Информатика

  1. Желі және желілік хаттамалар

    МАЗМҰНЫ

    КІРІСПЕ
    1 БАСТАПҚЫ ФАЗА
    1.1 Жобаның негізгі мақсаты

    1.2 Техникалық шарттарды әзірлеу, жобалау объектісіне қойылатын талаптар және олардың негіздемесі
    1.3 Жалпы мәліметтер
    1.4 Желі топологиясының түрлері
    1.5 ЛЕЖ құруға арналған технология
    1.6 Желі жабдығы
    1.7 Желіні басқару
    2 ҚҰРЫЛЫМДАЛҒАН КАБЕЛДІ ЖҮЙЕ
    2.1 СКЖ – локальды желінің негізі
    2.2 Әртүрлі мөлшердегі кәсіпорындар үшін желілік инфроқұрылымды жобалау мен енгізу.
    2.3 Сымсыз корпоротивтік желілерді құруға арналған шешім
    3 АҚЫРҒЫ ФАЗА
    3.1 Желілік жабдықты есептеу
    3.2 Жобалаудың архитектуралық фазасы.
    3.3 Көлденең кіші жүйенің кабелін есептеу.
    3.4 Fast Ethernet хаттамасының өткізгіш қабілетін Ethernet барынша өндірісіні есептеу
    ҚОРЫТЫНДЫ
    Толығырақ »

  2. Компьютерлік вирустар және оның түрлері

    Жоспар.

     I. Кіріспе ……… 2

    II. Негізгі бөлім.

    2.1.Компьютерлік вирустар дегеніміз не?………. 3

    3.1.Компьютерлік вирустың түрлері.

    3.1.1.Вирустардың негізгі жіктелуі ………. 9

    3.1.2.Аты шулы вирустар ……. 19

    4.1.Вирустарға қарсы күрес.

    4.2.Антивирустік программаларға шолу …… 22

    III. Қорытынды ………. 28

    Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ……… 29 Толығырақ »

  3. 3D studio MAX көмегімен объектілерді модельдеу

    МАЗМҰНЫ

    Кіріспе

    Системалық сұраныстар

    Үш өлшемді сценаларды модельдеу,анимациялау және визуализациялау

    Модельдеу

    Жарық көздері мен камералар

    Анимациялау жолдары

    Қорытынды

    Қолданылған әдебиттер Толығырақ »

  4. Linux /Red Hat/ операциялық жүйесі

    Мазмұны

    1.1 Linux операциялық жүйесі туралы түсінік 6

    Linux-тің басқада қолайлы жақтары: 6

    2.1.1 GNOME интерфейсі 7

    2.1.2 Extras менюі 9

    2.1.3 Run Program 10

    2.1.4 Lock Screen 10

    2.1.5 Log Out 10

    2.1.6 Панель  / Panel / 10

    2.1.7 Панель менюі 11

    2.1.8 Аплет менюі 11

    2.1.9 GNOME жұмыс столының жарлықтары 12

    2.2.1 KDE  графикалық  интерфейсі 12

    2.2.2 KDE менюі 12

    3.1 Қолданушы тізімі 14

    3.2 Қолданушылар тізімін жасау 14

    4.1 Принтерлеу не басу 15

    5.1 Жөндеулер енгізу құрылғылары 15

    6.1 Internet WEB парағымен және электрондық почтамен жұмыстау 16

    6.2 Электрондық почта 17

    6.3 Хат оқу және хат жазу 17

    6.4 Konqueror парақ түзеушісі 17

    6.5 Kmail почталық клиент программасы 18

    7.1 Текстілік редакторлар 18

    7.2 Vi редакторы 18

    7.4 .2 Панель менюі 21

    7.4 .3 Функция панелі 22

    7.4 .5 Обьектілер панелі 22

    7.4 .6 Линейка 23

    8.1 Графикалық суреттермен The GIMP көмегімен жұмыстау 23

    9.1 Файл және каталогтар 23

    9.2 Жеке файл туралы ақпарат алу 24

    9.3 Файл құру 25

    9.4 Каталог құру 25

    9.6 Файлдардың тізімін кеңейтілген түрде көру 26

    9.7 Файл диспетчері 27

    9.7.1 Nautilus 28

    9.7.2 Konqueror 29

    10. Файлдық жүйе 30

    10.1 Негізгі каталог 31

    10.1.2 /ect каталогы 31

    10.1.3 /mnt каталогы 31

    10.1.4 /usr каталогы 32

    Қорытынды 32

    Пайдаланған әдебиеттер тізімі 33

    Қосымша 34 Толығырақ »

  5. Borland C++ Builder ортасында қарапайым графикалық редактор қосымшасын жасау әдістемесі

    МАЗМҰНЫ

    КІРІСПЕ 5
    І БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРДІҢ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ….. 7
    1.1 Білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалану ортасы… 7
    1.2 Объектіге бағытталған тілдер және программалау технология пәнін оқытуға жаңа көзқарас …..13
    1.3 Borland C++ Builder программалау тілінің оқыту ерекшелігі…… 18

    ІІ BORLAND С++ BUILDER ПРОГРАММАСЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ…….27
    2.1 Объекті-бағытталған программалау принциптері….. 27
    2.2 Borland С++ Builder программасының жинақталған ортасы….. 29
    2.3 Borland С++ Builder – дің негізгі терезесінің қасиеттері, оқиғалары және әдістері…….41
    2.4 Borland С++ Builder – дің компоненттер түрлері…….. 43

    ІІІ BORLAND С++ BUILDER ОРТАСЫНДА ҚАРАПАЙЫМ ГРАФИКАЛЫҚ РЕДАКТОР ҚОСЫМШАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ…….51
    3.1 Графикалық редакторлардың міндеті мен негізгі мүмкіндіктері 51
    3.2 Borland C++ Builder ортасында қарапайым графикалық редактор қосымшасын жасау ……….. 55
    3.2.1 Графикалық редакторда меню, құрал-саймандар тақтасын мен сурет салу құралдарының батырмаларын қалыптастыру….. 55
    3.2.2 Сызықтарды салу мен олардың стилін беру, фигураларды құру мен олары толтырып бояу әдістемесі………. 62
    3.3 Экономикалық-техникалық негізделуі……… 69

    ҚОРЫТЫНДЫ………… 72
    ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……… 73
    ҚОСЫМША А «Қарапайым графикалық редактор қосымшасын жасау барысындағы Borland C++ Builder программасының негізгі кодтары »…..75 Толығырақ »

  6. Алгоритм

    ЖОСПАР:

    КІРІСПЕ

    1 БӨЛІМ. АЛГОРИТМ ЕРЕЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ

    1.1 КЕЗ КЕЛГЕН ЕКІ ОНДЫҚ САНДЫ КӨБЕЙТУГЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕ

    1.2 ЕВКЛИД ЕРЕЖЕСІН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ЕКІ НАТУРАЛ САННЫҢ ЕҢ ҮЛКЕН ОРТАҚ БӨЛГІШІН ТАБУ

    1.3 АЛГОРИТМДЕР ТЕОРИЯСЫ

    2 БӨЛІМ. АЛГОРИТМДІ БЕЙНЕЛЕУ ӘДІСТЕРІ.

    2.1 БЕЙНЕЛЕУ ӘДІСТЕРІНЕ ҚЫСҚАША ШОЛУ

    2.2 БЛОК – СХЕМА ТІЛІ

    2.3 АҒАШ ТӘРІЗДЕС БЕЙНЕЛЕУ ӘДІСІ

    2.4 ЖАСАНДЫ ТІЛ

    3 БӨЛІМ. АЛГОРИТМДЕГІ БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ.

    3.1 БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҰҒЫМЫН ҚАРАСТЫРУ

    3.2ТІЗБЕКТЕУ

    3.3ТАРМАҚТАУ.

    3.4ҚАЙТАЛАУ

    ҚОРЫТЫНДЫ

    ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ Толығырақ »

  7. Turbo Pascal мәтіндік файл

    Жоспары:

    І.  Кіріспе

    ІІ.  Негізгі бөлім

    ІІ. 1. Файлдардың түрлері

    ІІ. 2.Мәтіндік файлға мәліметтер жазу. Бір өлшемді массив.

    ІІ. 3.Мәтіндік файлға мәліметтер жазу. Екі өлшемді массив

    ІІ. 4.Мәтiндiк файлдан мәлiметтердi оқу

    ІІ. 5. Мәтiндiк файлдан мэлiметтердi оку (жалғасы)

    ІІ. 6. Типті файл. Типті файлдарға мәліметті жазу

    ІІ. 7. Типті файлдан мәліметтерді оқу

    ІІ. 8. Әртүрлі базалық типтерді біріктіру. Жазба типі

    ІІ. 9. Сыртқы кітапханалар. Модульдер

    ІІ. 10. Модуль құрылымы

    Қорытынды

    Пайдаланылған әдебиеттер Толығырақ »

  8. Ақпаратты қорғау

    МАЗМҰНЫ

    КІРІСПЕ 3

    1 Құпия ақпаратты қорғаудың өткені мен бүгінгісі 4

    2 Ақпаратты қорғау әдістері 10

    2.1 Қол жеткізуге шек қою 11

    2.2 Аппаратураға қол жеткізуді тексеру 13

    2.3  Ақпаратты шифрлау әдістерін қысқаша шолып өту және олардың түрлері 14

    2.4  Жанама электр-магниттік сәуле шығару есебінен ақпараттың шығып кетуінен қорғану 19

    2.5  Авариялық жағдайлардан ақпаратты қорғау әдістері 20

    3 Ұйымдастырушылық шаралар 22

    ҚОРЫТЫНДЫ 33

    ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 34 Толығырақ »

  9. Дербес торапаралық экрандарды

    МАЗМҰНЫ

    Тапсырма

    Аңдатпа

    Мазмұны

    Кіріспе 8

    1  Торапаралық экранға кіріспе 10

    1.1 Торапаралық экрандардан туындайтын проблемалар 14

    1.2  Торапаралық экрандардың компоненттері 16

    1.3 Күшейтілген аутентификация 18

    1.4 Дестелерді сүзгіден өткізу 20

    2  Дербес торапаралық экрандар түрлері 28

    2.1 ESafe Desktop торапаралық экранының жалпы түсінігі 28

    2.2  Sygate Personal Firewall торапаралық экранының жалпы түсінігі 30

    2.3 Norton Internet Security торапаралық экранының жалпы түсінігі 32

    2.4  Agnitum Outpost Firewall  дербес торапаралық экранын орнату және келтіру 34

    2.5  Tiny Personal Firewall дербес торапаралық экранның орнату және   баптау 91

    2.6  Дербес торапаралық Zone Alarm экранды орнату және баптау 110

    3  Экономикалық бөлім 141

    3.1 Жалпы жағдай 141

    3.2 Экономикалық есептер 143

    4  Еңбек қорғау бөлімі 147

    4.1  Дербес компьютерде жұмыс істегендегі еңбек қорғау ережелері 147

    4.2 Есептеулер 159

    Қорытынды 166

    Қолданылған әдебиеттер 167 Толығырақ »

  10. Windows NT

    МАЗМҰНЫ

    Кiрiспе 2

    1 Windows NT-дi басқару тәсiлдерiмен танысу 3

    2 Аппаратураға талап 3

    3 Windows NT-дi басқару тәсiлдерi 3

    4 Windows NT 3.1 5

    5 Windows NT 3.5 6

    5.1 Домендiк ұжымдастыру 8

    6 Windows NT 4.0 9

    7 Windows NT-дiң файлдық жүйелерi 11

    8 NTFS сенiмдiлiгi. 12

    9 Құрамдас желiлiк қолдау 15

    10 Файлдық жүйенiң структурасы 20

    10.1 Кiшiрек файлдар 21

    10.2 Үлкен файлдар 21

    10.3 Өте үлкен файлдар 21

    10.4  Аса үлкен файлдар (extremely huge) 22

    11 Файлдар және каталогтар атрибуты. 23

    12 Сервистер мен драйверлердi конфигурациялау 24

    13 Пайдаланушылар профилi 25

    14 Ақпараттық профильдер 25

    15 Windows NT пайдалану аумағы 25

    Қорытынды 27

    Қолданылған әдебиеттер: 28 Толығырақ »