Халықаралық қатынас

 1. Қазақстан-Ресей

  Мазмұны

  Кіріспе…………………………….……………………………………………………………..3

  I Тарау. ҚР мен РФ арасындағы экономикалық ынтымақтастықтың даму кезеңдері, құқықтық-келісімдік негізі

  Мемлекетаралық қатынастардың құқықтық негізінің
  қалыптасуы мен дамуы (1991-1999 жылдар)…………………………………………………10
  Екіжақты қатынастардың тереңдеуі мен стратегиялық
  әріптестік (1999-қазіргі кезең)………………..……………………………………………….18
  II Тарау. Экономикалық интеграция шеңберіндегі Қазақстан – Ресей қатынастары

  2.1 Интеграциялық бірлестіктер аясында Қазақстан – Ресей экономикалық байланыстарының дамуы………………………………………………………………………………25
  2.2 Шекаралас аумақтар деңгейіндегі екіжақты ынтымақтастық……………………32
  III Тарау. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан-Ресей экономикалық қатынастарының өзекті салалары мен бағыттары

  3.1. Отын-энергетика саласындағы ынтымақтастық………………………………………42

  3.2 Екіжақты сауда қатынастары………………………………………………………………….49
  3.3 Қазақстан мен Ресей арасындағы екіжақты байланыстың
  басқа да салалары…………………………………………………………………………………………54

  Қорытынды……………………………..…………………………………………………62
  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…………..……………………….……………….66 Толығырақ »

 2. Қытайдың аймақтық саясаты

  Мазмұны

  АНЫҚТАМАЛАР, МАҒЫНАЛАР, ҚЫСҚАРТПАЛАР…………………………….3
  КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………..4

  I БӨЛІМ. ҚЫТАЙ хАЛЫҚ рЕСПУБЛИКАСЫ аймақтық саясатындағы Орталық Азия
  1.1. ҚХР Орталық Азиядағы саяси-экономикалық қызығушылықтары………9
  1.2. ҚХР және ШЫҰ……………………………………………………………………………….15

  II БӨЛІМ. Қытай халық республикасының оңтүстік азиядағы саяси экономикалық мүддесі
  2.1. Оңтүстік Азиядағы ядролық проблема және Қытайдың аймақтық держава ретінде проблеманы шешудегі рөлі……………………………………………22
  2.2. Қытай-Пәкістан арасындағы әскери ынтымақтастық және оның даму бағыттары……………………………………………………………………………………………….29
  2.3. Қытай-Үндістан арасындағы саяси-экономикалық қарым-қатынастар және оның перспективасы. Тибет проблемасы…………………………………………35

  III БӨЛІМ. Қытай сыртқы саясатындағы Солтүстік-Шығыс Азия
  3.1 ҚХР аймақтағы саяси-экономикалық проблемалары…………………………43
  3.2 Тайвань проблемасы – басты аймақтық проблема…………………………….50
  3.3. ҚХР сыртқы саясатындағы Тайвань проблемасын шешу жолдары……55

  Қорытынды……………………………………………………………………………………….60

  ҚОЛДАНЫЛҒАН әдебиеттер ТІЗІМІ………………………………………………..64

 3. Қазақстанның энергетикалық саясаты және геосаяси факторлар

  Ж О С П А Р

  Кіріспе

  I. Геосаяси жағдайдағы энергетика саясатының зерттелуі

  1.1. Халықаралық қатынастағы энергетиканың алар орны.

  1.2. Энергетикалық саясаттың әлемдік тәжірибесі .

  II. Энергетикалық ресурстардың Қазақстан эканомикасына әсері мен геосаяси ролі.

  2.1. Қазақстандағы энергоресурстарға әлемдік державалардың геосаяси мүдделері.

  2.2.. Энергетикалық саясатта Отандық өнеркәсіптердің үлесі мен шет ел инвестициясын тарту .

  2.3. Энергетикалық ресурстарды әлемдік нарыққа шығарудың жаңа маршруттары

  Қорытынды

 4. XXI ғасырдағы АҚШ-тың геоэкономикалық стратегиясы

  МАЗМҰНЫ

  АНЫҚТАМАЛАР,МАҒЫНАЛАР,ҚЫСҚАРТПАЛАР…………………….4

  КІРІСПЕ………………………………………………………………………………………5

  I БӨЛІМ. АҚШ ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ ГЕОЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ БАСТАУЛАРЫ……………………………………………….10

  1.1 1973 жылғы мұнай дағдарысының АҚШ-тың экономикасына және геоэкономикалық саясатына әсері……………………………………………………………..10

  1.2 ХХ ғасырдың аяғы мен ХХI ғасырдың басындағы АҚШ-тың геоэкономикалық саястына әсер етуші факторлар……………………………………..13

  1.3 ХХІ ғасырдың басындағы АҚШ геоэкономикалық саясатының аспектілері………………………………………………………………………………………………..19

  II БӨЛІМ. АҚШ ГЕОЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ БАҒДАРЛАРЫ МЕН БАҒЫТТАРЫ……………………………………………25

  2.1 АҚШ геоэкономикалық саясатындағы дәстүрлі бағыттар.
  а)Таяу Шығыс (Парсы шығанағы)………………………………………………25
  ә) Солтүстік, Батыс Африка……………………………………………………….33

  2.2 АҚШ-тың геоэкономикалық саясатындағы жаңа бағыттар.
  а) Кавказ-Каспий аймағы…………………………………………………………..36
  ә) Орта Азия……………………………………………………………………………..40
  б) Ресей…………………………………………………………………………………….48

  ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………53

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………….56

  ҚОСЫМША А……………………………………………………………………………59 Толығырақ »

 5. Орталық Азия және қазіргі таңдағы халықаралық қатынастар жүйесі

  МАЗМҰНЫ
  АНЫҚТАМАЛАР,МАҒЫНАЛАР,ҚЫСҚАРТПАЛАР
  КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………………
  I БӨЛІМ. ОРТА АЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЖАҺАНДАНУ
  ҮРДІСІНЕ ТАРТЫЛУЫ………………………………………………………………………………
  1.1. Орталық Азия интеграция жолында………………………………………………………….
  1.2. Тәуелсіз Орта Азия елдері аймақтық қауіпсіздік жүйесінде……………………….

  I І БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ҰЛЫ ДЕРЖАВАЛАРДЫҢ
  ОРТА АЗИЯДА ҰСТАНҒАН САЯСАТЫ……………………………………………………….
  2.1. Ірі көршілер Ресей мен Қытайдың аймақтағы сыртқы саясаты………………..
  2.2. АҚШ пен ЕО-тың аймақтағы қызығушылық саясаты………………………………..
  2.3. Ислам елдерінің Орта Азиядағы сыртқы саясаты…………………………………………………………………………………………………..

  ІІІ БӨЛІМ. ОРТА АЗИЯ:XXI Ғ.ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕ…………………………………………………………………………………………………
  3.1. Бүгінгі геосаяси өзгерістер жағдайындағы жаңа интеграциялық ұсыныстар………………………………………………………………………………………………
  3.2 . Қазақстан Республикасының Орта Азиядағы негізгі ұстанымы………………………………………………………………………………………………..

  ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………………………….
  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………………………………..
  ҚОСЫМШАЛАР………………………………………………………………………………………….. Толығырақ »

 6. “Араб елдеріндегі монархиялық билеу жүйесі”

  Жоспар

  Кіріспе………………………………………………………………………………3-7

  I Тарау. Араб Шығысы елдеріндегі монархиялық билеу жүйесінің түрлері мен мазмұны

  1.1 Монархиялық биліктің әлеуметтік-экономикалық және саяси негіздері………………………………………………………………………………………………..8-16

  1.2 Араб Шығысы елдеріндегі монархиялық билеу жүйесінің түрлері………………………………………………………………………………………………….16-24

  1.3 Мемлекет басшысы ретіндегі монархтың айрықша құқықтары…24-33

  II Тарау. Монарх-атқарушы билік басы және оның заң шығарушы билік саласындағы өкілеттері

  2.1 Монарх, үкімет және мемлекеттік аппарат…………………………………34-42

  2.2 Монарх- Заң шығарушы биліктің жеке басшысы………………………42-53

  2.3 Монарх және парламент…………………………………………………………..53-62

  Қорытынды…………………………………………………………………….63-65

  Қолданылған әдебиеттер тізімі…………………………………………….66-68 Толығырақ »

 7. Орта Азиядағы экстремизм

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………….3

  І Орта Азиядағы экстремизм және ланкестік әрекеттердің жандану себептері мен ерекшеліктері

  § 1. Экстремизм. Түсінігі, себептері және түрлері………………………………………..5

  § 2. Орта Азия аумағындағы діни экстремизм ерекшеліктері. Оның ішкі және сыртқы таралу факторлары……………………………………………………………….16

  ІІ Қазақстанның Орта Азия аумағындағы қауіпсіздік пен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі орны

  § 1. Қазақстанның тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне іштен іру факторларының төндіретін қауіптері…………………………………………………………………………………..20

  § 2. Қазақстанның саяси тұрақтылығы мен тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне сырттан келетін қауіптерді алдын-алу және жою……………………………………….29

  ІІІ Азия мен Қазақстанда экстремизм және терроризммен күресудегі халықаралық-құқықтық нормалары

  § 1. Орта Азия аймағындағы экстремизм және терроризм көріністерінде адам құқықтарының бұзылуы мен оларды қорғау мәселелері……………………………..39

  § 2. Терроризм және экстремизммен күресуге бағытталған халықаралық ұйымдардың қызметі…………………………………………………………………………………47

  ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………………………………….49

  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР…………………………………………………………53 Толығырақ »

 8. Сауд Арабиясының сыртқы саясатындағы ислам факторы

  Мазмұны

  Кіріспе 3

  І -Тарау. Ислам әлемі және Сауд Арабиясы

  1.1.Халықаралық қатынастардағы ислам факторы 9

  1.2. Жаһандану шеңберіндегі Сауд Арабиясындағы азаматтық қоғам және дін 16

  ІІ -Тарау. Сауд Арабиясы сыртқы саясатының негізгі бағыттар

  2.1. Сауд Арабиясы және АҚШ 22

  2.2. Сауд Корольдігі және Ресей Федерациясы 30

  2.3.Сауд Арабиясы мен Қазақстан арасындағы қатынастар 38

  Қорытынды

  Әдебиет тізімі 4 Толығырақ »

 9. Францияның саяси жүйесі: Президент институты

  Жоспар:

  І. Кіріспе.

  1. Францияның саяси жүйесі.

  2. Президент институты.

  ІІ. Негізгі бөлім.

  1. Президент институтының күшеюі. Шарль де Голь.

  2. 1958 жылғы Конституция

  3. Француз Республикасындағы Президенттің статусы.

  4. Францияның Президенті мемлекеттік органдардың
  иерархиясындағы ең жоғарғысы ретінде.

  ІІI. Қорытынды.

  Пайдаланған әдебиеттер тізімі. Толығырақ »

 10. Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақтың арасындағы қарым-қатынастар

  Жоспар

   

  Кіріспе…………………………………………………………………………………………

  1. Еуропалық Одақтың жаңа тәуелсіз Орталық Азия мемлекеттерімен

  қарым-қатынасы……………………………………………………………………..

  1.1 Орталық Азиядағы Еуропалық Одақ саясатының негізгі

  бағыттары………………………………………………………………………………

  1.2 Еуроодақтың Орталық Азия мемлекеттерімен қарым-

  қатынсатарының қалыптасуы…………………………………………………..

   

  2. Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақтың арасындағы

  одақтастықтың дамуы………………………………………………………………

  2.1 Қазақстан мен Еуроодақ арсындағы қарым-қатынастың басты

  бағыттары………………………………………………………………………………

  2.2 Еуроодақтың Орталық Азиядағы, соның ішінде, Қазақстандағы

  бағдарламаларының жүзеге асырылуы…………………………………….

   

  Қорытынды………………………………………………………………………………….

   

  Қолданылған әдебиеттер тізімі………………………………………………………

   

  Қосымша………………………………………………………………………………………. Толығырақ »