Құқық, Криминалистика

 1. Қазақстан Республикасындағы кеден қызметі: тұрақтануы, дамуы және перспективалары

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ ………………………………………………………………………………………………. 3-9

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ……………………………………………………………….. 10-30

  1.1 Кеңес кезеңіндегі кеден қызметі…………………………………………………….. 10-16

  Қазақстан Республикасында кеден органдары қызметін реттейтін құқықтық негіздің қалыптасуы………………………………………………………. 17-30

  2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ АНАЛИЗІ

  2.1 Қазақстан Республикасының кеден органдарының мемлекеттік қызметкерлерінің құқықтық жағдайы…………………………………………………….31-42

  2.2 Қазақстан Республикасы кеден қызметінің қазіргі жағдайы және даму алғышарттары……………………………………………………………………………………….43-50

  2.3 Қазақстан Республикасы кеден қызметінің нормативті құқықтық базасы…………………………………………………………………………………………………..51-61

  3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ…………………………….61-84

  3.1 Кеден саясатын жетілдірудің негізгі бағыттары………………………………..61-79

  3.2 Кеден ісіне қатысы бар халықаралық ұйымдармен кедендік-құқықтық ынтымақтастық…………………………………………………………………………………….80-83

  ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………………………………84-87

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………………………….88-89

 2. Кедендік-тарифтік реттеу

  МАЗМҰНЫ
  КІРІСПЕ

  1 ТАРАУ. Кедендік-тарифтік реттеудің теориялық негізі
  1.1 Қазақстан Республикасында кеден ісін ұйымдастыру және басқару……….
  1.2 Қазақстан Республикасының кедендік-тарифтік саясаты………………………..
  1.3 Кедендік-тарифтік реттеудің әлемдік тәжірибесі……………………………………

  2 ТАРАУ. Өндірістік тауарларды кедендік-тарифтік реттеудің қазіргі жағдайы
  2.1 Өндірістік тауарларға кедендік төлемдермен тарифтік жеңілдіктектерді
  қолдану………………………………………………………………………………………………..
  2.2 Қазақстан Республикасындағы өндірістік тауарларға баж салығы…………
  2.3. Қазақстан Республикасында кедендік бақылау қызметін реттеу…………….

  3 ТАРАУ. Қазақстан Республикасында кедендік-тарифтік саясатты жетілдіру жолдары
  3.1 Кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйені дамыту…………………….
  3.2 Батыс Қазақстан облысы бойынша кедендік бақылауды жетілдіру…………

  ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………………………

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………………………….

  ҚОСЫМША

 3. Кеден баждарын төлеуді бақылау

  Мазмұны

  КІРІСПЕ 3

  1 ТАРАУ Қазақстан Республикасында кеден баждарын төлеуді
  кедендік бақылаудың теориялық, құқықтық және
  ұйымдастырушылық негіздері
  1.1 Кедендік бақылаудың болмысы, принциптері,
  мақсаттары мен міндеттері 5
  1.2 ДСҰ кіру жағдайындағы кедендік бақылаудың қалыптасуы 16

  2 ТАРАУ Кеден баждарын төлеуді бақылау тәжірибесі
  2.1 Кеден баждарын төлеуді бақылау механизмі 34
  2.2 Жылдар бойынша және жеке баждар бойынша кеден төлемдерін
  бақылау нәтижелері 55

  3 ТАРАУ ДСҰ кіруін есепке ала отырып, ҚР кеден баждарын төлеуді
  бақылау тиімділігін арттыру ресурстары
  3.1 Кеден баждарын төлемеу қаупін төмендетуді есепке ала отырып
  кеден тарифтерін қалыптастыру 58
  3.2 Халықаралық стандарттар негізінде кеден баждарын төлеуді
  кедендік бақылау жүйесінің механизмін қалыптастыру 75

  ҚОРЫТЫНДЫ 89

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 92

  ҚОСЫМШАЛАР Толығырақ »

 4. Кеден режимдер

  Мазмұны

  Кіріспе………………………………………………………………………. …. 4

  1 — Тарау. Кеден режимдерінің экономикалық-құқықтық сипаттамасы

  1.1 Кеден режимдерінің түрлері мен олардың сипаты……………………… 7

  1.2 Кеден режимдеріне кедендік бақылауды ұйымдастырудың құқықтық негіздері………………..…………………………………………………………. 17

  2 — Тарау. Астана қаласы бойынша Кедендік бақылау департаментінің қызметінде кеден режимдерін пайдалану және кедендік бақылау тәжірибесін талдау

  2.1 Астана қаласы бойынша Кедендік бақылау департаменті қызмет аймағындағы сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың кеден режимдерін қолдануын талдау …………………………………………. 23

  2.2 Тауарлар мен көлік құралдарын жекелеген кедендік режимдер бойынша кедендік ресімдеуді ұйымдастыру тәртібі………………………. 29

  2.3 Негізгі кедендік режимдердің құқықтық экономикалық мәні және қолдану мәселелері мен ұйымдастырылуын бақылау ……………………. 43

  3 — Тарау. Астана қаласы бойынша Кедендік бақылау департаментінің кедендік әкімшілік жүргізу мен кеден режимдерін бақылауды жетілдіру шаралары…………………………… 48

  Қорытынды ………………………………………………………………… 57

  Қолданылған әдебиеттер тізімі …………………………………………… 61 Толығырақ »

 5. Қазақстан Республикасының кеден ісі

  Жоспар.

  Кіріспе…………………………………………………………………………………………………5

  1-тарау. Қазақстан Республикасының кеден ісін басқару……………………….7

  1.1 Кеден органдарының басқарылуы………………………………………………….−

  1.2 Кеден органдарындағы басқарудың негіздері…………………………………22

  1.3 Басқарудың технологиялық аспектілері………………………………………….31

  2-тарау «Акцепт-Терминал» Акционерлік Қоғамының қызметін ұйымдастыру………………………………………………………………………………………..37

  2.1 «Акцепт-Терминал» Акционерлік Қоғамының жүйесіндегі басқаруды ұйымдастыру………………………………………………………………………………………. −

  2.2 Кеден органдары жүйесіндегі басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдары……………………………………………………………………………………… 49

  3-тарау. Қазақстан Республикасының кеден ісін ұйымдастырудың жетілдіру жолдары……………………………………………………………………………………………….59

  3.1 Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылау мен кедендік ресімдеуді ұйымдастырудың негізгі принциптері…………………………………………………….−

  3.2 ТМД-на және Кедендік одаққа қатысушы елдердің кедендік бақылауын ұйымдастыру ерекшеліктері…………………………………………………………………..75

  3.3 Қазақстан Республикасының кеден ісін ұйымдастырудағы жетілдіруге байланысты іс-шаралар………………………………………………………………………….82

  Қорытынды мен ұсыныстар……………………………………………………………………91

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……………………………………………………………94 Толығырақ »

 6. Кедендік бақылаудың техникалық құралдыры

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ ……………………………………………………………………………………………….. 3

  I ТАРАУ. Кедендік бақылаудың техникалық құралдырын қолданған кезде кедендік бақылаудың қазіргі жағдайы

  1.1. Кедендік бақылауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету …………….8

  1.2. Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының топталуы………..17

  1.3. Кедендік іздеу және қарауға арналған техникалық құралдар ……….21

  II ТАРАУ. Кедендік бақылаудың техникалық құралында жедел – техникалық моделін ұйымдастыру

  2.1. «Акцепт — Терминал» Акционерлік Қоғамының қызметін ұйымдастыру ……………………………………………………………………………

  2.2. Жедел диагностикалық техникалық құрал және кеден бақылау объектінің құрамың топтау ………………………………………………………. 28

  2.3. Техникалық құралдардың оперативтік диагностикасымен кедендік бақылау объектісіндегі заттар классификациясы ……………………… 38

  2.4. Кедендік бақылау объектілерін кедендік рәсімдеудің техникалық құралдары ..…………………………………………………………. 42

  III ТАРАУ. Техникалық құралдарының қорын жетілдіру

  3.1. Визуалды бақылаудың техникалық құралдарын жетілдіру …………..47

  3.2. Техникалық жабдықтар көмегімен шешілетін маңызды міндеттерді дамыту ……………………………………………………………………………………….48

  3.3. Қазақстан Республикасының Қаржы Министірлігі Кеден комитетінің Кинологиялық орталығының қызметін жетілдіру ……………………….50

  ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАР ………………………………………………..54

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР …………………………………………………….57

  ҚОСЫМША БЕТТЕР ………………………………………………………………………….. 63 Толығырақ »

 7. Сыртқы Экономикалық Қызметіндегі (СЭҚ) кедендік – тарифтік реттеу

  Мазмұны Бет

  Кіріспе ……………………………………………………………………………………………. 6

  I. Бөлім. Сыртқы Экономикалық Қызметіндегі (СЭҚ) кедендік – тарифтік реттеу

  1.1. Кедендік тариф — Сыртқы Экономикалық Қызметті (СЭҚ) ретеу құралы ретінде ………………………………………………………………………………………… 8

  1.2. Қазақстан Республикасында нормативтік-құқықтық негіздері бойынша тарифтің реттелуі …………………………………………………………………….. 12

  1.3. Шет елдер саясатының кедендік – тарифтік реттеулері …………….. 26

  II. Бөлім. Қазақстан Республикасында Сыртқы Экономикалық Қызметтерді кедендік – тарифтік реттеудің қазіргі жағдайы

  2.1. Қазақстан Республикасының қазіргі таңдағы Сыртқы Экономикалық байланыстары ………………………………………………………………… 36

  2.2. Мемлекеттің Сыртқы Экономикалық Қызметті (СЭҚ) тарифтік реттеу жүйесі және «Акцепт – Терминал» Акционерлік Қоғамының қызметі ………………………………………………………………………………………………….. 49

  2.3 Қазақстанның Сыртқы Экономикалық Қызметін реттеу құралы ретіндегі кедендік – тарифтік әдістер ……………………………………………………… 67

  III. Бөлім. Қазақстан Республикасында Сыртқы Экономикалық Қызметтерді Мемлекеттік реттеуді жетілдіру жолдары

  3.1. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының (ТМД) кедендік – тарифтік реттеу аймағындағы кедендік ынтымақтастықтары ……………………………….. 74

  3.2. Сыртқы Экономикалық Қызметтегі (СЭҚ) кедендік – тарифтік реттеудің механизмдер жүйесі ………………………………………………………………. 81

  Қорытынды мен ұсыныстар ………………………………………………………….. 90

  Пайдаланған әдебиеттер тізімі ………………………………………………………. 92

  Дипломдық жұмысқа қосымша беттер …………………………………………… 96 Толығырақ »

 8. Азаматтық құқық қатынасы

  Мазмұны

  Кіріспе——————1

  І тарау. Азаматтық құқық қатынастарының ұғымы, элементтері——-3
  1.1 Азаматтық құқық туралы ұғым—————3
  1.2 Азаматтық құқықтық реттеу тәсілдері——8

  ІІ тарау. Азаматтық құқық қатынасының элементтері——————-15

  2.1. Азаматтық құқық қатынасының мазмұны————15
  2.2. Субьективті азаматтық құқықтар. Құқықтарды саралау және қорғау—36

  ІІІ тарау. Азаматтық құқықтық жауапкершілік ұғымы—-41

  Қорытынды——————-57

  Библиографиялық тізім —————59 Толығырақ »

 9. Адамды кепілге алумен байланысты қылмыстар

  Мазмұны

  Кіріспе…………3

  1-Тарау. Адамды кепілге алумен байланысты қылмыстарды заңды талдау………9

  1.1 Адамды кепілге алумен байланысты қылмыстардың объективтік белгілері…………….9
  1.2 Адамды кепілге алумен байланысты қылмыстардың субъективтік белгілері………..17
  1.3 Адамды кепілге алу құрамының дәрежеленген түрлері……….27

  2-Тарау. Адамды кепілге алумен байланысты қылмыстарды ескерту……..45

  2.1 Адамды кепілге алумен байланысты қылмыстардың көрініс алуына ықпал ететін себептер мен шарттар………45
  2.2 Адамды кепілге алумен байланысты қылмыстарды ескерту бойынша шаралар……….51

  Қорытынды………..69

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі………72

  Қосымшалар……..76 Толығырақ »

 10. Алдын ала тергеу барысында тергеу тексерісін жүргізудің процессуалдық тәртібі

  Мазмұны

  Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
  1 Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша тергеулік қараудің ұғымы мен маңыздылығы

  1.1 Қылмыстық іс жүргізудегі тергеулік қараудың түсінігі мен маңызы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17
  1.2 Алдын ала тергеу барысындағы тергеулік қараудің (тексерудің) түрлері, қатысушылары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-23
  1.3 Қылмыстық іс бойынша оқиға болған жерді қараудың түсінігі, мәні және жүргізудің процессуалдық тәртібі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-32
  2 Қылмыс туралы оқиға болған жерді қарауда тергеушінің ұйымдастырушылық қызметі
  2.1. Оқиға болған жерді қарауды жүргізуге байланысты тергеушінің дайындық әрекеттері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-41
  2.2 Оқиға болған жерді қараудың әдістері мен тергеушінің ұйымдастыру шаралары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-61
  2.3 Оқиға болған жерді қараудың қортындысын бекіту. . . . . . . . . . .61-66

  Қорытынды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-69

  Қолданылған әдебиеттердің тізімі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-72 Толығырақ »