Психология

 1. Психология ғылым

  Мазмұны

  Кіріспе—————————————————————2

  І. Психология ғылымы туралы түсінік

  1.1 Жан құбылыстарын тұрғыдан түсіну————————4

  1.2 Психология салалары——————————————6

  ІІ. Психология ғылымының зерттеу әдістері

  2.1 Зерттеу әдістері туралы жалпы түсінік———————9

  2.2 Психологияның әдістері————————————-11

  ІІІ. Психологияны зерттеу әдістері

  3.1 Психологияның әдістердің түрлері————————15

  3.2 Психологияның мақсат міндеттері————————-21

  Қорытынды———————————————————-23

  Пайдаланған әдебиет тізімі—————————————25

  Толығырақ »

 2. ПСИХОЛОГИЯ ТАРИХЫНДА ЖЕКЕ ТҰЛҒА ТЕОРИЯЛАРЫ

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе………………………………………………………………………

  І БӨЛІМ Психологияда жеке тұлға мәселелері…………………………….

  1.1 Психологияда тұлға ұғымының қалыптасуы ………

  1.2 Жеке тұлғаның психикалық дамуы …………………

  ІІ БӨЛІМ Жеке тұлға туралы типологиялық

  теориялары……………………………………………………………

  2.1 Жеке тұлғаны психологиялық құрылыс ретінде теориялық

  зерттеулер………………..

  2.2 Жеке тұлғаны теориялық және эксперименталды

  тұрғыдан зерттеу…………………………………………………..

  ІІІ Қорытынды…………………………………………………………………………………

  ІҮ. Пайдаланған әдебиеттер тізімі………………………………………

  Қосымша……………………………………………………………………

  Толығырақ »

 3. ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕ СТУДЕНТ ТҰЛҒАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ТИПОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

  М А З М Ұ Н Ы

  Кіріспе……………………………………………………………………………………………………. 4

  І БӨЛІМ Студент тұлғасын зерттеудің психологиялық

  теориялық негіздері ……………………………………………………………………………….6

  1.1 Студент тұлғасының дамуының психологиялық ерекшеліктері…………..6

  1.2 Студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық

  ерекшеліктері……………………………………………………………………………………………27

  ІІ БӨЛІМ Студент тұлғасын псхологиялық педагогикалық зерттеудің

  шарттары ………………………………………………………………………………………………45

  2.1 Студент тұлғасын психологиялық педагогикалық

  зерттеу……………………………………………………………………………………………………..45

  2.2 Оқытушының коммуникативті әсер етудің тәсілдері және студенттермен өзарабайланыстар түрлері…………………………………………………………………………64

  ІІІ Қорытынды………………………………………………………………………………………….74

  ІУ Пайдаланған әдебиеттер тізімі……………………………………………………………..75

  Ү. Қосымша……………………………………………………………………………………………..78

  Толығырақ »

 4. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТЕ БАСШЫ ТҰЛҒА ЖӘНЕ БИЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе………………………………………………………………………………….4

  1-БӨЛІМ Психологиялық менеджменттің психология саласы

  болып қалыптасуының теориялық негіздері ……………………………………………..6

  11 Психологиялық менеджменттің ќолданбалы психология саласы ретінде қалыптасуы…………………………………………………………………………………………………….6

  1.2 Психологиялық менеджментте басшы және билік

  мәселелері ……………………………………………………………………………22

  2- БӨЛІМ Психологиялық менеджментте басқару әрекетіндегі басшы

  және билік тәжірибесі мен шеберлігі………………………………………………………..36

  2.1 Психологиялық менеджментте басшыныњ т±лѓалыќ психологиялық ќасиеттері…………………………………………………………………………………………………….36

  2.2 Психологиялық менеджментте басќарушы әрекетінің тиімділігі мен

  негізгі єдістері………………………………………………………………………………………………44

  Қорытынды………………………………………………………………………..75

  Пайдаланған әдебиет тізімі………………………………………………………76

  Қосымша……………………………………………………………………………79

  Толығырақ »

 5. ЖЕТІМ БАЛАЛАРДА АУЫТҚУШЫЛЫҚ (ДЕВИАНТТЫҚ) МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе……………………………………………………………………………………………………….4

  І БӨЛІМ Жетім балалардың ауытқушылық (девианттық)

  мінез-құлқын зерттеудің теориялық негіздері……………………………….6

  1.1 Жетім баланың дамуының психологиялық ерекшеліктері………………….6

  1.2 Жетім балалардың ауытқушылық мінез-құлық психологиялық

  мәселе ретінде ……………………………………………………………………………………………19

  ІІ БӨЛІМ Жетім балалардың ауытқушылық мінез-құлқын зерттеудің шарттары ……………………………………………………… …………………………………………29

  2.1 Жетім балалардың ауытқушылық мінез-құлқын зерттеуде

  психологиялық диагностика әдістемелерін қолдану…………………………….29

  2.2 Баланың дамуы мен тәрбиелеу шартарының мониторинг әдістері……………44

  ІІІ Қорытынды……………………………………………………………………………………………..70

  ІУ Пайдаланған әдебиеттер тізімі………………………………………………………………….71

  Ү. Қосымша…………………………………………………………………………………………………74

  Толығырақ »

 6. Білім жүйесіндегі мектеп психологы жұмысының психологиялық ерекшеліктері

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе

  1 бөлім. Білім беру саласындағы психологиялық қызметтің мазмұны

  1.1. Психологиялық қызмет көрстеудің қалыптасу тарихы

  1.2. Мектеп психологі жұмысының мазмұнын анықтау жолдары

  2 бөлім. Мектеп психологі жұмысында қолданатын психологиялық әдістемелер

  2.1. Оқушылардың жекелік қасиеттерін зерттеу әдістемелерін пайдалану ерекшеліктері

  2.2. Оқушылардың таным процестерін диагностикалау әдістемелерін пайдалану ерекшеліктері

  Қорытынды

  Пайдаланылған әдебиеттер

  Қосымша А Жеткіншектер агрессиясын диагностикалауға арналған әдістеме

  Қосымша Ә Ассоциативтік ес көлемін анықтау әдістемесі

  Қосымша Б Зейінді бағалау (Мюнстерберг әдістемесі)

  Толығырақ »

 7. Педагогикалық-психологиялық диагностикалау — тұлғаны зерттеудің негізі

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе

  1 Психологиялық-педагогикалық диагностиканың теориялық негіздері

  1.1 Практикалық диагностика ұғымы және оның ғылыми әдебиеттердегі көрінісі

  1.2 Психологиялық диагностика принциптері мен оның тәжірибе жүзіндегі негізгі мәселелері

  2 бөлім. Психологиялық әдістемел ердің мектеп психологі жұмысында қолданылуының маңыздылығы

  2.1. Тұлғаның жеке қасиеттерін зерттеу әдістемелерін пайдалану ерекшеліктері

  2.2. Тұлғаның таным процестерін диагностикалау әдістемелерін пайдалану

  Қорытынды

  Пайдаланылған әдебиеттер

  Қосымшалар

  Толығырақ »

 8. Педагогикалық технологияларды пайдалану арқылы студенттердің танымдық іс-әрекеттерін белсендіру

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе 3

  1 Бәсекеге қабілетті студенттердің танымдық іс-әрекетін белсендірудің теориялық негіздері 8

  1.1 Ғылыми-педагогикалық әдебиеттердегі студенттердің танымдық іс-әрекетін белсендірудің жәйі және оның оқыту үрдісіндегі көрінісі

  1.2 Оқыту үрдісінде студенттердің танымдық іс-әрекетін белсендіру арқылы бiлiм сапасын арттыру мүмкіндіктері 13

  2 Бәсекеге қабілетті студенттердің танымдық іс-әрекетін белсендірудің педагогикалық-психологиялық шарттары 22

  2.1 Таңбалық-символдық көрнекілік арқылы студенттердің танымдық іс-әрекеттік белсенділігін қалыптастыру

  2.2 Инновациялық технологияларды пайдалану арқылы студенттердің танымдық іс-әрекетін белсендіру 30

  2.3 Тәжiрибелiк-педагогикалық эксперименттiң нәтижелері мен тұжырымдары 35

  Қорытынды 41

  Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi 42

  Қосымшалар

  Қосымша А Студенттермен жүргізілген сауалдама

  Қосымша Ә Таңбалық-символдық көрнекіліктерді қолдану критерийлері

  Қосымша Б Қабылдау ерекшеліктері

  Қосымша В Ойлау мазмұны

  Қосымша Г Әрқилы негізді ойлау түрлері

  Қосымша Д Әрекет және іс-әрекеттің психологиялық ерекшеліктері

  Толығырақ »

 9. Болашақ психолог-педагог мамандардың шығармашылық іс-әрекетін дамыту

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе 3

  1 Болашақ психолог-педагог мамандардың шығармашылық іс-әрекетін дамытудың теориялық негіздері 4

  6

  1.1 Болашақ мамандардың шығармашылық іс-әрекетін дамытудың әдіснамалық ұстанымдары 10

  1.2 Мұғалімдердің шығармашылығын дамыту мәселесінің психологиялық әдебиеттердегі көрінісі 21

  1.3 Мұғалімдердің шығармашылық іс-әрекетін дамыту- педагогикалық мәселе 28

  2 Болашақ психолог-педагог мамандардың шығармашылық іс-әрекетін дамытудың педагогикалық шарттары

  2.1 Мұғалімдердің іс-әрекетін дамыту мәселесінің бағыттылығы 32

  2.2 Мұғалімдердің шығармашылық іс-әрекетін дамытудың жолдары 36

  Қорытынды 37

  Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi

  Толығырақ »

 10. Мектеп оқушылары тұлғасын зерттеудің педагогикалық-психологиялық диагностикасы

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе

  1 Психологиялық-педагогикалық диагностиканың тарихи негіздері

  1.1 Практикалық диагностика ұғымы және оның ғылыми әдебиеттердегі көрінісі

  1.2 Психологиялық диагностика принциптері мен оның тәжірибе жүзіндегі негізгі мәселелері

  2 бөлім. Мектеп психологі жұмысында қолданатын психологиялық әдістемелері

  2.1. Оқушылардың жекелік қасиеттерін зерттеу әдістемелерін пайдалану ерекшеліктері

  2.2. Оқушылардың таным процестерін диагностикалау әдістемелерін пайдалану

  Қорытынды

  Пайдаланылған әдебиеттер

  Қосымшалар

  Толығырақ »