Педагогика

 1. Туристік кешендік қызметтерінің негіздері

  ЖОСПАР
  КІРІСПЕ 3
  I бөлім. Туристік қызмет кешенінің сипаттамасы
  1.1. Туристік қызметтің мақсаттары 5
  1.2 Туристік қызметтің қазіргі кездегі мәселелері 9
  ІІ бөлім. Елімізде туристік қызмет даму деңгейлері
  2.1. Әлеуметтік туристік қызметтердің нысандарының көрсеткіштері 13
  2.2. XXI ғасырдағы туристік қызмет көрсету формалары 16
  III бөлім. Туристік қызметті дамыту жолдары
  3.1 Туризм саласындағы қызмет көрсету 19
  Қорытынды
  Қолданылған әдебиеттер тізімі Толығырақ »

 2. Оқу – дидактикалық ойын

  М А З М Ұ Н Ы

  КІРІСПЕ

  3
  I. Оқу – дидактикалық ойынның тарихы және оқытудағы рөлі
  6
  1.1 Оқу – дидактикалық ойынның түрлері және оларды пайдалану
  17
  1.2 Дидактикалық ойындарға қойылатын талаптар

  22
  II. Оқу дидактикалық ойын арқылы танымдық белсенділікті ынталандыру тәсілі
  24
  2.1 Дамытушылық ойындар және оларды іс жүзінде қолдану

  26
  Қорытынды

  30
  Пайдаланылған әдебиеттер

  31

  Қосымша

 3. Ағылшын тілін оқыту

  ЖОСПАР

  Кіріспе——————————————————————————————3

  І. Ағылшын тілін оқытуда дифференциалды жұмыс жүргізудің теориялық негіздері————————————————————————5

  1.1 Ағылшын тілін оқытудың тарихы—————————————————5
  1.2 Ағылшын тілі сабағында дифференциялық жұмыс жүргізу арқылы ойлау қабілетін дамыту—————————————————————————-8
  1.3 Ағылшын тілі сабағында ойлау қабілетін дамыту барысында электрондық оқулықты пайдалану——————————————————12

  ІІ. Ағылшын тілі сабағында дифференциалды және жеке жұмысты ұйымдастыру арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту—————14

  2.1 Ағылшын және қазақ тіліндегі мақал – мәтелдерді оқыту арқылы оқушының ойлау қабілетін дамыту ерекшеліктері———————————14
  2.2 Ағылшын және қазақ тілдеріндегі синонимді фразеологизмдердің лексика-семантикалық ерекшеліктері————————————————-21

  ІІІ. Практикалық бөлім: мақал-мәтелдерді сабақта қолдану—————25

  3.1 Ағылшын сабағында оқушылармен жеке және дифференциалды жұмыс жүргізуге байланысты ашық сабақ өткізу——————————————-25

  Қорытынды———————————————————————————28
  Пайдаланылған әдебиеттер———————————————————-30

 4. Қазақстандағы панасыз балалар

  Мазмұны:

  Кіріспе__________________________________________________3

  I тарау. Кеңес үкіметінің панасыз балалар мәселесіне қатысты саясаты.

  1.1. Үкімет және қоғамдық органдардың панасыз балаларды

  қамқорлыққа алу туралы шешімдері. ____________________20

  1.2. Орталық балалар комиссиясының құрылуы.________________25

  II тарау. Панасыз балалар мәселесін шешудің бастапқы кезеңі.

  2.1. Балаларды аштықтан аман сақтап қалу шаралары.___________30

  2.2.Панасыз, жетім балалар мекемесі жүйесінің қалыптасуы._____41

  III тарау. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру кезіндегі панасыз

  балалар мәселесі.

  3.1. Аграрлық реформалардың қазақ аулы балаларына

  тигізген зардабы.________________________________________54

  3.2. Қаладағы панасыз балалар.____________________________69

  3.3. Қонысынан ауған қазақ қожалықтарының балаларына

  жәрдем көрсету._____________________________________78

  IV тарау. Панасыз балалар мәселесін шешудің нәтижесі мен сабақтары.

  4.1. Орталық балалар комиссиясы қызметінің қорытындысы.___86

  4.2. Қазіргі замандағы панасыз балалар мәселелері.__________100

  Қорытынды.___________________________________________116

  Қысқартылған сөздер, терминдер тізімі.____________________

  Пайдаланған әдебиеттер тізімі._____________________________ Толығырақ »

 5. Оқу мотивация

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе
  І тарау. Психологиядағы оқу мотивациясын зерттеудің теориялық негіздер……. 7
  1.1. Мотивация психологиялық мәселе ретінде……………………………….…………….7
  1.2. Оқу мотивациясына теориялық талдаулар……………………………………………..16
  1.3. Инновациялық және кредиттік оқыту жүйесіндегі оқу мотивациясының ерекшеліктерін зерттеулер…………………………………………………………………. 23
  ІІ тарау. Жоғары оқу орны студенттерінің оқу мотивациясын эксперименталдық зерттеулер…………………………………………………………………………………………37
  2.1. Зерттеу жұмысының ұйымдастырылуы………………………………………………..37
  2.2. Зерттеу әдістерінің сипаттамасы……………………………………………………….…38
  2.3. Зерттеу нәтижелерінің талдаулары мен интерпретациялары…………………..41
  Қорытынды………………………………………………………………………………………………63

  Түйін……………………………………………………………………………………………..…………66

  Қолданылған әдебиеттер тізімі………………………………………………………………..…67
  Қосымша Толығырақ »

 6. «Он екі жылдық білім беруде мектепке оқушыларды қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері»

  Мазмұны

  Кіріспе……………………………………………………………………………………………………..3-5

  I Бөлім. Білім беру жүйесіндегі 12 жылдыққа өту мәслелесінің
  мазмұны……………………………………………………………………………………………6-11
  12 жылдық мәселесінің тууының тарихына шолу………………………………..12-16
  Ресей мен шетелдердегі 12 жылдық білім беру ерекшеліктері……………..17-24
  ҚР-ң 12 жылдық білім беру бүгінгі күнгі өзектілігі мен білімнің қажеттілігі………………………………………………………………………………………….25-31

  II Бөлім. 12 жылдық білім беру бастауыш сыныпқа оқушыларды
  қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері…………………………………32-39
  2.1 6 жасар баланың мектепке оқуға психологиялық дайындығының
  негіздері……………………………………………………………………………………………40-47
  2.2 12 жылдық мектепке бастауыш сыныпқа 6 жастан қабылдаудың
  артықшылығы мен келешегі………………………………………………………………48-52

  III Бөлім.12 жылдық білім беру жүйесіндегі бастауыш сынып
  балаларының психологиялық дайындығын зерттеу жұмыстары мен
  талдауы……………………………………………………………………………………………..53
  3.1 Эксперименталды топ пен бақылау тобының мектепке психологиялық
  даярлық ерекшеліктерінің салыстырмалы талдауы……………………………….54-61
  3.2 Ата – аналар сауалнамасының нәтижесіне талдау………………………………..62-64

  Қорытынды……………………………………………………………………………………………65-66

  Әдебиеттер тізімі……………………………………………………………………………………67-69

  Қосымшалар………………………………………………………………………………………….70-86 Толығырақ »

 7. ЖОБАЛЫ ЖҰМЫС

  ЖОСПАР

  КІРІСПЕ————————————————————————————-3

  І. ЖОБАЛЫ ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДІҢ НЕГІЗДЕРІ——————————6

  1.1 Коммуникативтік оқыту процесі арқылы жобалы жұмыс жүргізу———6
  1.2 Шетел тілі сабағында жобалы жұмыс жүргізудің мәні———————-10

  ІІ. АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА МҰҒАЛІМ БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУ————————————————————————————12

  2.1 Ағылшын тілін оқытуда мұғалімнің рөлі—————————————-12
  2.2 Ағылшын тілі сабағын өткізудегі ойынның рөлі——————————-17

  ІІІ. ЖОБАЛЫ ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДЫ ОЙЫН САБАҚТАРЫ —————————————————————————22

  ҚОРЫТЫНДЫ—————————————————————————25

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ————————————27 Толығырақ »

 8. АНА ТІЛІН ОҚЫТУ

  ЖОСПАР
  I. КІРІСПЕ………………………………………………………………………………………………….3
  І. АНА ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ……………………………………………………..4
  1.1 Қазақ тілін ана тілі ретінде (АТО) оқыту…………………………………………4
  1.2 Бүгінгі таңда ана тілі сабағын жаңа әдіс-тәсілдер арқылы өткізудің маңызы……………………………………………………………………………………………………….7
  II.Негізгі бөлім.
  ІІ. СЫНЫПТА АНА ТІЛІН ЖАҢА ӘДІС – ТӘСІЛДЕР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ…………………………………………………………………………12
  2.1 Оқыту әдістері туралы түсінік және олардың жалпы сипаттамасы.12
  Оқулықпен жұмыстың рөлі ………………………………………………………..16
  2.3 Әңгіме әдісін қолдану………………………………………………………………….19
  2.4 Витагендік әдісті қолдану…………………………………………………………… 20
  2.5 Дамыта оқыту технологиясы ……………………………………………………….24
  ІІІ. 3 – СЫНЫПТА АНА ТІЛІ САБАҒЫН ӨТКІЗУДЕГІ ОЙЫН – ТӘСІЛДЕР-
  …………………………………………………………………………………………………………………26
  3.1 Грамматикалық ойын – жаттығулар………………………………………………26
  3.2 Рөлдік ойындар…………………………………………………………………………….30
  3.3 Сабақ жоспары……………………………………………………………………………..32
  ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………………………………….33
  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР………………………………………………………………36 Толығырақ »

 9. Жеке жұмыстар

  ЖОСПАР

  Кіріспе—————————————————————————————-3

  І. Оқушылармен жеке жұмыстар жүргізуді ұйымдастырудың мәні———5
  1.1 Жеке жұмыс — дербестік таным әрекетінің ұйымдастыру формасы——————————————————————————————————5

  ІІ. Мұғалімнің оқушылармен жеке жұмыс барысы—————————11

  2.1 Ағылшын тілі сабағында оқушылармен жеке жұмыс жүргізудің маңызы—————————————————————————————11
  2.2 Жеке жұмыстар жүргізу арқылы оқушыларда сөйлеуге үйрету
  Маңызы———————————————————————————15

  ІІІ. Оқушылармен жеке жұмыс жасау арқылы олардың қызығушылықтарын арттырудың жолдары————————————18

  3.1 Мәтін беру арқылы жүргізілетін жеке жұмыстар————————18
  3.2 Оқушылармен жеке жұмыс істеу барысында мәтін мазмұнын баяндап беру——————————————————————————————-21
  3.3 Оқушылармен жеке жұмыс барысында ойындар қолдану————-26

  Қорытынды———————————————————————————28
  Қолданылған әдебиеттер—————————————————————30 Толығырақ »

 10. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

  Жоспар
  Кіріспе—————————————————————————————-3

  І. Оқытудың теориялық негіздері—————————————————-6
  1. Қазіргі кездегі оқыту жүйесінің барысы——————————————-6
  1.2 Оқыту жүйесіндегі жаңа технологияларды пайдалану мәселелері———-8

  ІІ. Оқыту проблемасының әдістері және оны қолданудың шекарасы—12
  2.1 Оқыту проблемасының әдістері арқылы сабақта ойын әрекетін қолдану————————————————————————————————— -12
  2.2 Оқыту әдісі арқылы оқуға қызығушылықты арттыру жолдары——14
  2.3 Оқыту әдісі барысында коммуникативтік оқыту технологиясының мүмкіндіктерін пайдалану—————————————————————17

  ІІІ. Практикалық бөлім—————————————————————-23
  3.1 Ағылшын тілі сабағында оқыту әдісін пайдлану арқылы оқушылармен өткізген сабақтардың жобасы————————————————————23

  Қорытынды———————————————————————————28

  Қолданылған әдебиеттер—————————————————————30 Толығырақ »