1. Нормативтік көрсеткіштерде бекітілген құжаттар. Негізгі конвенциялар және хаттамалар

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………3

  І. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗАҢНАМАЛАРДА ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ НОРМАТИВТІК КӨРСЕТКІШТЕРДЕ БЕКІТІЛГЕН ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘНІ

  1.1 Қоршаған ортаны қорғау Заңнамаларының мазмұны, әр түрлі нысан-дары……………………………………………………………………………………………………………5

  1.2 Экологиялық Кодектстің мәні, қажеттілігі6

  1.3 Экологиялық нормативтер және оның аспектісі…………………………………..9

  ІІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПБУЛИКАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗГІ КОНВЕН-ЦИЯЛАР ЖӘНЕ ХАТТАМАЛАР

  2.1 Қазақстан Республикасындағы экологиялық Орхусс Конвенциясы……….13

  2.2Экологиялық аттестация және төлқұжаттар…………………………………………..14

  2.3 Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігінің тұжырымдамасы………………………………………………………………..19

  ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………………………………….22

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………………….24

 2. АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ АТМОСФЕРАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

  М А З М Ұ Н Ы

  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………………..3

  І-Бөлім. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ. АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

  1.1 Ақтөбе қаласының атмосферасының экологиялық жағдайы…………………..7

  1.2 Қала ауасының ластануын анықтайтын метеорологиялық параметрлер туралы мәліметтер………………………………………………………………………………………9

  1.3 Хромның өсімдіктер, жануарлар және адам ағзасында жинақталуының динамикасы………………………………………………………………………………………………11

  ІІ-Бөлім. АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ АТМОСФЕРАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ

  2.1 Хромның Ақтөбе қаласының ауа, су бассейніндегі концентрациясы және оның топырақ пен қар қабатында жинақталуы…………………………………………..15

  2.2 Ақтөбе қаласының тұрғындарының 1989-1998 жылдар аралығындағы ауру құрамы мен динамикасына ластаушы заттардың әсерін модельдеу…….17

  2.3 Ақтөбе қаласындағы кешенді гигиеналық сипаттама мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың қоршаған орта мен адам денсаулығына тигізетін әсерін бағалаудың ғылыми негіздері……………………………………………………………………20

  ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………………………………….23

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………………………..25

  ҚОСЫМША……………………………………………………………………………………………..26

 3. Экология, экология мәселесі

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………………3

  1 Экология ғылымы……………………………………………………………………5

  1.1 Экология ғылымы және оның құрылымы , негізгі міндеттері……………………..5

  1.2 Экологиялық негізгі факторлар……………………………………………………………….10

  2 Экологиялық проблемалар.15

  2.1Табиғаттағы адамның іс-әрекеттері………..145

  2.2Табиғи ортаның сапасы және ластануы20

  2.3Табиғи ортаны ластаушы заттар221

  3. Дүние жүзіндегі және Қазақстандағы қазіргі экологиялық мәселелері…………………………………………………………………………………….26

  3.1Қазақстанның табиғат қорлары және оларды тиімді пайдалану30

  3.2Қазақстанның табиғатын қорғау жолдары және «Қызыл кітап»34

  ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………………………38

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……………………………………………………………….41

 4. Алматы экологиясы

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ3

  І. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ. АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ЭКОЖҮЙЕСІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

  1.1 Алматы қаласының физикалық-географиялық сипаттамасы5

  1.2 Бақылау бекеттерінің сипаттамасы8

  ІІ. АЛМАТЫ АУАСЫНЫҢ ЛАСТАНУЫН ЗЕРТТЕУ

  2.2 Алматы атмосферасының ластау көздері12

  2.2 Атмосфералық ауаның ластану деңгейінің сипаттамасы18

  ҚОРЫТЫНДЫ22

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ25

  ҚОСЫМШАЛАР…………………………………………………………………………………….26

 5. Экологиялық мәдениетін қалыптастыру

  Мазмұны
  Кіріспе

  1 бөлім Экологиялық ғажап мәдеиетін теоретикалық негіздеу.
  1.1. Экологиялық мәдениеттің философиялы – мәдени аспкеті
  1.2. Оқушылардың сыныптан тыс және сабақтан тыс экологиялық мәдениет жұмыстарын құру.
  1.3. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру процесін модельдеу.
  1.4. Экологиялық мәдениетті этнопедагогика әдістерімен қалыптастыру бойынша ұсыныстар
  1.5. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру тәжірибесі

  2 бөлім Сыныптан тыс сабақты ұйымдастыру әдісі.
  2.1. “Қыстың тууы” жаңажыл мейрамы
  2.2. Экологиялық жолмен саяхат
  2.3. “Жер күні” мейрамы
  2.4. “Экология мәселелері және оларды шешу мүмкіндіктері” Пресс – конференция.
  Қорытынды
  Қолданылған әдебиеттер тізімі
  Қосымша А « Балаларды табиғатты сүйюге үйретейік»
  Қосымша Б ә Әрбір адамның экологиялық мәдениеті элементтерінің қозғалы нормасы»

 6. ТЕХНОГЕНДІК АПАТТАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ ЖӘНЕ ҚАУІПТІЛІГІ

  М А З М Ұ Н Ы

  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………………….3

  Бөлім 1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ

  1.1 Қоршаған ортаны қорғаудың өзекті сұрақтары…………………………………………..5

  1.2 Дені сау халық деңгейін қалыптастыруда қоршаған орта факторларының ролі ………………………………………………………………………………………………………….9

  Бөлім 2. ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӘДІСТЕРІ МЕН КӨЛЕМІ

  2.1 Ауаның құрамын анықтау………………………………………………………………………..15

  2.2 Ауаның шаңдануын анықтау…………………………………………………………………..16

  Бөлім 3. ТЕХНОГЕНДІК АПАТТАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ МЕН ҚАУІПТІЛІГІ

  3.1 «Байқоңыр» космодромы. Ракета тасушылардың қоршаған ортаға тигізетін әсері мен қауіптілігі………………………………………………………………………………………18

  3.2 Семей полигоны – ядролық сынақ аймағының экологиялық зардаптары…..25

  ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………………………31

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………………………….33

 7. Автомобильдік көліктің Көкшетау қаласының атмосферасына және адам денсаулығына тигізетін әсері

  Мазмұны

  Кіріспе……………………………………………………………………………………………………….3

  1. Әдебиетке шолу ……………………………………………………………………………………..8

  1.1 Көкшетау қаласының географиялық сипаттамасы………………………………….8

  1.1.1 Географиялық орны мен климаты ……………………………………………..8

  1.1.2 Ластандырушы заттардың таралуына жер бедерінің әсері……….…9

  1.1.3 Ластандырушы заттардың атмосферада таралу

  заңдылықтары ……………………………………………………………………………….10

  1.1.4 Ақмола облысының қоршаған ортасының экологиялық

  жағдайы ……………………………………………………………………………………….….11

  1.2 Бензин және дизельді жанармай ………………………………………………………….13

  1.2.1 Бензин сапасына қойылатын талаптар ………………………………………..13

  1.2.2 Дизелді жанармай сапасына қойылатын талаптар ……………………….16

  1.3 Автокөлік шығарындылары ластанудың негізгі көзі …………………………….22

  1.3.1 Ішкі жану қозғалқыштарының шығарындылары ………………………….22

  1.3.2 Дизелді қозғалтқыш шығарындылары ………………………………………..25

  1.3.3 Атмосферадағы ластандырушылары химиялық реакциясы…………..27

  1.4.Атмосфералық ауа ластануының халық денсаулығының

  әсері ……………………………………………………………………………………………………….29

  1.5 Автокөлік шығаруларының кері әсерін азайту бойынша жүргізіледі

  іс шаралар ………………………………………………………………………………………………..32

  1.5.1.Көкшетау қаласында автокөліктен шығарындыларын азайту

  бойынша жасалатын іс шаралар………………………………………………………….34

  1.5.2 Автокөліктен шығарындыларын қысқартуға қажетті атқарылатын

  іс шаралар ………………………………………………………………………………………….35

  1.5.3 Көліктен шығарындыларын азайту үшін жасалатын

  іс шаралар…………………………………………………………………………………….38

  1.5.4 Автокөлік шығарындыларын қысқартуға қажетті іс

  шаралар ……………………………………………………………………………………………..40

  2.Эксперементалдық бөлім………………………………………………………………………48

  2.1 Қар суының құрамындағы ауыр металдардың құрамын анықтау………….48

  2.1.1 Әдістеме мәнісі………………………………………………………………………..48

  2.1.2 Қауіпсіздік талаптары………………………………………………………………49

  2.1.3 Сынамаларды алу және сақтау…………………………………………………..49

  2.1.4 Өлшеу құралдары, көмекші құрал-жабдықтар, ыдыс, реактивтер

  және материалдар……………………………………………………………………………..50

  2.1.5 Анализ орындау шарттары……………………………………………………….52

  2.1.6 Өлшемдерді орындауға дайындық……………………………………………52

  2.1.7 Өлшеулерді орындау………………………………………………………………..54

  2.1.8 Анализ нәтижелерін есептеу және құрастыру…………………………..58

  2.2 Жұмыс істеп жатқан механизмдердің зиянды заттар шығаруының қарқындылығын анықтау………………………………………………………………………….60

  3. Экономикалық тиімділік………………………………………………………………………..62

  4. Экологиялық қауіпсіздік………………………………………………………………………..66

  5. Енбекті қорғау………………………………………………………………………………………………………70

  Қорытынды………………………………………………………………………………………………73

  Пайдаланылған әдебиеттер ……………………………………………………………………..75

  Қосымшалар……………………………………………………………………………………………..79

 8. Қазақстан Республикасындағы кеден қызметі: тұрақтануы, дамуы және перспективалары

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ ………………………………………………………………………………………………. 3-9

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ……………………………………………………………….. 10-30

  1.1 Кеңес кезеңіндегі кеден қызметі…………………………………………………….. 10-16

  Қазақстан Республикасында кеден органдары қызметін реттейтін құқықтық негіздің қалыптасуы………………………………………………………. 17-30

  2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ АНАЛИЗІ

  2.1 Қазақстан Республикасының кеден органдарының мемлекеттік қызметкерлерінің құқықтық жағдайы…………………………………………………….31-42

  2.2 Қазақстан Республикасы кеден қызметінің қазіргі жағдайы және даму алғышарттары……………………………………………………………………………………….43-50

  2.3 Қазақстан Республикасы кеден қызметінің нормативті құқықтық базасы…………………………………………………………………………………………………..51-61

  3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ…………………………….61-84

  3.1 Кеден саясатын жетілдірудің негізгі бағыттары………………………………..61-79

  3.2 Кеден ісіне қатысы бар халықаралық ұйымдармен кедендік-құқықтық ынтымақтастық…………………………………………………………………………………….80-83

  ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………………………………84-87

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………………………….88-89

 9. Кедендік-тарифтік реттеу

  МАЗМҰНЫ
  КІРІСПЕ

  1 ТАРАУ. Кедендік-тарифтік реттеудің теориялық негізі
  1.1 Қазақстан Республикасында кеден ісін ұйымдастыру және басқару……….
  1.2 Қазақстан Республикасының кедендік-тарифтік саясаты………………………..
  1.3 Кедендік-тарифтік реттеудің әлемдік тәжірибесі……………………………………

  2 ТАРАУ. Өндірістік тауарларды кедендік-тарифтік реттеудің қазіргі жағдайы
  2.1 Өндірістік тауарларға кедендік төлемдермен тарифтік жеңілдіктектерді
  қолдану………………………………………………………………………………………………..
  2.2 Қазақстан Республикасындағы өндірістік тауарларға баж салығы…………
  2.3. Қазақстан Республикасында кедендік бақылау қызметін реттеу…………….

  3 ТАРАУ. Қазақстан Республикасында кедендік-тарифтік саясатты жетілдіру жолдары
  3.1 Кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйені дамыту…………………….
  3.2 Батыс Қазақстан облысы бойынша кедендік бақылауды жетілдіру…………

  ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………………………

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………………………….

  ҚОСЫМША

 10. Кеден баждарын төлеуді бақылау

  Мазмұны

  КІРІСПЕ 3

  1 ТАРАУ Қазақстан Республикасында кеден баждарын төлеуді
  кедендік бақылаудың теориялық, құқықтық және
  ұйымдастырушылық негіздері
  1.1 Кедендік бақылаудың болмысы, принциптері,
  мақсаттары мен міндеттері 5
  1.2 ДСҰ кіру жағдайындағы кедендік бақылаудың қалыптасуы 16

  2 ТАРАУ Кеден баждарын төлеуді бақылау тәжірибесі
  2.1 Кеден баждарын төлеуді бақылау механизмі 34
  2.2 Жылдар бойынша және жеке баждар бойынша кеден төлемдерін
  бақылау нәтижелері 55

  3 ТАРАУ ДСҰ кіруін есепке ала отырып, ҚР кеден баждарын төлеуді
  бақылау тиімділігін арттыру ресурстары
  3.1 Кеден баждарын төлемеу қаупін төмендетуді есепке ала отырып
  кеден тарифтерін қалыптастыру 58
  3.2 Халықаралық стандарттар негізінде кеден баждарын төлеуді
  кедендік бақылау жүйесінің механизмін қалыптастыру 75

  ҚОРЫТЫНДЫ 89

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 92

  ҚОСЫМШАЛАР

Страница 3 из 9512345...Последняя »