Тілтану, Филология

 1. Ағылшын тілін оқытудағы үйдегі оқу жұмыстарының түрлері

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ…………3

  1. Ағылшын тілін оқытудағы үйдегі оқу жұмысының ерекшеліктері мен түрлері
  1.1 Ағылшын тілін оқытудағы үйдегі оқу жұмысының мәні, түрлері……….5
  1.2 Ағылшын тілі сабағында үйдегі оқу жұмыстары арқылы оқушыларды шығармашылыққа баулу…….8

  2. Ағылшын тілін оқытудағы үйдегі оқу тапсырмаларын сабақта ұйымдастыру
  2.1 Ағылшын тілі сабағында үйдегі оқу жұмыстарын ұйымдастыру………11
  2.2 Ағылшын тілі сабағындағы үйдегі оқуға қажетті жаңылтпаштар мен тақпақтар өткізу………18
  2.3 Үйдегі оқудағы мақал – мәтелдердің маңызы…………19

  3. Іс-тәжірибе барысында ағылшын тілі сабақтарында қолданған оқыту жолдары…24

  ҚОРЫТЫНДЫ……..27
  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ….29 Толығырақ »

 2. Ағылшын тілін оқытудағы үйдегі оқу жұмыстарының түрлері

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ……..3

  1. Ағылшын тілін оқытудағы үйдегі оқу жұмысының ерекшеліктері мен түрлері
  1.1 Ағылшын тілін оқытудағы үйдегі оқу жұмысының мәні, түрлері………5
  1.2 Ағылшын тілі сабағында үйдегі оқу жұмыстары арқылы оқушыларды шығармашылыққа баулу………8

  2. Ағылшын тілін оқытудағы үйдегі оқу тапсырмаларын сабақта ұйымдастыру
  2.1 Ағылшын тілі сабағында үйдегі оқу жұмыстарын ұйымдастыру…………..11
  2.2 Ағылшын тілі сабағындағы үйдегі оқуға қажетті жаңылтпаштар мен тақпақтар өткізу…………18
  2.3 Үйдегі оқудағы мақал – мәтелдердің маңызы………….19

  3. Іс-тәжірибе барысында ағылшын тілі сабақтарында қолданған оқыту жолдары…….24

  ҚОРЫТЫНДЫ…………27
  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………..29 Толығырақ »

 3. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі дипломатиялық терминдер

  Мазмұны
  Кіріспе…………….3
  1. «Терминология» ұғымы
  1.1 «Терминология» ұғымы туралы…………..8
  1.2 Терминологияның және терминдердің негізгі сипаттары……………………10
  2. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі дипломатиялық терминдердің лингвистикалық сипаты
  2.1 Салалық терминдер ─ лексиканың ерекше қабаты…………………………….16
  2.2 Дипломатиялық терминдер жүйесінің қалыптасуы…………………………….19
  2.3 Дипломатиялық терминдердің өзіндік сипатты белгілері……………………22
  2.4 Қазақ және ағылшын тілдеріндегі қысқарған және біріккен
  дипломатиялық терминдер…………………..24
  2.5 Дипломатия саласындағы халықаралық терминдер……………………………28
  3. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі дипломатиялық терминдердің құрылымдық типтері: жасалу жолдары.
  3.1 Дипломатиялық терминдердердің семантикалық тәсіл арқылы
  жасалуы………31
  3.2 Дипломатиялық терминдердердің морфологиялық тәсіл арқылы
  жасалуы…………33
  3.3 Дипломатиялық терминдердердің аналитикалық (синтаксистік) тәсіл
  арқылы жасалуы………………37
  3.4 Калька тәсілімен жасалған дипломатиялық терминдер
  3.4.1 Калькалау — терминжасам тәсілі……………………41
  3.4.2 Калька тәсілімен жасалған дипломатиялық терминдер……………44
  4. Mектеп оқушыларына ағылшын тілін оқытуда дипломатиялық терминдерді қолдану тәжірибесі…………..46
  Қорытынды ………………..52
  Пайдаланылған әдебиеттер………54
  Қосымша Толығырақ »

 4. Полисемия құбылысының лексикалық парадигмаға қатысы

  Сөз – басқа тілдік элементтердің ішіндегі ең бастысы, негізгісі басқа тілдік құралдар сөзді бөлшектеуден (морфемаларға жіктеуден) немесе сөзді тіркестіруден (сөздерді қырын келтіріп сөйлем, сөз тіркесін құраудан) тұратын сияқты көрінеді. Дәстүрлі лингвистиканың деңгейлерінің (фонетика, лексика, морфология, сөзжасам, синтаксис) қай қайсысының болмасын негізгі зерттеу нысаны осы сөз. Сөздің тұлғасы оның заттық жағы, сыртқы көрсетіліміне жатады. Тілді жүйе деп танитын болсақ, сол жүйе мағыналардың жүйесінен тұрады. Тұлға бар жерде оның ішкі мазмұны да болатындығы белгілі. Бұлар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Толығырақ »

 5. Сұраулы сөйлемдердің стилистикалық ерекшеліктері

  Тіліміздегі қай стильдің болса да негізгі арқауы – сөйлеудің ауызша және жазбаша формалары, бұл формалар тілдік бірліктердің сұрыпталып қолдану нәтижесінде дамып жетіледі.
  Адамдар өзара қарым-қатынас жасауда біріне-бірі әр алуан өмір әрекетінің жайын сөз қылады. Ондайда олар айтпақ пікірін алдын-ала ойланбай-ақ сөйлей береді. Ауызекі сөйлеу тілінде ең көп қолданылатын сөйлемнің түрі – сұраулы сөйлем болып табылады. Толығырақ »

 6. ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СЕПТІК КАТЕГОРИЯСЫН ОҚЫТУ

  Қазіргі таңда мемлекеттік тілді үйренушілер қатары көбейе түсуде.Тіл үйретудің де көптеген амал-тәсілдері бар. Әр оқытушы сабақты әсерлі өткізсе, мұның пайдасы өте зор. Сонда студенттің де ынтасы болып, алға қойған мақсатына жете алады. Әсіресе, мемлекеттік тілді үйренуге деген құштарлықтары үнемі артып келеді. Толығырақ »

 7. Ойталқының прагматикалық сипаты

  Қазақ тіл білімінде ойталқы мәселесі туралы ең алғаш пікір айтқан ғалым тіл білімінің негізін қалаған А. Байтұрсынов болған. Қазақ тіл білімінің ғылыми негізін салушылар – А. Байтұрсынұлы мен Қ. Жұбанов еңбектерінен мәтін туралы алғашқы ойларды кездестіреміз. Ғалымдардың мәтін туралы ой-пікірлері тілдің күнделікті қолданысындағы, қызметіндегі ерекшеліктерін байқаудан туындаған болса керек. Өйткені, ғалымдар бұл кезеңдерде мәтінді, оның сипатын, белгілерін арнайы зерттеу нысаны ретінде қарастыруды мақсат етпеген. Толығырақ »

 8. Лексикалану процесі — сөз тудырудың өнімді тәсілдерінің бірі

  Лексикалану процесі тілдің лексикалық құрамын дамытуда маңызды рөл атқарады. «Лексикалану – тіл құрамындағы белгілі бір элементтің немесе сөз тіркестерінің дербес атауыш сөз мағынасын иеленуі немесе тұрақты тіркестің біртұтас сөз мағынасында жұмсалуы. Лексикалану процесі – тіл-тілдердің қай-қайсысына да тән құбылыс. Алайда тілдік бірліктердің (единицалардың) бір бүтін, дербес атауыш сөзге ауысу сипаты барлық тілде бірдей дәрежеде емес. Сонымен бірге лексикалану – баяу жүретін немесе белгілі бір қоғамдық-тарихи оқиғаларға байланысты туындайтын құбылыс» /1,254/. Толығырақ »

 9. 19 ғасырдағы қазақ тілінде жазылған іс қағаздары нұсқасының бірқатары

  1807 жылғы 12 наурыз. Жағалбайлы руының старшыны Т.Төлегеновтың Верхнеуральск қаласының коменданты полковник М. Суховицкийге өзінің егіншілікпен айналысуға рұқсат ету туралы өтініші.
  1820 жыл. Старшын Қ. Байсынқараевтың отырықшылық қоныс үшін қазақтарға қолайлы жер бөліп беру туралы Сібір генерал-губернаторының атына жазған өтініші. Толығырақ »

 10. Көне түрік тіліндегі шылаулар

  МАЗМҰНЫ
  КІРІСПЕ 3
  1 КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ
  ОНЫ ЗЕРТТЕУШІ ҒАЛЫМДАР 5
  2 КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ ШЫЛАУ СӨЗ ТАБЫНЫҢ МАҒЫНАЛЫҚ ТҮРЛЕРІ 14
  2.1 Септеуліктер 14
  2.2 Демеуліктер 18
  2.3 Жалғаулықтар 23
  3 КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ЛЕКСИКА – ГРАММАТИКАЛЫҚ МАҒЫНАЛАРЫ 33
  ҚОРЫТЫНДЫ 61
  ШАРТТЫ ҚЫСҚАРТУЛАР 63
  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 64
  Толығырақ »