1. ҚОНАҚ ҮЙ СЕРВИСІ

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ

  І Тарау. ҚОНАҚ ҮЙ СЕРВИСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
  1.1 Қонақ үй бизнесі: дамуы мен жіктелуі
  1.2 Қонақ үй қызметтерінің спецификасы
  1.3 Қонақ үй сервисі сапасының элементтері
  ІІ Тарау. “КАРАВАН САРАЙ” ҚОНАҚ ҮЙ-МЕЙРАМХАНАЛЫҚ КЕШЕНІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚАРЕКЕТІ
  2.1 “Караван Сарай” қонақ үй-мейрамханалық кешенінің ерекшеліктері мен ұйымдастыру құрылымы
  2.2 Қаржылық қарекетті талдау
  2.3 “Караван Сарай” қонақ үй-мейрамханалық кешенінің сервистік қызметінің қазіргі жағдайы
  ІІІ тарау. ҚОНАҚ ҮЙ САПАЛЫ СЕРВИСІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ
  3.1 Ішкі маркетинг саясатын енгізу және басқару
  3.2 Еңбек ресурстарын тиімді басқару қонақ үй сервисінің сапасын жоғарлату құралы ретінде
  3.3 Пайдалылықты өсірудің приоритетті бағыттары

  ҚОРЫТЫНДЫ
  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
  ҚОСЫМША

 2. Туристік жарнама

  Кіріспе 4
  1 Бөлім. Жарнама қызметiнiң теориялық аспектiлері 4
  1.1 Жарнаманын мәнi мен түрлерi 12
  1.2 Жарнаманың әрекет етуiнiң негiзгi қағидалары
  1.3 Туризм саласындағы жарнаманың ерекшелiктерi
  2 «Ақмолатурист» Акционерлік Қоғамының қызметін талдау 36
  2.1 «Ақмолатурист» акционерлік қоғамының ұйымдық құрлымы мен
  сипаттамасы 40
  2.2 Ақмолатурист» Акционерлік Қоғамының қаржылық –
  шаруашылық әрекеті 45
  2.3 Туристік кәсіпорынның дамуына жарнаманың әсері 57
  2 Бөлім. Туристік кәсіпорындарда жарнама қызметінің жетілдіру жолдары 59
  3.1 Туристік кәсіпорындарда жарнама қызметінің даму мәселелері мен
  болашағы
  3.2 «Ақмолатурист» Акционерлік Қоғамының жарнама қызметінің
  тиімділігін арттыру жолдары
  Қорытынды 73
  Қолданылған Әдебиеттер тізімі 75

 3. Туристік кешендік қызметтерінің негіздері

  ЖОСПАР
  КІРІСПЕ 3
  I бөлім. Туристік қызмет кешенінің сипаттамасы
  1.1. Туристік қызметтің мақсаттары 5
  1.2 Туристік қызметтің қазіргі кездегі мәселелері 9
  ІІ бөлім. Елімізде туристік қызмет даму деңгейлері
  2.1. Әлеуметтік туристік қызметтердің нысандарының көрсеткіштері 13
  2.2. XXI ғасырдағы туристік қызмет көрсету формалары 16
  III бөлім. Туристік қызметті дамыту жолдары
  3.1 Туризм саласындағы қызмет көрсету 19
  Қорытынды
  Қолданылған әдебиеттер тізімі

 4. Сервис қызметінің мәдениеті және оның ерекшелігі

  ЖОСПАР
  КІРІСПЕ 3
  I бөлім. Сервистік қызметтің сипаттамасы
  1.1. Сервистік қызмет көрсетудің мәні мен классификациясы 5
  1.2. Сервистік қызмет көрсетудің ерекшеліктері мен мәдениеті 8
  II бөлім. Қызмет нарығы
  2.1. Қазіргі уақыттағы әлемдік қызмет нарығындағы қызметтің
  рөлі 13
  2.2. Қазақстандағы сервистік қызмет көрсету 18
  Қорытынды 24
  Қолданылған әдебиеттер тізімі 26

 5. Қазақстанның халықаралық туризмдегі ролі мен маңызы

  ЖОСПАР
  КІРІСПЕ 3
  I бөлім. Ұлттық туристік өнімдердің халықаралық деңгейде алға басуы
  1.1. Қазақстандық туристiк өнiмнiң маркетингi және iлгерiлеуi 5
  1.2. Туризм саласындағы халықаралық ынтымақтастық 7
  1.3. Халықаралық маңызы бар жобаларды iске асыру 10

  II бөлім. Туризм экономиканың басты дамытушы факторы
  2.1. Туризмнің халықаралық экономикадағы ролі 14
  2.2. Туризм қызметінің Қазақстан экономикасына әсері 18
  Қорытынды 25
  Қолданылған әдебиеттер тізімі 27

 6. Қарқаралы тауларының туристік рекереациялық ресурстары және оларды қызметте пайдалану мәселелері

  М А З М Ұ Н Ы

  КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………………….4

  1 ТУРИСТІК РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАР МЕН ҚР-дағы ЭКСКУРСИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАР ЖӘНЕ ЕМДЕУ САЛАСЫНДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ҮЛЕСІ

  1.1 Туристік рекреациялық ресурстар………………………………………………………………….6

  1.2 ҚР-дағы негізгі танымдық жерлер мен туристік экскурциялық орталық-

  тар………………………………………………………………………………………………………………..8

  1.3 Қазақстанның шипа жайларының сауықтандыру және емдеу саласындағы

  туризмнің үлесі……………………………………………………………………………………………13

  1.4Орталық Қазақстан территориясындағы рекреациялық аймақтарды жетілдіру.15

  2. ҚАРҚАРАЛЫ ТАУЛЫ-ОРМАНДЫ ОАЗИСІНДЕ ТУРИЗДІ ДАМЫТУДЫҢ ТАБИҒИ МҮМКІНДІКТЕРІ

  2.1 Қарқаралы тауларында туризмді дамытудың табиғи мүмкіндіктері……………..20

  2.2 Қарқаралы тауларында туризмді дамытудың тарихи мүмкіндіктері……………..24

  2.3 Қарқаралы тауларындағы туристік базалардың және емдеу-сауықтыру орындарының сипаттамасы……………………………………………………………………………..30

  3. ҚАРҚАРАЛЫ ТАУЛАРЫНЫҢ ТУРИСТІК РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ МЕН ОНЫ ҚЫЗМЕТТЕ ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

  3.1 Қарқаралы тауларының туристік рекреациялық ресурстары………………………..37

  3.2 Қарқаралы табиғатының туризмдегі бағалануы…………………………………………..46

  3.3 Қарқаралыны туристік орталыққа айналдыру ісінің келешегі………………………50

  ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………………………………………………………..58

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………………………………………………62

 7. Оңтүстік Қазақстан облысындағы туризм

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ………………………………………………………………………………………………………3

  1 Бөлім Туризмнің теориялық аспектілері

  1.1 Туризм түсінігі, оның мәні, мазмұны.. ……………………………………………7

  1.2 Туризмнің қызметтері, олардың жіктелуі……………………………..………11

  1.3 Туристік ресурстар және туризм инфрақұрлымы…………………………..26

  2 Бөлім Оңтүстік Қазақстан облысында туризмнің

  қалыптасуына талдау

  2.1 Оңтүстік Қазақстан облысындағы туристік

  ресурстарға баға беру………………………………………………………………………………….35

  2.2 Оңтүстік Қазақстан облысындағы туризм

  обьектілеріне сипаттама……………………………………………………………………………..38

  2.3 Оңтүстік Қазақстан облысында туризм дамуының

  қазіргі жағдайын талдау……………………………………………………………………………….49

  3 Бөлім Оңтүстік Қазақстан облысында туризмді

  дамыту жолдары

  3.1 Туристік өнімдерге сұранысты зерттеу және оларды

  дамыту жолдары…………………………………………………………………………………………57

  3.2 Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша турларды жобалау…………………..60

  3.3 Аймақтық туризмді дамыту бағдарламасы…………………………………..63

  ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………………71

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ………………………………………………..…..74

 8. Туризм дамуы

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………………..4-5

  1. Туризм дамуының теориялық аспектілері……………………………………………..6-20

  1.1 Туризм ұғымы және мәні……………………………………………………………………..6-8

  1.2 Туризм дамуына әсер етуші факторлар……………………………………………..8-17

  1.3 Әлеуметтік және экономикалық факторлар………………………………………17-20

  2. Қазақстан Республикасында туризм дамуына әсерін тигізетін факторларды талдау………………………………………………………………………………………………….21-35

  2.1.Елдегі туризм дамуының туристік-рекреациялық ресурстары және мүмкіндіктері………………………………………………………………………………………..21-22

  2.2 Туризм дамуының әлеуметтік-экономикалық шарттары……………………22-28

  2.3. Қазақстан Республикасында туризмның даму динамикасы……………..28-35

  3. Қазақстан Республикасында туризм дамуының болжамы…………………….36-41

  3.1.Туристік ұйымдарда әлеуметтік-экономикалық факторларды тиімді ету жолдары…………………………………………………………………………………………………36-38

  3.2.Туризм дамуының болжамы және артықшылық бағыттары………………..38-41

  ҚОРЫТЫНДЫ ………………………………………………………………………………………..42

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР……………………………………………………………..43

 9. Қонақ үйлердің телекоммникациясы

  Мазмұны

  Кіріспе………………………………………………………………………………………3
  1 Бөлім. Коммуникациялардың интеграцияланған ақпараттық жүйесi
  1.1 Жiктелген кабелдiк желi және қонақ үйлердiң телефон желi…………5
  1.2 Жергiлiктi компъютер желiлерiнiң негiзгi мүмкiндiктерi…………….13
  1.3 Радиотелефон байланысы………………………………………………..18
  2 Бөлім. Қонақ үйлердiң тiршiлiк қамтамасызының жүйесi
  2.1 Қауiпсiздiктiң жүйелерi және қонақ үйдегi өрт хабарлағышы ………22
  2.2 Конференц залдардың жабдықтары және сервистiң жүйелерi ……..22
  2.3 Қонақ үйлердiң тiршiлiк қамтамасызының жүйесi………………..….23
  Қорытынды……………………………………………………………………25
  Пайдаланған әдебиеттер тізімі…………………………………………..……26

 10. Туризм және қоршаған орта: кеңістік байланыс

  ЖОСПАР

  КІРІСПЕ

  I бөлім. Туризм базасы ретінде қоршаған ортаның маңыздылығы

  1.1. Қоршаған орта және оның туризмнің дамуына әсері

  1.2. Экологиялық туризм – тұрақты даму факторы

  II бөлім. . Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы мемлекеттiк бақылау жүйесiн жетiлдiру

  2.1. Қоршаған ортаны қорғауды ғылыми қамтамасыз ету

  2.2. Қоршаған орта сапасын басқару жүйесiн бағалау

  2.3. Табиғатты пайдаланудың экономикалық тетiктерiн жетiлдiру

  Қорытынды

  Қолданылған әдебиеттер тізімі

Страница 6 из 95« Первая...45678...Последняя »