Маркетинг

 1. Халықаралық маркетинг стратегиялары

  Мазмұны

  Кіріспе ————————————————————————————3-5б.

  I. Халықаралық маркетингтік стратегиялардың жалпы түсінігі және оларды құрастыру схемасы.————————————————6-15б.

  1.1. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметіне маркетингті пайдалану ерекшеліктері.————————————————————6-9б.

  1.2. Фирманың нарықтық қызметіндегі маркетингтік

  стратегияларының түрлері.——————————————————-10-12б.

  1.3. Халықаралық қызметті ұйымдастырудың түрлі нысандарына сипаттама.—————————————————————————-12-15б.

  II. ААҚ «Қырым Розасы» комбинатының сыртқы экономикалық қызметіне талдау.——————————————————————-15-27б.

  2.1. «Қырым Розасы» комбинатының ағымдық жағдайы және перспективті мақсаттары.———————————————————15-20б.

  2.2. Кәсіпорынның ұлттық және шетелдік нарықтардағы компаниялармен қарым-қатынасын талдау.————————————20-23б.

  2.3. ААҚ «Қырым Розасы» комбинатының маркетингтік стратегиялық бағдарламасы.——————————————————23-27б.

  III. ААҚ «Қырым Розасы» комбинатының кәсіби белсенділігін арттыру жолдары.——————————————————————-27-30б.

  3.1. ААҚ «Қырым Розасы» комбинатының кәсіби белсенділігін арттыру стратегиялары: артықшылықтары мен кемшіліктері.————27-29б.

  3.2. Комбинат имиджін арттыруға байланысты ұсыныстар.—————29-30б.

  Қорытынды.—————————————————————————30-31б.

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі—————————————————-32б.
  Толығырақ »

 2. БАНКТІК МАРКЕТИНГ

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ………………………………………………………………………………………………………3

  1 БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ………………………6

  1.1 Банктік маркетингтің түсінігі, мәні, функциялары………………………………6

  1.2 Банктік маркетингінің ерекшеліктері………………………………………………..16

  1.3 Банктік өнімдер нарығы……………………………………………………………………21

  2 ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАНКТІК ӨНІМДЕРГЕ ТАЛДАУ…….26

  2.1 Қазақстан Республикасының депозиттер нарығын талдау………………….26

  2.2 Қазіргі кезеңдегі несиелік нарықтық дамуын талдау………………………….37

  2.3 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жаңа банктік өніміне талдау………………..43

  3 БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ…………48

  3.1 Банктік өнімдер мен қызметтер нарығында туындайтын мәселелерді шешу жолдары…………………………………………………

  3.2 Банктік маркетингінің дамуындағы жаңа тендециялар………………………52

  ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………………………………63

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………………………….66

  ҚОСЫМША………………………………………………………………………………………….68
  Толығырақ »

 3. Маркетингтік зерттеу

  Мазмұны

  Кіріспе————————————————————————————-7-8

  1-Бөлім Маркетингтік зерттеудің теориялық негізі.

  1.1.Маркетингтік зерттеу мәні мен қағидалары———————————-9-13

  1.2.Маркетингтік зерттеу жүйесі—————————————————13-21

  1.3.Маркетингтік зерттеуді жоспарлау және концепциасын талдау———21-26

  2- Бөлім.Агрокомплекс «Жастық» ЖШС қызметіне жалпы сипаттама.

  2.1.Агрокомплек «Жастық» ЖШС ұйымдастырушылық қызметі.——-27-38

  2.2.Агрокомплекс «Жастық» ЖШС өндіретін өнімі нарығын талдау ————————————————————————————38-41

  2.3. Агрокомплекс «Жастық» ЖШС өндіретін өнімдеріне маркетингтік зерттеуді ұйымдастыру нәтижесі—————————————————41-48.

  3- Бөлім. Маркетингтік зерттеуді ұйымдастырудың негізгі іс шаралары мен жетілдіру жолдары

  3.1.Маркетингтік зерттеуді ұйымдастыруды дамытудың негізгі іс шаралары———————————————————————————49-53

  3.2.Агрокомплекс «Жастық» ЖШС-нің маркетингтік қызыметін жетілдіру бағыттары——————————————————————————-53-56

  Қорытынды және ұсыныстар——————————————————-57-58

  Пайдаланылған әдебиеттер———————————————————59-61
  Толығырақ »

 4. Кәсіпорын қызметінде маркетингті жетілдіру

  МАЗМҰНЫ:

  КІРІСПЕ

  1.МАРКЕТИНГ БӘСЕКЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ ЖОҒАРЛАТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ

  1.1.Маркетингтің әлеуметік – экономикалық мәні…………………………………….5

  1.2.Өнімнің бәсекеге қабілетілігін бағалау………………………………………………..8

  1.3. Кәсіпорындағы маркетингтік зерттеулер……………………………………………12

  2. МАРКЕТИНГТІ КӘСІПОРЫНҒА ЕНГІЗУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

  2.1. ”АБДИ Компани” А.Қ.-ның қызметі ……………………………………..17

  2.2. ”АБДИ Компани” А.Қ. қаржылық – эканомикалық талдау…..………….21

  2.3. Фирмадағы маркетингтік жоспарлау…………………………………………………25

  3. КӘСІПОРЫНДА МАРКЕТИНГТІ ЖЕТІЛДІРУ

  3.1. Кәсіпорында маркетингті ұйымдастыру…………………………………………….28

  ҚОРЫТЫНДЫ

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………………………..33

  Толығырақ »

 5. БРЕНДИНГ МАРКЕТИНГ

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ____________________________________________________________3

  1 БРЕНДИНГ МАРКЕТИНГТІҢ МАҢЫЗЫ МЕН НЕГІЗІ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК_7

  1.1 Бренд түсінігі, құрылу әдістері мен түрлері__________________________7

  1.2 Әлемдік тәжірибедегі брендингтің тарихы_________________________14

  1.3. Қазақстан Брендингтің ерекшеліктері______________________________23

  2 «VITAL-2030» ЖШС БРЕНД МАРКЕТИНГТІҢ АНАЛИЗІ______________33

  2.1 « Vital-2030» ЖШС- нің жалпы мінездемесі_________________________33

  2.2 Маркетингтің жоспарлау бөлімін бағалау____________________________46

  2.3 Бәсекелестіктің ең жақсы тәсілі ретінде – «Бренд»____________________52

  3 БРЕНД МАРКЕТИНГТІҢ АЛҒА БАСУДАҒЫ НЕГІЗГІ ТӘСІЛДЕРІ____57

  3.1 Брендингтің технологиясы бренд-маркетингтің болашақ бағыты ретінде____________________________________________________________57

  3.2 Қытайдағы брендингтің алға басудың тәжірибесі____________________62

  3.3 Брендингтің Қазақстандағы мәселелерімен даму переспективалары_____71

  ҚОРЫТЫНДЫ_____________________________________________________78

  ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ_______________________________80

  Толығырақ »