1. Қорғалжын қорығының қазіргі экологиялық жағдайы

  Мазмұны

  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………3

  I ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ.

  1.1. Табиғаты қорғау және оның маңызды түрлері…………………………6

  1.1.1. Табиғатты қорғау оның мазмұны міндеттері…………………………………..6

  1.1.2 Ерекше қорғауға алынған территориялар …………………………………………9

  1.1.3. Қорғалжын қорығының гидрологиялық жүйесі және климаты……. 14

  II Зерттеу нысандары мен әдістері………………………………..18

  2.1. Зерттеу нысаны……………………………………………………………18

  2.2. Зерттеу әдістері…………………………………………………………..19

  III Зерттеу нәтижелерін талдау……………………………………20

  3.1. Теңіз-Қорғалжындық көлдер жүйесі………………………………………………..21

  3.2. Шалқар-Біртабан көлдер жүйесі………………………………………………………..43

  3.3. Ұялышалқар көлдер жүйесі………………………………………………………………45

  3.4. Жарлыкөл-Қарасор көлдер жүйесі………………………………………………………47

  3 .5. Қорғалжын қорығының жануарлар дүниесіне сипаттама …………………48

  ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………….51

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР………………………………………52

 2. АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАСЫНЫҢ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЗАРУЫНЫҢ ТҰРҒЫЛАРЫ

  МАЗМҰНДАМА

  Зерттелген магистрлік диссертациялық ғылыми жұмыстың тақырыбы: «Астана қаласының атмосфералық ауасының эколого-гигиеналық тазаруының тұрғылары». Диссертациялық жұмыста атмосфералық ауаға, оның қасиеттеріне және адам өміріне әсері туралы әдеби шолулар жасалып, олардың құрамы,ауаға әсер ететін зиянды заттар туралы белгілі мәліметтер келтірілді. Диссертациялық жұмыстың ғылыми ізденісінің нәтижесінде қазіргі таңдағы көзқарастар бағытынан зерттелген Астана қаласында 600–ден астам істеп жатқан өндіріс орындары бар.Мысалы, жылуэнергетика, машинақұрылысы, металл өндіру, сонымен қатар құрылыс материалдары өндіріс орындары. Айналадағы ортаға әсерін тигізіп жатқан жылуэнергетика (АО «Астанаэнергосервис», ТЭЦ-1), құрылыс материалдар өндірісі мен жолкөліктері.

 3. ТАБИҒАТ РЕСУРСТАРЫН ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘНІ

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………………..3

  ӘДЕБИТКЕ ШОЛУ «Табиғат ресурстарын лицензиялаудың құқықтық мәні…..5

  І.ТАБИҒАТ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

  1.1.Табиғат ресурстарын пайдалануды басқару……………………………………………7

  1.2.Табиғи ресурстарды пайдаланудың міндеттері……………………………………….8

  1.3.Табиғат ресурстарын құқықтық қорғауда басқаратын халықаралық орындар……………………………………………………………………………………………….15

  ІІ.ТАБИҒАТ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЛИЦЕНЗИЯЛАУ МӘНІ

  2.1.Табиғат ресурстарын пайдалануға берілетін лицензиялар……………………..17

  2.2. Табиғат ресурстарын пайдалануға берілетін лицензиялардың түрлері…19

  2.3. Табиғат ресурстарын пайдалануға берілетін лицензиялардың шектері мен мерзімдері…………………………………………………………………………………………………21

  ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………………………………………26

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР………………………………………………………………………………28

 4. CУДЫҢ ОРТАСЫНЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ МЕН АППАРАТТАРЫ

  Мазмұны

  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………………………………………..3

  І. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ.СУДЫҢ ОРТАСЫНЫҢ САПАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ

  1.1 Судың ортасы сапасының маңыздылығы…………………………………………………….5

  1.2 Су ортасының сапасының көрсеткіштері мен оған қойылатын қондыр-

  ғылар………………………………………………………………………………………………………….6

  1.3 Су ортасының сапасын бақылау мақсатында суды ластағыш көздерінен тазарту…………………………………………………………………………………………………………….8

  ІІ. СУДЫҢ ОРТАСЫНЫҢ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАР МЕН БАҚЫЛАУЛАР

  2.1 Судың ортасының сапасына қойылатын талаптар………………………………………11

  2.2 Мембраналармен тұщытылған сулардың тазалық сапасына қойылатын талаптар…………………………………………………………………………………………………….14

  2.3 Электродиализ тәсілімен судың ортасының сапасына қойылатын талаптар..15

  ІІІ СУДЫҢ ОРТАСЫНЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ ӘДІСІНДЕ ЕСІЛ ӨЗЕНІНІҢ СУЫН ТАЛДАУ

  3.1 Есіл өзенінің сапасын бақылау…………………………………………………………………16 3.2 Есілдің суының сапасын ұлғайтуға арналған іс-шаралар……………………………19

  ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………………………….21

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………………………………..22

 5. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАУ

  Кіріспе3

  1.ӘДЕБИ ШОЛУ. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМЫНЫҢ ТҮСІНІГІ………………5

  1.1Экологиялық сараптаманың түсінігі, мақсаты, міндеті………………………………..5

  1.2 Экологиялық сараптаманың қағидалары9

  2. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАУ ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ……………………..14

  2.1Экологиялық сараптаманың объектілері14

  2.2Экологиялық сараптама комиссиясы15

  Қорытынды23

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі30

 6. ҚОРШАҒАН ОРТА САПАСЫН БАҚЫЛАУ ТҮРЛЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ3

  Бөлім 1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ САПАСЫН КӨТЕРУ ҒЫЛЫМИ – ТЕОРИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАСЫ

  1.1 Қоршаған ортаның сапасын көтеру адамның өмір сүруін жақсартатын фактор5

  1.2 Қоршаған ортаның сапасын бағалаудың әдістемелік бағыттары9

  2 ҚОРШАҒАН ОРТА САПАСЫН БАҚЫЛАУ ТҮРЛЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ МЫСАЛЫНДА

  2.1 Қоршаған ортаны ластау мен негізгі қайнар көздері16

  2.2 «Шымкентмұнайоргсинтез» ААҚ-да қоршаған орта сапасының құрамдастарын талдау20

  2.3 «Шымкентмұнайторгсинтез» ААҚ шарттарында қоршаған ортаның сапасын басқарудың ұйымдық-экономикалық жүйесі31

  ҚОРЫТЫНДЫ36

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ37

 7. Қазақстан Республикасында қатты тұрмыстық тастандыларын атмосфералық ауаға әсері

  М А З М Ұ Н Ы

  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………………..3

  І. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ

  ҚАТТЫ ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ

  1.1 Қазақстан Республикасындағы қатты тұрмыстық тастандылардың

  құрамы…………………………………………………………………………………………………..5

  1.2 Қатты тұрмыстық тастандылардың жинақталу көздері……………………………8

  ІІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚАТТЫ ТҰРМЫСТЫҚ

  ТАСТАНДЫЛАРДЫҢ АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАҒА ӘСЕРІ

  2.1 Қатты тұрмыстық тастандылардың қалалардағы қоқыстар орнындағы

  жинақталу жағдайы және оның қоршаған орта компоненттеріне әсері…..11

  2.2 Қатты тұрмыстық тастандылар мәселесін шешудегі қазіргі жүргізіліп

  отырған шаралар………………………………………………………………………………….16

  2.3 Қатты тұрмыстық тастандылар мәселесін шешудің кешенді жолдары…..19

  ІІІ ҚАТТЫ ТҰРМЫСТЫҚ ТАСТАНДЫЛАР ЫҚПАЛЫНАН ТАБИҒАТТЫ

  ҚОРҒАУДЫҢ ШАРАЛАРЫ

  3.1 Қатты тұрмыстық тастандылар ықпалынан табиғатты қорғаудың бағдар-

  ламалары мен шаралары……………………………………………………..24

  3.2 Қалдық өңдеу зауыты экологиялық ахуалды жақсартады…………………25

  ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………..27

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………………….29

 8. Топырақтың сапасын бақылау әдістері мен аспектілері

  М А З М Ұ Н Ы

  КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………………3

  І ТОПЫРАҚ САПАСЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

  1.1 Топырақ түзілу процестері және оған әсер ететін факторлар………………………5

  1.2 Топырақ сапасы экологияның маңызды бөлігі………………………………………….8

  ІІ ТОПЫРАҚТЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ МЕН АСПАПТАРЫ

  2.1 Топырақ сапасын анықтау әдістері мен аспаптары………………………………….14

  2.2 Топырақ сапасының критерилері мен негізгі қағидалары………………………..20

  2.3 Топырақ сапасын анықтаудың (1979 ж) Мемлекеттік әдістемесі………………24

  ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………………………..25

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………………………………27

 9. Қазақстанда экологиялық аудитті жүргізудің ерекшеліктері

  М А З М Ұ Н Ы

  КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………….3

  ӘДЕБИТКЕ ШОЛУ

  Қазақстанда экологиялық аудитті жүргізудің ерекшелік- тері…………………………………………………………………………………………………………….5

  І. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ…………………..7

  1.1 Экологиялық аудит түсінігі………………………………………………………………….7

  1.2 Экологиялық аудит жүргізу үшін негіздер…………………………………………..10

  ІІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТТІ ЖҮРГІЗУДІҢ САТЫЛАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ………………………………..11

  2.1 Экологиялық аудиттi лицензиялаудың жолдары…………………………………..11

  2.2Экологиялық аудиттi жүргiзу сатылары…………………………………….13

  2.3Экологиялық аудиттi жүргiзудiң ерекшелiктерi……………………………………16

  ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………………………………21

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………………………….22

 10. АТЫРАУ ӨҢІРІ АУАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………………….3

  І . ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ. АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ

  1.1 Қоршаған ортаны қорғаудың өзекті сұрақтары…………………………………………..5

  1.2 Атырау өңірінің экологиялық ахуалы………………………………………………………12

  1.3 Атырау Қазақстаннның маңызды өнеркәсіп аймағының бірі…………………..13

  ІІАТЫРАУ ӨҢІР АУАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ

  2.1 Каспий өңіріндегі мұнай тасымалдау саласының Атырау ауасының эколо-гиялық жағдайына әсері………………………………………………………………………………..15

  2.2 Атыраудың маңайындағы мұнай өңдеуші зауыттың өндіріс қалдықтары…..18

  2.3 Өндіріс қалдықтарының атмосфералық ауаға әсері…………………………………..19

  2.4 Атыраулықтарды алаңдататын мәселелердің бірі — Каспий аймағының экологиялық мәселелері………………………………………………………………………………..21

  ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………………………………..26

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР…………………………………………………………27

Страница 2 из 9512345...Последняя »