Математика, Геометрия

 1. ҚИСЫҚТАР

  МАЗМҰНЫ
  Кіріспе………………………………………….4
  1 ЕКІНШІ РЕТТІ ҚИСЫҚТАРДЫҢ ЭВОЛЮТАЛАРЫ МЕН
  ЭВОЛЬВЕНТАЛАРЫ…………………………………………………………………….6
  §1. Эллипстің эволютасы……………………………………………..7
  §2. Гипербола. Гиперболаның эволютасы……………………………12
  §3. Парабола. Эволютасы……………………………………………………15
  §4.Эвольвента ұғымы. Шеңбер эвольвентасына ұқсас спираль. Архимед спиралі…………………………….18
  §5. Шеңбердің эвольвентасы………………………………………………………………….24
  2 ЖОҒАРҒЫ РЕТТІ ҚИСЫҚТАРЫҢ ЭВОЛЮТАЛАРЫ МЕН ЭВОЛЬВЕНТАЛАРЫ………………………………………………………………………….29
  §1. Циклді қисықтар. Эпициклоида мен гипоциклоида. Эволюталары…….29
  §2. Циклоида. Циклоиданың эволютасы………………………………..40
  §3. Астроида. Эволютасы……………………………………..43
  §4. Кардиоида. Эволютасы………………………………………………………………….45
  3 ЭВОЛЮТА МЕН ЭВОЛЬВЕНТАНЫҢ ЖАЛПЫЛАМАЛАРЫ…….52
  §1.Эволютоидалар……………………………………………………………………………….52
  §2. Браудэ эволютасы……………………………………………………………………………53
  §3.Эллиптік эволюта мен эвольвента…………………………………………………….55
  §4.Эволютаның қасиеттері…………………………………….57
  4 МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША ФАКУЛЬТАТИВТІК САБАҚТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДА «ЭВОЛЮТА ЖӘНЕ ЭВОЛЬВЕНТА» ТАҚЫРЫБЫН ЕНГІЗУ………………………………………….61
  Қорытынды…………………………………………………………………………………………..71
  Пайдаланылаған әдебиеттер тізімі…………………………………………………………72
  Толығырақ »

 2. ПИФАГОРДЫҢ ҒЫЛЫМДАҒЫ ҚАЙТАЛАНБАС ТҰЛҒАСЫ

  Жоспар:

  1. Кіріспе. Гректердің ежелгі математикасы

  2. Пифагор және философия немесе Пифагор мектебі (б.з.д VI – Vғ)

  3. Пифагор теоремасының алгебралық емес дәлелдемесі

  а) Қарапайым дәлелдеме

  ә) Ежелгі Қытай дәлелдемесі

  4. Теореманың алгебралық дәлелдемесі

  а) бірінші дәлелдеме

  ә) екінші дәлелдеме

  5. Қарама – қайшылықтар гармониясы. Абай және Пифагор сабақтастығы

  6. Кемеңгердің дүние сырын бойлап, тереңнен түйген ойлары

  7. Қорытынды

 3. Дифференциалдық теңдеулер жүйесі

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ 2

  1 Есептің қойылымы 4

  2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 6

  2.1 Сандық әдістің түрлері 6

  2.2 Коши есебін шығару 10

  3 MatLab функциялары 13

  4 MatLab көмегімен есептеулерді орындау 15

  1. Реттерін төмендетуге болатын теңдеулер 15

  2. Тұрақты коэффициенттері арқылы берілген сызықты біртекті теңдеулер 21

  Теориялық анықтама 21

  ҚОРЫТЫНДЫ 25

  ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 26
  Толығырақ »

 4. Дөңес программалау. Дөңес функциялар. Дөңес программалаудың есептерін бөлшектік-сызықтық аппроксимациялау әдісімен жуықтап шығару

  Мазмұны

  Кіріспе……………………..3

  І. Дөңес программалау (ДП). Дөңес функциялар.

  1.1. Дөңес программалау (ДП). Бағыты бойынша туынды және градиент……………………………….5

  1.2. Дөңес функциялар және олардың қасиеттері………………………………….6

  ІІ. Дөңес программалаудың есептерін бөлшектік-сызықтық аппроксимациялау әдісімен жуықтап шығару.

  2.1. Дөңес программалаудың бөлшектік-сызықтық аппроксимациялау әдісі, шығару алгоритмі……………….10

  ІІІ. Дөңес программалаудың есептерін бөлшектік-сызықтық аппроксимациялау әдісімен шығару жолы, мысал түрінде Есептер.

  Қорытынды…………………………………………..17
  Қолданылған әдебиеттер тізімі………………….18

  Толығырақ »

 5. АЛГЕБРАЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІ

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе……………………………………………………4

  I – Бөлім АЛГЕБРАЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН

  ШЕШУДІҢ КЛАССИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ…………..5

  1.1. Негізгі ұғымдар және анықтамалар…………………5

  1.2 Крамер формуласы…………………………………..6

  1.3 Жалпы түрдегі алгебралық теңдеулер жүйесін шешу жолы …………..9

  1.4 Гаусс әдісі……………………………………………………………….12

  II – Бөлім АЛГЕБРАЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН

  ШЕШУДІҢ ДАМЫҒАН ӘДІСТЕРІ……………………….17

  2.1 Кері матрица әдісі………………………………………………………17

  2.2 Біртекті алгебралық теңдеулер жүйесі…………………………………………..18

  2.3 Сызықты теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық әдістері………….20

  2.4 Теңдеулер жүйесін шешудің түйіндес градиенттік әдісі………………..22

  2.5 Теңдеулер жүйесін шешудің Холецкий әдісі………………………………..24

  Қортынды…………………………………………………………………….33

  Пайдаланылған әдебиеттер………………………………………………….34
  Толығырақ »

 6. Үздіксіз бөлшектер

  Мазмұны

  Кіріспе

  І-тарау.9

  1. Үздіксіз бөлшектер және олардың қасиеттері9

  1.1 Ақырлы және ақырсыз үздіксіз бөлшектердің анықтамалары, мәндері және мысалдары9

  1.2 Үздіксіз бөлшектердің лайықты бөлшектері және олардың негізгі қасиеттері17

  1.3 Периодты үздіксіз бөлшектер туралы44

  ІІ-тарау55

  2. Үздіксіз бөлшектердің кейбір қолданылулары55

  2.1Анықталмаған теңдеулерді шешу55

  2.2 Нақты сандарды үздіксіз бөлшектер арқылы жуықтау67

  2.3 Трансценденттік сандардың мысалдарын құру72

  2.4Бірінші дәрежелі салыстыруды шешу77

  2.5 Үздіксіз бөлшектерді мектептің жоғарғы сыныптарында қосымша оқыту жолдары туралы79

  Қорытынды.90

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі94
  Толығырақ »

 7. Теңдеулер

  ЖОСПАР

  Алғы сөз 1

  1.Тарау. Мектепте теңдеулер мен теңдеулер жүйелерін оқытудың логикалық құрылымдары 4

  §1. Теңдеулер мен теңдеулер жүйелерінің ғылыми – теориялық мазмұны. 5

  §2. Сызықтық теңдеу және шешудің танымдық маңызы. 9

  §3. Сызықтық теңдеулер жүйелері. 11

  §4. Квадрат теңдеу 17

  §5. Екінші дәрежелі теңдеулер жүйесі . 24

  §6 . Бөлшек рационал теңдеулер . 26

  § 7 . Иррационал теңдеу және иррационал теңдеулер жүйесін шешудің танымдық маңызы 27

  § 8 . Көрсеткіштік теңдеу және көрсеткіштік теңдеулер жүйесі 29

  §9. Логарифмдік теңдеу және логарифмдік теңдеулер жүйесі 31

  § 10. Тригонометриялық теңдеулер және тригонометриялық теңдеулер жүйесі. 33

  2 . Тарау теңдеулер мен теңдеулер жүйелерінің логикалық құрлымдарын түсіндіру тәжірибесі 34

  § 1. Сызықтық теңдеуді түсіндіру тәжірибесі 34

  §2. Сызықтық теңдеулер жүйесін түсіндіру тәжірибесінен 37

  §3. Квадрат теңдеу және квадрат теңдеулер жүйесінің логикалық құрлымын түсіндіру тәжирбесінен. 40

  § 4. Иррационал теңдеу мен иррационал теңдеулер жүйесін түсіндіру. 43

  Толығырақ »