1. Кеден режимдер

  Мазмұны

  Кіріспе………………………………………………………………………. …. 4

  1 — Тарау. Кеден режимдерінің экономикалық-құқықтық сипаттамасы

  1.1 Кеден режимдерінің түрлері мен олардың сипаты……………………… 7

  1.2 Кеден режимдеріне кедендік бақылауды ұйымдастырудың құқықтық негіздері………………..…………………………………………………………. 17

  2 — Тарау. Астана қаласы бойынша Кедендік бақылау департаментінің қызметінде кеден режимдерін пайдалану және кедендік бақылау тәжірибесін талдау

  2.1 Астана қаласы бойынша Кедендік бақылау департаменті қызмет аймағындағы сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың кеден режимдерін қолдануын талдау …………………………………………. 23

  2.2 Тауарлар мен көлік құралдарын жекелеген кедендік режимдер бойынша кедендік ресімдеуді ұйымдастыру тәртібі………………………. 29

  2.3 Негізгі кедендік режимдердің құқықтық экономикалық мәні және қолдану мәселелері мен ұйымдастырылуын бақылау ……………………. 43

  3 — Тарау. Астана қаласы бойынша Кедендік бақылау департаментінің кедендік әкімшілік жүргізу мен кеден режимдерін бақылауды жетілдіру шаралары…………………………… 48

  Қорытынды ………………………………………………………………… 57

  Қолданылған әдебиеттер тізімі …………………………………………… 61

 2. Қазақстан Республикасының кеден ісі

  Жоспар.

  Кіріспе…………………………………………………………………………………………………5

  1-тарау. Қазақстан Республикасының кеден ісін басқару……………………….7

  1.1 Кеден органдарының басқарылуы………………………………………………….−

  1.2 Кеден органдарындағы басқарудың негіздері…………………………………22

  1.3 Басқарудың технологиялық аспектілері………………………………………….31

  2-тарау «Акцепт-Терминал» Акционерлік Қоғамының қызметін ұйымдастыру………………………………………………………………………………………..37

  2.1 «Акцепт-Терминал» Акционерлік Қоғамының жүйесіндегі басқаруды ұйымдастыру………………………………………………………………………………………. −

  2.2 Кеден органдары жүйесіндегі басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдары……………………………………………………………………………………… 49

  3-тарау. Қазақстан Республикасының кеден ісін ұйымдастырудың жетілдіру жолдары……………………………………………………………………………………………….59

  3.1 Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылау мен кедендік ресімдеуді ұйымдастырудың негізгі принциптері…………………………………………………….−

  3.2 ТМД-на және Кедендік одаққа қатысушы елдердің кедендік бақылауын ұйымдастыру ерекшеліктері…………………………………………………………………..75

  3.3 Қазақстан Республикасының кеден ісін ұйымдастырудағы жетілдіруге байланысты іс-шаралар………………………………………………………………………….82

  Қорытынды мен ұсыныстар……………………………………………………………………91

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……………………………………………………………94

 3. Кедендік бақылаудың техникалық құралдыры

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ ……………………………………………………………………………………………….. 3

  I ТАРАУ. Кедендік бақылаудың техникалық құралдырын қолданған кезде кедендік бақылаудың қазіргі жағдайы

  1.1. Кедендік бақылауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету …………….8

  1.2. Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының топталуы………..17

  1.3. Кедендік іздеу және қарауға арналған техникалық құралдар ……….21

  II ТАРАУ. Кедендік бақылаудың техникалық құралында жедел – техникалық моделін ұйымдастыру

  2.1. «Акцепт — Терминал» Акционерлік Қоғамының қызметін ұйымдастыру ……………………………………………………………………………

  2.2. Жедел диагностикалық техникалық құрал және кеден бақылау объектінің құрамың топтау ………………………………………………………. 28

  2.3. Техникалық құралдардың оперативтік диагностикасымен кедендік бақылау объектісіндегі заттар классификациясы ……………………… 38

  2.4. Кедендік бақылау объектілерін кедендік рәсімдеудің техникалық құралдары ..…………………………………………………………. 42

  III ТАРАУ. Техникалық құралдарының қорын жетілдіру

  3.1. Визуалды бақылаудың техникалық құралдарын жетілдіру …………..47

  3.2. Техникалық жабдықтар көмегімен шешілетін маңызды міндеттерді дамыту ……………………………………………………………………………………….48

  3.3. Қазақстан Республикасының Қаржы Министірлігі Кеден комитетінің Кинологиялық орталығының қызметін жетілдіру ……………………….50

  ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАР ………………………………………………..54

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР …………………………………………………….57

  ҚОСЫМША БЕТТЕР ………………………………………………………………………….. 63

 4. Сыртқы Экономикалық Қызметіндегі (СЭҚ) кедендік – тарифтік реттеу

  Мазмұны Бет

  Кіріспе ……………………………………………………………………………………………. 6

  I. Бөлім. Сыртқы Экономикалық Қызметіндегі (СЭҚ) кедендік – тарифтік реттеу

  1.1. Кедендік тариф — Сыртқы Экономикалық Қызметті (СЭҚ) ретеу құралы ретінде ………………………………………………………………………………………… 8

  1.2. Қазақстан Республикасында нормативтік-құқықтық негіздері бойынша тарифтің реттелуі …………………………………………………………………….. 12

  1.3. Шет елдер саясатының кедендік – тарифтік реттеулері …………….. 26

  II. Бөлім. Қазақстан Республикасында Сыртқы Экономикалық Қызметтерді кедендік – тарифтік реттеудің қазіргі жағдайы

  2.1. Қазақстан Республикасының қазіргі таңдағы Сыртқы Экономикалық байланыстары ………………………………………………………………… 36

  2.2. Мемлекеттің Сыртқы Экономикалық Қызметті (СЭҚ) тарифтік реттеу жүйесі және «Акцепт – Терминал» Акционерлік Қоғамының қызметі ………………………………………………………………………………………………….. 49

  2.3 Қазақстанның Сыртқы Экономикалық Қызметін реттеу құралы ретіндегі кедендік – тарифтік әдістер ……………………………………………………… 67

  III. Бөлім. Қазақстан Республикасында Сыртқы Экономикалық Қызметтерді Мемлекеттік реттеуді жетілдіру жолдары

  3.1. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының (ТМД) кедендік – тарифтік реттеу аймағындағы кедендік ынтымақтастықтары ……………………………….. 74

  3.2. Сыртқы Экономикалық Қызметтегі (СЭҚ) кедендік – тарифтік реттеудің механизмдер жүйесі ………………………………………………………………. 81

  Қорытынды мен ұсыныстар ………………………………………………………….. 90

  Пайдаланған әдебиеттер тізімі ………………………………………………………. 92

  Дипломдық жұмысқа қосымша беттер …………………………………………… 96

 5. ҚОНАҚ ҮЙ СЕРВИСІ

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ

  1. ҚОНАҚ ҮЙ СЕРВИСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ………………………6
  Қонақ үй бизнесінің мәні мен қалыптасу тарихы …………………………….. 6
  Сервистік қызметтті ұйымдастыру шетелдік тәжірибе негізінде ….10
  . Қонақ үйлердің қазіргі замандағы классификациялық жүйесі…………..23

  2.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ БИСНЕСІНІҢ СЕРВИСТІК ЖАҒДАЙЫ («ОКАН ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ» МЫСАЛЫНДА)…………………………………………………………………………………….. 29
  2.1 Қазақстандағы қонақ үй шаруашылығының қазіргі жағдайы……………29
  2.2 “Окан Интерконтиненталь” қонақ үйінің жалпы ұйымдастырушылық – экономикалық сипаттамасы………………………………………………………………….42
  2.3“Окан Интерконтиненталь” қонақ үйінің қаржылық — экономикалық қызметіне анализ…………………………………………………………………………………..50

  3. ҚОНАҚ ҮЙ САПАЛЫ СЕРВИСІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ………………………………………………………………………..57
  3.1 Қазақстан Республикасындағы қонақ үй сервисін жетілдіру тенденциялары………………………………………………………………………………………57
  3.2 Қонақ үй шарушылығына жаңа маркетингтік технологияларды енгізу……………………………………………………………………………………………………..60
  3.3 Сервисті жетілдіру жолындағы іс-шаралар ……………………………………62

  ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………………………….. .72
  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………………………….76
  ҚОСЫМША…………………………………………………………………………………………..78

 6. Греция туризм

  МАЗМҰНЫ
  КІРІСПЕ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

  І Греция мемлекетінің тұрмыс, географиялық жағдайы
  1.1 Грецияның географиялық жағдайы…………………………………………………………………………………..5
  1.2 Греция халқының тұрмыс-тіршілігі………………………………………………………………………………..12
  ІІ Греция туризмнің және халықаралық аренадағы туризмнің өзіндік ерекшеліктері
  2.1. Греция туризмінің даму ерекшеліктері…………………………………………………………………….17
  2.2. Грецияның халықаралық қарым–қатынастағы туризм мәселесі……..27
  Қорытынды…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
  Қолданылған әдебиеттер …………………………………………………………………………………………………..36
  Қосымша

 7. Жапония туризмі

  мазмұны

  Кіріспе………………………………………………………………………………………………….3

  Негізгі бөлім:
  І. І. Жапонияның халықтық және экономикалық-географиялық жағдайы

  1.1. Жапонияның жалпы халықтық жағдайы…………………………………………..5
  1.2. Экономикалық-географиялық жағдайы…………………………………………….9

  ІІ. Жапония туризмі және туризмді дамытудың негізгі бағыттары
  2.1. Жапония туризмінің халықаралық аренадағы ерекшеліктері……………18
  2.2. Жапониядағы туризмді дамытудың негізгі бағыттары……………………..28

  Қорытынды…………………………………………………………………………………………32
  Әдебиеттер…………………………………………………………………………………………..34

 8. Ұлыбритания туризмі

  Жоспар

  Кіріспе……………………………………………………………………………………………………3

  Негізгі бөлім:
  1.Ұлыбританияның территориялық құрамы және экономикалық-
  географиялық жағдайы.

  1.1. Ұлыбританияның халықтық жағдайы………………………………………5
  1.2. Шаруашылығының жалпы сипаттамасы………………………………….8

  2. Ұлыбританияның халықаралық жағдайдағы туристік қызметі және
  туризміндегі туристік инфрақұрылымның рөлі

  2.1. Ұлыбритания туризміндегі туристік инфрақұрылымның рөлі…19
  2.2.Ұлыбританияның халықаралық жағдайдағы туристік қызметі….28

  Қорытынды…………………………………………………………………………………………35
  Пайдаланған әдебиеттер……………………………………………………………………..36

 9. ФРАНЦИЯ ТУРИЗМІ

  Жоспар

  КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

  І. ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДАҒЫ ФРАНЦИЯНЫҢ ЭКОНОМИКАЛҚ-
  ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ДАМУЫ
  1.1. Францияның экономикалық-географиялық жағдайы………………………………………..5
  1.2. Францияның туризмді дамытудағы ауыл шаруашылығың
  маңыздылығы………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

  ІІ.ФРАНЦИЯ ТУРИЗМІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІҢ ДАМУ БАРЫСЫН-
  ДАҒЫ АЛАТЫН ОРНЫ

  2.1.Франция туризмінің дамуы………………………………………………………………………………………………………..18
  2.2. Туриз және халықаралық байланыс………………………………………………………………………………….27

  ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

  ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР…………………………………………………………………………………………………..34

 10. КЛУБТЫҚ ДЕМАЛЫС

  Мазмұны

  КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………………3

  1 КЛУБТЫҚ ДЕМАЛЫС САЛАСЫНДА ТУРИЗМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

  1.1 Демалысты басқару жүйесінің элементтері ……………………………………………..6

  1.2 Демалысты басқару жүйесіндегі туристік өнімнің бағасы және өзіндік ерекшеліктер ………………………………………………………………………………………..15

  1.3 Демалыс клубы саласында туризмнің даму тенденциясы ……………………….32

  2 ЖШС «МТК МОНТАНА-ВИСТАНЫҢ» МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТ
  ТЕХНОЛОГИЯСЫН ТАЛДАУ

  2.1 Кәсіпорын қызметінің жалпы сипаттамасы ……………………………………………38

  2.2 ЖШС «МТК Монтана — Вистаның» қаржы шаруашылық қызметін талдау…………………………………………………………………………………….43

  2.3 ЖШС «МТК Монтана – Вистада» клубтық демалыс саласында туризмді ұйымдастыру технологиясы ………………………………………………………………….54

  3 ҚАЗАҚСТАНДА ТАЙМШЕР НАРЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

  3.1 Туристтік бизнестегі таймшер саласын дамыту жолдары ………………………62

  3.2 Қазақстанда клубтық туризм бойынша қызмет көрсететін кәсіпорындардың жұмысын жетілдіру жолдары…………………………………….69

  ҚОРЫТЫНДЫ …………………………………………………………………………………………….75

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ……………………………………………………..80

Страница 4 из 95« Первая...23456...Последняя »