Халықаралық қатынас

 1. Ресей мен Еуропалық Одақ

  Мазмұны

  Кіріспе…………………………………………………………………………………………………………..6

  1 тарау Ресей мен Еуропалық Одақ арасындағы саяси қатынастар………………….9

  1.1 Ресей мен Еуропалық Одақ арасындағы қатынастар: тарихи және теориялық аспектілері …………………………………………………………………………………………………….9
  1.2 Стратегиялық әріптестік мәселелері…………………………………………………………16
  1.3 Ресей мен Еуропалық Одақ арасындағы ортақ саяси кеңістік……………………19

  2 тарау Ресей мен Еуропалық Одақ арасындағы сауда-экономикалық қатынастары…………………………………………………………………………………………………30

  2.1 ЕО-Ресей ортақ экономикалық кеңісітігінің құру мәселелері……………………30
  2.2 ТАСИС бағдарламасы бойынша Еуропалық Одақтың Ресейдегі жүргізілген іс-әрекеттері………………………………………………………………………………………………….39
  2.3 Ресей мен Еуропалық Одақтың экономикалық қарым-қатынасының өзекті мәселелері……………………………………………………………………………………………………51

  Қорытынды………………………………………………………………………………………………….60

  Пайдаланған әдебиеттер тізімі………………………………………………………………………62

  Қосымша……………………………………………………………………………………………………..64 Толығырақ »

 2. НАТО мен Украина

  ЖОСПАР

  КІРІСПЕ

  I ТАРАУ

  1.1 Солтүстікатлантикалық келісімшарт ұйымының тарихы
  1.2 XXI ғасырдағы НАТО-ның жаңа стратегиясы

  II ТАРАУ

  2.1 НАТО мен Украина
  2.2 Украинаның НАТО-ға ұмтылуы
  2.3 Украинаның әлемдік күштер жиынындағы геосаяси орны

  III ТАРАУ

  3.1 Әзербайжан және Өзбекстанның НАТО мен қарым-қатынасы
  3.2 Грузия мен НАТО-ның қарым-қатынасы
  НАТО-ның Кавказ стратегиясындағы Грузияның орны мен ролі
  3.3 Ресей мен НАТО ымыраластығы

  IV ТАРАУ

  4.1 «Жерорта теңізі диалогы» НАТО-ның жаһандану факторы ретінде
  4.2 НАТО саясатындағы Жерорта теңізі баттарының пайда болу себептері
  4.3 НАТО-ның Югославия жеріндегі саяси-әскери әрекеті

  ҚОРЫТЫНДЫ

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР Толығырақ »

 3. Еуропалық итеграция

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………………….6

  I. ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІ ЗЕРТТЕУДЕГІ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР.

  1.1. Интеграцилық үрдістердің жалпы түсінігі……………………………………………9
  1.2. Еуропалық итеграцияны зерттеудегі теориялық аспектілер……………..14
  1.3. Еуропалық Одақтың құрылуы және оның даму баспалдақтары……….17

  II. ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ ШЕҢБЕРІНДЕГІ САЯСИ ИНТЕГРАЦИЯЛАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.

  2.1. Еуропалық сәйкестік идеясы және Еропалық федерализм…………………26
  2.2. Еуропалық Одақ шеңберіндегі саяси интеграциялық мәселелер……….28
  2.3.Еуропалық Одақ шеңберіндегі саяси интеграциялық үрдіске Трансатлантикалық қатынастың әсері……………………………………………………..38
  2.4.Қазақстан және Еуропалық Одақ: саяси және экономикалық қатынастардың қалыптасуы және даму болашағы…………………………………..43

  ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………………………………..50

  ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР……………………………………………………………….52 Толығырақ »

 4. Жапон конституциясы

  Жоспар
  Кіріспе__________________________________________________2-8 бб.

  І. Тарау. 1889 ж Мэйдзи конституциясы және оның сипаты____ 9-24 бб.
  1.1 Император және оның статусы __________________________9-13 бб.
  1.2 Жоғарғы заң шығару органы – парламент ________________14-16 бб.
  1.3 Жоғарғы атқарушы орган – министрлер кабинеті__________17-21 бб.

  ІІ. 1947 ж жапон конституциясы және оның тарихы.
  2.1 Жаңа конституция бойынша император статусы
  Биліктің үш тармағы – парламент, министрлер кабинеті,
  жоғарғы сот_____________________________________________22-38 бб.
  2.2 Конституцияның 9 бабы________________________________39-41 бб.
  2.3 Жапон конституциясындағы демократиялық өзгерістер_____42-47 бб.

  Қорытынды_____________________________________________47-50 бб.
  Пайдаланылған әдебиеттер мен дереки көздер

 5. НАТО

  ЖОСПАР

  КІРІСПЕ

  I ТАРАУ

  1.1 Солтүстікатлантикалық келісімшарт ұйымының тарихы
  1.2 XXI ғасырдағы НАТО-ның жаңа стратегиясы

  II ТАРАУ

  2.1 НАТО мен Украина
  2.2 Украинаның НАТО-ға ұмтылуы
  2.3 Украинаның әлемдік күштер жиынындағы геосаяси орны

  III ТАРАУ

  3.1 Әзербайжан және Өзбекстанның НАТО мен қарым-қатынасы
  3.2 Грузия мен НАТО-ның қарым-қатынасы
  НАТО-ның Кавказ стратегиясындағы Грузияның орны мен ролі
  3.3 Ресей мен НАТО ымыраластығы

  IV ТАРАУ

  4.1 «Жерорта теңізі диалогы» НАТО-ның жаһандану факторы ретінде
  4.2 НАТО саясатындағы Жерорта теңізі баттарының пайда болу себептері
  4.3 НАТО-ның Югославия жеріндегі саяси-әскери әрекеті

  ҚОРЫТЫНДЫ

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР Толығырақ »

 6. Еуропа этника

  Кіріспе………………………………………………………………………………………………………6

  Тарау-1. Еуропалық Одақтың этникалық бейнесі

  1.1 Еуропалық Одаққа мүше-мемлекеттердегі байырғы этникалық азшылықтар………………………………………………………………………………………………18
  1.2 Еуропалық Одақ және көші-қон мәселесі…………………………………………………………………………………………………….33

  Тарау-2. Этникалық азшылықтардың саяси мәселелері

  2.1 Еуропалық Одақтың кеңеюі және этникалық азшылыктар мәселесі…………………………………………………………………………………………………….47
  2.2 Этникалық азшылықтың азаматтық мәселесі ……………………………………..49

  Қорытынды…………………………………………………………………………………………….52

  Пайдаланған әдебиеттер тізімі……………………………………………………………….56 Толығырақ »

 7. Латын Америкасындағы интеграциялық үрдістер

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………………………………..3

  I БӨЛІМ ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЛАТЫН АМЕРИКАСЫНЫҢ АЙМАҚТЫҚ
  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ……………………………………………………………………………………….7
  Интеграция қазіргі заманның жаһандық тенденциясы ретінде………………..7
  Латын Америкасының аймақтық ерекшеліктері……………………………………10
  Америка континентіндегі халықаралық байланыстар мен
  институтар………………………………………………………………………………………………..12

  II БӨЛІМ ЛАТЫН АМЕРИКАСЫНДА ХХ ҒАСЫРДАҒЫ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ………………………………17
  2.1 Латынамерикасы континентіндегі интеграцияның алғышарттары…………………………………………………………………………………………..17
  2.2 ХХ ғасырдың екінші жартысындағы америкааралық (панамерикандық) жүйенің генезисі мен эволюциясы…………………………………………………………….22
  2.3 Латын Америкасындағы ХХ ғ. 80-90 ж.ж. интеграциялық үрдістердің ерекшеліктері……………………………………………………………………………………………31

  III БӨЛІМ ЛАТЫН АМЕРИКАСЫНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР………………………………………………………………..35
  3.1 Қазіргі халықаралық қатынастардағы Латын Америкасы……………………..35
  3.2 Латын-Кариб мемлекеттеріндегі аймақтан тыс байланыстар……………………………………………………………………………………………..41

  ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………………………………….52

  СІЛТЕМЕЛЕР…………………………………………………………………………………………..55

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………………………..58 Толығырақ »

 8. Қазақстан-Египет қатынастары

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе. …………………………………………………………………………………………………3-8

  I-тарау. Египетпен қарым-қатынастар орнату тарихы. …………….9-22

  §1.1. Қазақстан сыртқы саясатындағы Египеттің орны. ……………………………..9-18

  §1.2. Қазақстан-Египет қарым-қатынастарының алғышарттары. ………………18-22

  II-тарау. Қазақстан-Египет қатынастарының қазіргі таңдағы жағдайы. ………………………………………………………………………………………………..23-53

  §2.1. Саяси саладағы Қазақстан-Египет қатынастарының даму деңгейі. ……23-30

  §2.2. Қазіргі таңдағы қазақстандық-египеттік сауда-экономикалық
  байланыстар. …………………………………………………………………………………………..30-39

  §2.3. Гуманитарлық-мәдени және ғылыми-техникалық алмасулардың қазіргі кездегі жағдайы. …………………………………………………………………………………….39-49

  §2.4. Қазақстан Республикасы мен Египет Араб Республикасы ара-қатынастарының болашақтағы перспективалары. ……………………………………49-53

  Қорытынды. ………………………………………………………………………………….54-56

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. ………………………………………………..57-60

  Қосымшалар. …………………………………………………………………………………60-90 Толығырақ »

 9. Қазіргі кездегі АҚШ – Қытай қатынастары

  Мазмұны:

  Кіріспе
  І тарау. Азиядағы жаңа бәсекелестің пайда болуы;
  1.1. Экономика саласындағы Қытайдың проблемалары мен перспективалары;
  1.2. Экономика саласындағы АҚШ-Қытай әріптестігі;
  1.3. Американ-қытай сауда-экономикалық қатынастардағы қайшылықтар;
  ІІ тарау. Қытай мен АҚШ-ның әскери-саяси ынтымақтастығы;
  2.1. Екі мемлекеттің Корея мәселесін шешудегі біріккен қимылдары;
  2.2. АҚШ мен Қытайдың терроризмге қарсы күрес саласындағы әріптестік;
  ІІІ тарау. Американ-қытай екі жақты қатынастарындағы қайшылықтар;
  3.1. Тайвань мәселесіндегі стратегиялық белгісіздік;
  3.2. АҚШ-Қытай қатынастарындағы адам құқығы мәселесі;
  3.3. АҚШ-ның Қытайдың әскери потенциалын кемітудегі қимылдар;
  Қорытынды
  Қолданылған әдебиеттер тізімі Толығырақ »

 10. Халықаралық қатынастардағы Таяу Шығыс мәселесі

  Мазмұны

  АНЫҚТАМАЛАР, МАҒЫНАЛАР, ҚЫСҚАРТПАЛАР…………… …….3
  КІРІСПЕ……………………………………………………………………………….4
  I БӨЛІМ. АРАБ-ИЗРАИЛЬ ШИЕЛЕНІСІНІҢ ТАРИХИ КӨЗДЕРІ
  1.1. Араб-израиль шиеленісінің қалыптасу аспектілері……………….10
  1.2. Израиль мемлекетінің құрылуы және оның зардаптары…………15
  1.3. Араб-израиль шиеленісіндегі палестина мәселесі…………………20

  ІІ БӨЛІМ. 40-2000 жж. АРАБ-ИЗРАИЛЬ ШИЕЛЕНІСІ
  2.1. Араб-израиль шиеленісіндегі 5 соғыс және ООП-ң құрылуы………………………………………………………………………………24
  2.2. Иерусалим статусы………………………………………………………….32
  2.3. Араб-израиль шиеленісін шешудегі бейбіт жолдар……………….40

  ІІІ БӨЛІМ. АРАБ-ИЗРАИЛЬ ШИЕЛЕНІСІНДЕГІ КӨШБАСШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР РОЛІ.
  3.1. КСРО-ң, кейін Ресейдің сыртқы саясатындағы араб-
  израиль шиеленісі…………………………………………………………………47
  3.2.АҚШ-ң Таяу Шығыс стратегиясындағы араб-
  израиль шиеленісі…………………………………………………………………53

  ҚОРЫТЫНДЫ ……………………………………………………………………..59

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ …………………………………..62