Химия

 1. Химиялық қауіп

  І. Химиялық заттардың жіктелуі:
  1. Кейбір заттардың рөліне қарай (хлорофос, мышьяк, дихлорэтан, т.б)
  2. Заттың топтарына қарай (барбитураттар, қышқылдар, сілтілер)
  3. Арналуына қарай заттарды біріктіретін класс бойынша (улы химикаттар, дәрілік өсімдіктер, т.б)
  4. Шығу тегіне қарай (өсімдік текті, жануар текті, синтетикалық улар.)
  Толығырақ »

 2. Химиялық қару және олардың түрлері

  Соғыстардың бүкіл тарихы бойында соғысушы тараптар әртүрлі улы заттарды қолданған немесе қолдануға әрекеттенген. Ежелгі Қытайда қарсыласты зақымдауға кәдімгі әк пайдаланылған. Әк шаңы көзді зақымдаған, ал сумен қосылғанда улы газ шығарған. Ежелгі соғыстарда денсаулыққа зиянды басқа да заттар қолданылған. Снарядтарға әртүрлі шайырлар, өсімдік улары, күкіртті мышьяк қосқан. Бұлар көз бен теріні зақымдаған, кей жағдайда тыныстау не жүрек қан тамыры жүйесі органдарын кеселге ұшыратқан.
  Толығырақ »

 3. Химия өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік

  1 тарау. Жалпы талаптар

  1. Ереже мына өндірістерде қолдануға арналған:
  1) күкірт қышқылы өндірісінде (колчедан, күкірттер, күкіртгазынан шығатындар, сулфид кені және күкірт сутегі күйігінен алынатындар);
  2) фосфор тыңайтқыштары өндірісінде;
  3) күрделі тыңайтқыштар өндірісінде (аммофос, нитроамофос, нитрофоски және тағы басқалар);
  4) күшейтілген тыңайтқыштар өндірісінде (қос суперфосфат, қос фторенді фосфат және тағы басқа);
  5) тукосместерде;
  Толығырақ »

 4. ХИМИЯ ӨНДІРІСІНДЕГІ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ

  Химия өндірісі халықтық шаруашщылықтың негізгі саласы бллып табылады. Ол ғылыми жетістіктер негізі. Химия өдірісі шикізатты өндіру мен өңдеудің комплексті нышандарына мыналар жатады:
  • Қышқыл, сілті, хлор, аммиак және т.б. заттар алудағы негізгі өндірістер;
  • Органикалық заттар синтездеуші заводтар;
  • Жасанды синтетикалық талшықтар алу өндірісі;
  Толығырақ »

 5. Химиялық ахуалды айқындау және бағалау реті

  Химиялық ахуал ретінде шаруашылық объектілерінің қызметіне, АҚ күштері мен халыққа әсер ететін жердің УЗ-бен химиялық зақымдалу салдарының жиынтығы түсініледі.

  Химиялық ахуал ҚӘУЗ төгілу немесе химиялық зақымдану аймағы мен химиялық зақымдау ошақтары пайда болатын химиялық қаруды колдану кезінде пайда болады.

  Толығырақ »

 6. Химиядан оқулықтар тізімі

  Введение в химию окружающей среды. Андруз Дж. и др. (1999, 271с.)

  Задачи по органической химии с решениями. Курц А.Л. и др. (2004, 264с.)  Толығырақ »

 7. Алюминий – ХХ ғасыр элементі

  А л ю м и н и й. Академик А.Е.Ферсман алюминийді ХХ ғасыр элементі, сондықтан бұл ғасырды алюминий дәуірі деуге де болады деген.
  Күнделікті пайдаланылып жүрген ыдыс-аяқтан бастап, космосты шарлап жүрген ракеталар осы алюминийден жасалады. Қоғамдық шаруашылықтың барлық салаларында алюминий қолданылмайтын сала жоқ. Алюминийдің осылай қысқа мерзім ішінде жоғары бағаға ие болуы оның химиялық және физикалық қасиеттерінде болып отыр. Толығырақ »

 8. Азот

  Касиеттер
  Азот II периодта, V топтыц Heri3ri топшасында орналаскан. Азоттан баска ол топшаны, фосфор Р, мышьяк As, сурьма Sb жене висмут Bi элементтер1 курайды. Бул элементтердщ ец сырткы энергиялык денгейшес1нде бес электрон бар. Мысалы, азоттьщ атомында электрондардыц орналасуы:
  7N Толығырақ »

 9. Атом және атом ядросы

  § 7.1 Резерфорд тәжiрибесi. Атомның ядролық моделi
  Барлық заттар бөлiнбейтiн аса ұсақ бөлшектерден – атомдардан тұрады деген ұғым ерте қалыптасқан болатын. Егер атом шындығында заттың бөлiнбейтiн алғашқы кiрпiштерi болса табиғаттағы кездесетiн сан алуан заттарға сан алуан атомдар сәйкес қойылуы тиiс. Бұлай болуы бiр жағынан күмән туғызады. Толығырақ »

 10. Мұнай-химия кешені

  Химия нарығында зерттеу жұмыстарымен айналысатын американдық «Chemical Market Associates Inc.» (CMAI) мәлімдері бойынша, полистиролдың дүние жүзілік тұтыну көлемі жылына 14,4 млн тоннаға тең, соның ішінде, Батыс және Шығыс Европа тұтыну көлемі 3,5 млн тонна құрастырады. Ең ірі тұтынушы Азия елдері, олардың үлесі жалпы көлемнің 30%-на жуық . Толығырақ »