Психология

 1. Қиын балалармен әлеуметтік-психологиялық жұмыс

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе ……….. 3

  Бөлім І «Қиын» балалар әлеуметтік және педагогикалық-психологиялық іс-әрекеттің объектісі ретінде …………. 5
  1.1 «Қиын» балалар ұғымының мәні және олардың пайда болуына әсер етеін жағымсыз факторлар ………. 5

  1.2 Мінез-құлықтың бұзылу себептері және жағымсыз әдеттердің пайда болуы ………….. 12

  Бөлім ІІ. Мектеп жасындағы «қиын» балалармен кәсіби іс-әрекеттегі қайта тәрбиелеу әдістері және технологиясы ……. 17
  2.1. Мектептегі «қиын» балалардың алдын-алу жұмысының  негізгі бағыттары ….. 17
  2.2. Қазақстан Республикасындағы жасөспірімдер ортасында құқық бұзу жағдайының өсу динамикасы ….. 26
  2.3. Қиын балалармен педагогикалық-психологиялық жұмыстың қайта тәрбиелеу әдістері ……………. 33

  Қорытынды ……….. 38

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі …… 40 Толығырақ »

 2. Патриоттық тәрбие

  МАЗМҰНЫ
  Кіріспе………………………………..4 — 6
  1 тарау. Патриоттық тәрбиенің маңызы.
  1.1. Патриоттық тәрбие берудегі өткен тарихымыздың алар орны……………….7 — 12
  1.2. Патриоттық тәрбие берудің педагогикалық негізі…………………………………..13-17
  1.3. Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру жолдары…………….18-22

  2 тарау. Патриоттық тәрбиенің міндеттері
  2.1. Оқушылардың мемлекеттік рәміздерге деген құрмет сезімін тәрбиелеу…23-26
  2.2. Тұлғаның патриоттық құндылығын қалыптастыру…………………………………27-30
  3 тарау. Әдістемелік бөлім………………………………………………………………………..31-36
  Қорытынды……………………………………………………….37-38
  Әдебиеттер тізімі………………………………………………….39-40 Толығырақ »

 3. Жеке тұлғаның қалыптасуындағы ұлттық қолөнердің тәрбиелік мәні

  Жеке тұлғаның қалыптасуындағы ұлттық қолөнердің тәрбиелік мәні.

  Егер біз адамгершілігі жоғары қоғам болғымыз келсе, ең бастысы ата-ананың балаларының алдындағы жауапкершілігін күшейтуге тиіспіз. (Н.Ә.Назарбаев)
  Толығырақ »

 4. Отбасындағы тәрбиенің ерекшеліктері

  Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, «Адамның бақыты — балада» деген екен. Кез келген адам өзі өмір бойы қуып жете алмайтын бақыт деген құдыретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен келетініне мән бермеуі де мүмкін. Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе, екінші біреуі даңқ пен атақтан, мансап пен қызметтен іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға нағыз бақытты — тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. «Адам ұрпағымен мың жасайды» деген сөз тегін айтылмаса керек. Олай болса адам өмірінің мәні — өз ұрпағы.Шыр етіп сәби дүниеге келген сәттен бастап ата-ана алдында нәзік те қиын, қыр-сыры мол үлкен қоғамдық міндет тұрады.

  Толығырақ »

 5. ВЕРБАЛДЫ ЕМЕС ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

  Жоспар:

  Кіріспе:
  І Қарым-қатынас
  І 1. Қарым-қатынас түсінігі
  І 2.Қарым-қатынас классификациясы
  Негізгі бөлім:
  ІІ Вербалды емес қарым-қатынас
  ІІ 1. Вербалды емес қарым-қатынастың даму тарихы
  ІІІ Вербалды емес қарым-қатынас түрлері
  ІІІ 1. Оптико-кинетикалық вербалды емес қарым-қатынас белгілер жүйесі
  ІІІ 2. Экстро-паралингвистикалық вербалды емес қарым-қатынас белгілер жүйесі
  ІІІ 3. Көз контакттары
  ІІІ 4. Проксемика
  ІІІ 5. Графология
  Қорытынды:
  Қолданылған әдебиеттер

  Толығырақ »

 6. ОЙЫН ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

  МАЗМҰНЫ

  Бет

  Кіріспе……………………………………………………………………………………………………3-4

  І БӨЛІМ. ОЙЫН ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

  Іс-әрекет және оның әдіснамалық негізі……………………………..…5-11

  1.2. Ойын — мектеп жасына дейінгі баланың іс-әрекеті ретінде……………12-18

  1.3. Ойынның педагогикалық-тәрбиелік мәні………………………………19-20

  1.4. Ойын іс-әрекетінің баланың психологиялық дамуына әсері…………21-24

  1.5. Ойын іс-әрекетінің баланың қиялын дамытуда алатын рөлі…………25-32

  ІІ БӨЛІМ. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ

  2.1. Зерттеудің мақсаты, болжамы, міндеттері……………………………………………33

  2.2. Зерттеу әдістеріне сипаттама…………………………………………………………..34-37

  2.3. Зерттеу барысы……………………………………………………………………………….38-45

  2.4. Алынған мәліметтерді сандық және сапалық талдау………………………..46-51

  Қорытынды…………………………………………………………………………………………52-53

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……………………………………………………….54-56

  Қосымшалар……………………………………………………………………………………….57-74

  Толығырақ »

 7. Қарым-қатынас

  Мазмұны

  Кіріспе……………………………………………………………………………………………………2
  I. Бөлім: Қарым-қатынас және зейін үрдістерін теориялық талдау……………5
  1. 1. Психология ғылымында қарым- қатынастың теориясы…………………….5
  1. 2. Зейін психологиясы және оны теориялық талдау…………………………….13

  II.Бөлім: Студенттердің зейіні мен қарым-қатынасының психологиялық
  ерекшеліктері…………………………………………………………………………………21
  2.1 Зейін мен қарым- қатынас……………………………………………………………….21
  2.2. Студенттік шақтағы зейін мен қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері……………………………………………………………………….25

  III.Бөлім: Қарым-қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің деңгейін эксперименталды зерттеу…………………………………………………………….29
  3.1. Эксперименталды зерттеу әдістемесіне сипаттама………………………….30
  3.2. Зерттеудің нәтижелерін талдау……………………………………………………..32

  Қорытынды……………………………………………………………………………………39
  Әдебиеттер тізімі……………………………………………………………………………41
  Қосымшалар………………………………………………………………………………….46
  Толығырақ »

 8. Жастар психологиясы

  Жоспар

  Кіріспе

  1. Жастардын, жат қылықтарының профилактикасымен күресу жолдары

  2. Жетекіншектердің психологиялық даму даралығы

  3.Жеткіншектер және ұлттық мінез

  Қорытынды

  Қолданылған әдебиеттер тізімі
  Толығырақ »

 9. Жасөспірімнің тұлғалық қалыптасуындағы адамгершілік тәрбиенің маңыздылығы

  М А З М Ұ Н Ы

  Кіріспе…………………………………………………………………………………………………………3
  1 бөлім.Жасөспірім кезеңі мен адамгершілік ұғымдарының маңыздылығы…..6
  1.1. Жасөспірім кезеңінің психологиялық даму ерекшеліктер і……………….6
  1.2. Адамгершілік тәрбиеге жалпы сипаттама……………………………………….10
  1.3. Жасөспірімнің жас ерекшелігіне сай адамгершілік даму
  ерекшеліктері………………………………………………………………………………….13
  2 бөлім. Жасөспірімнің адамгершілік қалыптасуына әсер ететін негізгі психологиялық көздері………………………………………………………………………….18
  3 бөлім. Жасөспірімнің адамгершілік тәрбиесіне әсер ететін негізгі институттар…………………………………………………………………………………………………18
  3.1. Адамгершілік тәрбиедегі отбасының маңыздылығы……………………….22
  3.2. Мектептегі адамгершілік тәрбиелеудің маңызды шарттары…………….27
  4 бөлім. Зерттеудің эмпирикалық бөлімінің мазмұны……………………………………30
  4.1. Зерттеу объектісі мен пәні………………………………………………………………30
  4.2. Зерттеу болжамы, мақсаты мен міндеттері………………………………………30
  4.3. Таңдау сипаттамасы……………………………………………………………………….30
  4.4. Зерттеу жүргізуге арналған әдістемелердің сипаттамасы мен алынған
  нәтижелердің сандық және сапалық талдауы …………………………………31
  Ұсыныстар мен шешімдер……………………………………………………………………………46
  Қорытынды………………………………………………………………………………………………….48
  Қолданылған әдебиеттер тізімі…………………………………………………………………….49
  Қосымша…………………………………………………………………………………………………….52
  Толығырақ »

 10. Жасөспірімдік кезеңдегі психология

  КІРІСПЕ

  l Тарау. Жасөспірімдік кезеңіне психологиялық мінездеме

  1.1.Жасөспірімдердің тұлғалық және профессионалдық өзін-өзі анықтау.

  1.2. Жасөспірімділік кезеңдегі балалардың интеллектуалды дамуы.

  II Тарау Жасөспірімдік кезеңдегі негізгі психологиялық құбылыстар

  2.1 Дамудың әлеуметтік жағдайы және негізгі іс-әрекет

  2.2 Жасөспірімдік кезеңдегі интеллектуалдылық және жеке тұлғалық даму.

  Қорытынды

  Әдебиеттер тізімі
  Толығырақ »