Саясаттану

 1. Халықты жұмыспен қамту саясаты

  М А З М Ұ Н Ы

  КІРІСПЕ ————————————————————- 5

  І ТАРАУ. ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ҚЫЗМЕТІНІҢ МәНІ ЖәНЕ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ.

  1.1. Нарықтық экономикада халықты жұмыспен қамту түсінігі,

  оның маңызы және түрлері —————————————————- 10

  1.2. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесі және мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі бағыттары ———————————————— 25

  1.3. Халықты жұмыспен қамту саясаты —————————————— 31

  ІІ ТАРАУ. НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖАҒДАЙЫНДА ХАЛЫҚТЫ әЛЕУМЕТТІК КОРҒАУДЫ ЖәНЕ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МәСЕЛЕСІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ (БҚО ЖҚ ЖәНЕ әБҮ ДЕПАРТАМЕНТІ МЫСАЛЫНДА)

  2.1. Департаменттің даму тарихы және ұйымдық-басқарушылық құрылымы————————————————————————— 45

  2.2. Батыс Қазақстан облысы тұрғындарын әлеуметтік қорғау жағдайлары——————————————————————————— 64

  2.3. Батыс Қазақстан облысында жұмыссыздық деңгейі және тұрғындарды жұмыспен қамту жұмыстарының негізгі бағыттары —————————- 77

  ІІІ ТАРАУ. БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫ ЖОЮ ЖәНЕ әЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ.

  3.1. 2005-2007 жылдарға БҚО-да жұмыссыздықты жою жолдары (БҚО халықты жұмыспен қамту 2006-2007 жылдарға арналған бағдарламасы негізінде) —————————————————————————- 86

  3.2. Халықты әлеуметтік қорғау бағыттары оларды жетілдірудегі шаралар —————————————————————————— 102

  ҚОРЫТЫНДЫ ЖәНЕ ҰСЫНЫСТАР ——————————————— 113

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН әДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ———————————— 118

  ҚОСЫМША ————————————————————————— 121
  Толығырақ »

 2. Жастардың әлеуметтік жағдайы

  Мазмұны

  Кіріспе ———————————————————————————3

  I тарау

  1.1. Жастардың әлеуметтік жағдайының басты қағидалары мен әдістері———————————————————————————5

  1.2. Жастардың әлеуметтік жағдайының қалыптасуының тарихы ——-7

  1.3. 40-60 жылдардағы жастардың әлеуметтік жағдайы және оның жастар қоғамына тигізетін әсері ————————————————-8

  II тарау

  2.1. Жастардың әлеуметтік жағдайының модернизация кезіндегі орнығуы (XX ғ. 60-80 жж )———————————————————9

  2.2. Өтпелі кезеңдегі жастардың әлеуметтік жағдайы ———————17

  2.3. Қазіргі кездегі жастардың әлеуметтік жағдайының жетістіктері мен кемшіліктері ————————————————————————26

  Қорытынды ————————————————————————-33

  Пайдаланған әдебиеттер
  Толығырақ »

 3. ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ 3

  1 ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 5

  1.1 Әлеуметтік қорғаудың түсінігі, құрылымы, қағидалары мен атқаратын қызметі 5

  1.2 Халықты әлеуметтік қорғаудың шетелдік модельдері 10

  2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІ 17

  2.1 Қазақстан Республикасындағы халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің қазіргі жағдайы 17

  2.2 Қазақстан Республикасындағы жергілікті басқару органдарымен төленетін негізгі әлеуметтік төлемдер түрлері 20

  2.3 Әлеуметтік қорғау жүйесіндегі әлеуметтік тәуекелдікті басқару ерекшеліктері 23

  2.4 Нарықтық қатынастар жағдайындағы халықты әлеуметтік қорғауды басқару субъектілерінің өзара қарым-қатынас мәселелері 28

  3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ 33

  3.1 Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтік қорғау жүйесін дамытудың негізгі бағыттары 33

  3.2 Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін жетілдіру бағыттары 35

  ҚОРЫТЫНДЫ 45

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 47

  Толығырақ »

 4. Еңбекті қорғау

  Жоспар:

  Кіріспе…………………………………………………………………………………………………………3

  І. Еңбекті қорғаудың негіздері

  1. Еңбек құқығы мен еңбектік тұлғааралық қатынастар түсінігі…………………..5

  2. Қазақстан Республикасының еңбек қорғау туралы заңңамасы…………………..7

  3. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды ұйымдастыру…………………………..13

  ІІ. Қызметкерлердің жекелеген түрлерінің еңбегінің қорғалуы

  1. Әйелдер еңбегін қоргау………………………………………………………………………16

  2. Жасы кәмелетке толмағандардың еңбегін қорғау…………………………………19

  3. Қабілеттілігі шектеулі адамдардың еңбегінің қорғалуы……………………..21

  ІІІ. Қазақстан Республикасындағы еңбек қорғау шараларының жүзеге асырылуы

  1. Қазақстан Республикасындағы еңбекті қорғаудың қазіргі кездегі

  көрінісі…………………………………………………………………………………………………….23

  2. Еңбекті қорғаудың шетелдік тәжірибесі……………………………………………….27

  Қорытынды………………………………………………………………………………………………..29

  Пайдаланылған әдебиеттер………………………………………………………………………..31

  Толығырақ »

 5. Қазақстандағы жасөспірімдердің әлеуметтік негіздері

  Жоспар

  Кіріспе — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3

  І бөлім

  Қазақстандағы жасөспірімдердің әлеуметтік негіздеріне шолу

  1.1 Жасөспірімдер мінезіндегі ауытқушылықтардың психологиялық-педагогикалық мінездемесі — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5

  1.2 Жасөспірімдер арасындағы ауытқушылықтың зардаптары — — — — — — 10

  ІІ бөлім

  Жасөспірімдер арасындағы әлеуметтік ауытқушылық, оның факторлары

  2.1 Жасөспірімдер қылмысының себептері — — — — — — — — — — — — — — — — 14

  2.2 Жасөспірімдердің қылмыстық әрекеттерімен күрес жолдары — — — — — 18

  Қорытынды — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 24

  Пайдаланылған әдебиеттер — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 25

  Толығырақ »

 6. Әлеуметтік жұмыскер

  Мазмұны

  Кіріспе………………………………………………………………….. 3

  І бөлім Әлеуметтік жұмыскердің кәсіби ерекшеліктері…………….. 5

  1.1 Әлеуметтік жұмыстың этикалық аспектілері…………………………… 5

  1.2 Әлеуметтік жұмыскерге қойылатын кәсіби талаптар…………………. 8

  1.3 Әлеуметтік жұмыстың профессиограммасы…………………………… 10

  ІІ бөлім. Әлеуметтік жұмыс маманның әлеуметтік жұмыстағы қызметі………………………………………………………………………………….. 12

  2.1 Еңбек қызметіндегі әлеуметтік жұмыскердің кәсіби бейнесі………….. 13

  2.2 Әлеуметтік жұмыскердің атқаратын қызметі ……………………………….. 17

  2.3 Құқықтық қатынастар жүйесіндегі әлеуметтік қызметкер маманы…… 19

  ІІІ бөлім. Әлеуметтік жұмыстың этикалық кодексі және стандарты……………………………………………………………. 23

  Қорытынды……………………………………………………………. 26

  Пайдаланылған әдебиеттер……………………………………………. 28
  Толығырақ »

 7. О.Конттың әлеуметтану ғылымының мәні

  Жоспар

  Кіріспе
  1- Тарау Әлемдік әлеуметтану антологиясы
  1.1 Социология ғылымы дамуындағы тұлғалардың үлесі
  1.2 Француз ғылымы Югост Конттың социологиядағы ғылымында алатын орны

  2- Тарау О.Конттың әлеуметтану ғылымының мәні
  2.1 Конттың ғылыми зерттеулері
  2.2 О. Конттың позитивтік саясат жүйесі. Әлеуметтік өзгертулерге кірісу мүмкіндігі

  Қорытынды

  Пайдаланған әдебиет тізімі
  Толығырақ »

 8. Жастар проблемалары

  Жоспар

  І. Кіріспе
  ІІ. Негізгі бөлім:
  4. Жастар бағалауындағы қазіргі Қазақстанның өзекті саяси проблемалары.
  4.1. Жастардың елдегі саяси жағдайды бағалауы.
  5. Жастардың саяси белсенділік деңгейі.
  5.1. Қазақстан жастарының саясатқа ықыласы.
  6. Азаматтық қоғамдағы жастар мен саяси институттар.
  6.1. Қазақстандық жастардың саяси партиялар қызметтеріне сенімділік деңгейі.
  6.2. Жастар пікіріндегі жастар ұйымдарын бағалауы.
  ІІІ. Қорытынды
  IV. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
  V. Қосымшалар
  Толығырақ »

 9. Социологиялық парадигмалар

  Кез келген ғылым белгілі бір теориялық жүйелерге сүйеніп қалыптасады. Мұндай жүйелер жалпы мойындалған бір немесе бірнеше теорияларды қамтып отыруы мүмкін. Сол сияқты өзінің қалыптасу сәтінен бастап, социология бірнеше теорияларға негізделіп дамып отырды. Социолог-ғалымдардын әр топтары өздерінің ғылыми бағыт-бағдарына қарай, идеялық мақсат, мұраттарына қарай ор түрлі теорияларды басшылыққа алып отырды. Олардың әркайсысының өз методологиялық және методикалық принциптік негіздері болды. Толығырақ »

 10. Саясаттану ғылымы

  Саясаттану сөзі («политология») гректін, «политика» және «логос» деген сөздерінен шыққан, саясат туралы ғылым деген мағынаны білдіреді.
  Басқа қоғамдық ғылымдардың ішінде саясаттанудың орны ерекше. Себебі, адамзат тарихында саясат негізгі рөл аткарды. Оның дұрыс-бұрыстығы, сайып келгенде, адамдардын, халықтардың тағдырымен тығыз байланысты. Мысалы, мемлекет агрессиялық, яғни басқыншылық соғыс саясатын жүргізсе, оның салдары бірнеше жылдарға созылатын қайғы-қасіретке соқтыратыны даусыз. Керісінше, мемлекет ғылыми дәлелденген тиімді бейбіт саясат жүргізсе, еліне қолайлы, халқына жайлы болары да белгілі. Толығырақ »