1. Қазақстан Республикасындағы туризм дамуы

  Жоспар

  Кіріспе

  І-ТАРАУ. Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамыту міндеттері

  1.1 Туристік қызметті лицензиялау ережесі

  1.2 Қазақстан Республикасындағы туризм саласын талдау…

  1.3 Туристтік қызметтің экономикалық көрсеткіштері

  және тиімділігі

  II-ТАРАУ. Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы және болашағы

  2.1 Қазақстандағы туризм дамуының қазіргі жағдайы: проблемалары және дамуболашағы

  2.3 Туризмды дамытудың негізгі бағыттары

  ҚОРЫТЫНДЫ

  Әдебиеттер тізімі

 2. Туристік саяхат

  ЖОСПАР

  КІРІСПЕ3

  I-тарау. Туристік саяхаттың мәні және мазмұны4

  1.1 Саяхат түрлері және олардың сипаттамасы4

  1.2. Саяхат түрлерінің пішіні мен топтары7

  1.3 Саяхат барысындағы демалатын және түнейтін орындар11

  II-тарау. Белсенді туристік саяхаттар15

  2.1. Қазақстанда ұйымдастырылған алғашқы саяхаттар15

  2.2. Белсенді саяхаттың классификациясы және қиындық категориялары16

  2.3 Жорықта қауіпсіздікті қамтамасыз ету18

  2.4. Саяхат жасаудағы кедергілер23

  Қорытынды25

  Қолданылған әдебиеттер тізімі28

 3. ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨРНЕКТІЛІК ЖЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ТУРИЗМНІҢ ИНДУСТРИЯСЫ НЕГІЗДЕРІ

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе1

  I БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨРНЕКТІЛІК ЖЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ТУРИЗМНІҢ ИНДУСТРИЯСЫ НЕГІЗДЕРІ3

  1.1. Көрнектілік жерлер, инфрақұрылымы олардың тартымдылық шкаласы және өткізу әлеуеті.3

  1.2 Туристік объект ретіндегі Қазақстанның көрікті жерлері8

  II БӨЛІМ. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК- ЭКСКУРСИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРДЫҢ КӨРНЕКТІЛІК ЖЕРЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ17

  2.1 Шығыс Қазақстан облысының туристік аймақ ретіндегі табиғаты мен шаруашылығы17

  2.2. Облыстың туристік-экскурсиялық ресурстары, оның инфрақұрылымы24

  2.3 Игерілген туристік-экускурсиялық нысандар және оның құндылығы41

  III БӨЛІМ. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТУРИСТІК МАҚСАТЫНДА КӨРНЕКІЛІК ЖЕРЛЕРІН ДАМЫТУ58

  3.1. Табиғи және жасанды көрнектілікті жерлердегі туризмді дамыту58

  3.2 Шығыс Қазақстан облысының туризм қызметін белсендіру жолдары60

  Қорытынды62

  Пайдаланған әдебиеттер тізімі63

 4. ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

  Кіріспе……………………………………………………………………………………………………….2

  І Методологиялық анализ негізі және қонақ үй қызмет саласының даму келешегі

  1.1 Қазақстандағы қонақ үй шаруашылық кәсіпорындары және оның диференциациялық функциясы мен құрылымы…………………………………………..6

  1.2 Қазақстандағы қызмет көрсету аясындағы мәселелер және Астана қаласы бойынша туристік қызмет………………………………………………………………………….18

  1.3 Қазақстандағы қонақ үй қызметінің даму келешегі және негізгі индикаторлары………………………………………………………………………………………….27

  1.4 Қонақ үй қызметінің экономикалық тиімділігін көтеру жолдары………….36

  ІІ «Ақмолатурист» АҚ қонақ үйінің экономикалық қаржылық

  жағдайына талдау

  2.1 Кәсіпорынның экономикалық жағдайы………………………………………………..46

  2.2 «Ақмолатурист» АҚ қаржылық жағдайына талдау……………………………….49

  2.3 «Ақмолатурист» АҚ іс-қағаздарын жүргізу………………………………………….55

  2.4 «Ақмолатурист» АҚ басқару құрылымын ұйымдастыру……………………..60

  2.5 Еңбек ресурстарының пайдаланылуына және негізгі қорлармен қаруландырылуына талдау………………………………………………………………………..73

  ІІІ Қонақ үй шаруашылығы қызметін дамыту

  3.1 Қонақ үй шаруашылығы қызметін дамыту…………………………………………..77

  Қорытынды………………………………………………………………………………………………79

  Қосымша………………………………………………………………………………………………….80

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі………………………………………………………………85

 5. Оқу – дидактикалық ойын

  М А З М Ұ Н Ы

  КІРІСПЕ

  3
  I. Оқу – дидактикалық ойынның тарихы және оқытудағы рөлі
  6
  1.1 Оқу – дидактикалық ойынның түрлері және оларды пайдалану
  17
  1.2 Дидактикалық ойындарға қойылатын талаптар

  22
  II. Оқу дидактикалық ойын арқылы танымдық белсенділікті ынталандыру тәсілі
  24
  2.1 Дамытушылық ойындар және оларды іс жүзінде қолдану

  26
  Қорытынды

  30
  Пайдаланылған әдебиеттер

  31

  Қосымша

 6. Ағылшын тілін оқыту

  ЖОСПАР

  Кіріспе——————————————————————————————3

  І. Ағылшын тілін оқытуда дифференциалды жұмыс жүргізудің теориялық негіздері————————————————————————5

  1.1 Ағылшын тілін оқытудың тарихы—————————————————5
  1.2 Ағылшын тілі сабағында дифференциялық жұмыс жүргізу арқылы ойлау қабілетін дамыту—————————————————————————-8
  1.3 Ағылшын тілі сабағында ойлау қабілетін дамыту барысында электрондық оқулықты пайдалану——————————————————12

  ІІ. Ағылшын тілі сабағында дифференциалды және жеке жұмысты ұйымдастыру арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту—————14

  2.1 Ағылшын және қазақ тіліндегі мақал – мәтелдерді оқыту арқылы оқушының ойлау қабілетін дамыту ерекшеліктері———————————14
  2.2 Ағылшын және қазақ тілдеріндегі синонимді фразеологизмдердің лексика-семантикалық ерекшеліктері————————————————-21

  ІІІ. Практикалық бөлім: мақал-мәтелдерді сабақта қолдану—————25

  3.1 Ағылшын сабағында оқушылармен жеке және дифференциалды жұмыс жүргізуге байланысты ашық сабақ өткізу——————————————-25

  Қорытынды———————————————————————————28
  Пайдаланылған әдебиеттер———————————————————-30

 7. Қазақстандағы панасыз балалар

  Мазмұны:

  Кіріспе__________________________________________________3

  I тарау. Кеңес үкіметінің панасыз балалар мәселесіне қатысты саясаты.

  1.1. Үкімет және қоғамдық органдардың панасыз балаларды

  қамқорлыққа алу туралы шешімдері. ____________________20

  1.2. Орталық балалар комиссиясының құрылуы.________________25

  II тарау. Панасыз балалар мәселесін шешудің бастапқы кезеңі.

  2.1. Балаларды аштықтан аман сақтап қалу шаралары.___________30

  2.2.Панасыз, жетім балалар мекемесі жүйесінің қалыптасуы._____41

  III тарау. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру кезіндегі панасыз

  балалар мәселесі.

  3.1. Аграрлық реформалардың қазақ аулы балаларына

  тигізген зардабы.________________________________________54

  3.2. Қаладағы панасыз балалар.____________________________69

  3.3. Қонысынан ауған қазақ қожалықтарының балаларына

  жәрдем көрсету._____________________________________78

  IV тарау. Панасыз балалар мәселесін шешудің нәтижесі мен сабақтары.

  4.1. Орталық балалар комиссиясы қызметінің қорытындысы.___86

  4.2. Қазіргі замандағы панасыз балалар мәселелері.__________100

  Қорытынды.___________________________________________116

  Қысқартылған сөздер, терминдер тізімі.____________________

  Пайдаланған әдебиеттер тізімі._____________________________

 8. Оқу мотивация

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе
  І тарау. Психологиядағы оқу мотивациясын зерттеудің теориялық негіздер……. 7
  1.1. Мотивация психологиялық мәселе ретінде……………………………….…………….7
  1.2. Оқу мотивациясына теориялық талдаулар……………………………………………..16
  1.3. Инновациялық және кредиттік оқыту жүйесіндегі оқу мотивациясының ерекшеліктерін зерттеулер…………………………………………………………………. 23
  ІІ тарау. Жоғары оқу орны студенттерінің оқу мотивациясын эксперименталдық зерттеулер…………………………………………………………………………………………37
  2.1. Зерттеу жұмысының ұйымдастырылуы………………………………………………..37
  2.2. Зерттеу әдістерінің сипаттамасы……………………………………………………….…38
  2.3. Зерттеу нәтижелерінің талдаулары мен интерпретациялары…………………..41
  Қорытынды………………………………………………………………………………………………63

  Түйін……………………………………………………………………………………………..…………66

  Қолданылған әдебиеттер тізімі………………………………………………………………..…67
  Қосымша

 9. «Он екі жылдық білім беруде мектепке оқушыларды қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері»

  Мазмұны

  Кіріспе……………………………………………………………………………………………………..3-5

  I Бөлім. Білім беру жүйесіндегі 12 жылдыққа өту мәслелесінің
  мазмұны……………………………………………………………………………………………6-11
  12 жылдық мәселесінің тууының тарихына шолу………………………………..12-16
  Ресей мен шетелдердегі 12 жылдық білім беру ерекшеліктері……………..17-24
  ҚР-ң 12 жылдық білім беру бүгінгі күнгі өзектілігі мен білімнің қажеттілігі………………………………………………………………………………………….25-31

  II Бөлім. 12 жылдық білім беру бастауыш сыныпқа оқушыларды
  қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері…………………………………32-39
  2.1 6 жасар баланың мектепке оқуға психологиялық дайындығының
  негіздері……………………………………………………………………………………………40-47
  2.2 12 жылдық мектепке бастауыш сыныпқа 6 жастан қабылдаудың
  артықшылығы мен келешегі………………………………………………………………48-52

  III Бөлім.12 жылдық білім беру жүйесіндегі бастауыш сынып
  балаларының психологиялық дайындығын зерттеу жұмыстары мен
  талдауы……………………………………………………………………………………………..53
  3.1 Эксперименталды топ пен бақылау тобының мектепке психологиялық
  даярлық ерекшеліктерінің салыстырмалы талдауы……………………………….54-61
  3.2 Ата – аналар сауалнамасының нәтижесіне талдау………………………………..62-64

  Қорытынды……………………………………………………………………………………………65-66

  Әдебиеттер тізімі……………………………………………………………………………………67-69

  Қосымшалар………………………………………………………………………………………….70-86

 10. ЖОБАЛЫ ЖҰМЫС

  ЖОСПАР

  КІРІСПЕ————————————————————————————-3

  І. ЖОБАЛЫ ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДІҢ НЕГІЗДЕРІ——————————6

  1.1 Коммуникативтік оқыту процесі арқылы жобалы жұмыс жүргізу———6
  1.2 Шетел тілі сабағында жобалы жұмыс жүргізудің мәні———————-10

  ІІ. АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА МҰҒАЛІМ БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУ————————————————————————————12

  2.1 Ағылшын тілін оқытуда мұғалімнің рөлі—————————————-12
  2.2 Ағылшын тілі сабағын өткізудегі ойынның рөлі——————————-17

  ІІІ. ЖОБАЛЫ ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДЫ ОЙЫН САБАҚТАРЫ —————————————————————————22

  ҚОРЫТЫНДЫ—————————————————————————25

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ————————————27

Страница 7 из 95« Первая...56789...Последняя »