Журналистика

 1. БАСПАСӨЗ

  ЖОСПАР

  КІРІСПЕ……………………….2

  I. БАСПАСӨЗ БЕДЕЛІ — ТІЛ ТІРЕГІ

  1.1 Баспасөз және мемлекеттік тіл мәселесі……………4

  1.2 Баспасөз тілінде жаңа сөздер шығуы………..11

  II.ҚАЗІРГІ БАСПАСӨЗ ТІЛІ: ЖАНРЛЫҚ-СТИЛЬДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР

  2.1 Қазіргі баспасөз тілі………19

  2.2 Ұлттық баспасөздің мемлекеттік тілді дамытудағы рөлі………………….26

  ҚОРЫТЫНДЫ…………………35

  ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………..36 Толығырақ »

 2. 19-20 ғасырдағы Қазақстан баспасөзі

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ ………..3
  1. XIX ҒАСЫРДЫҢ II ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН БАСПАСӨЗІНІҢ ДАМУЫ
  1.1 XIX ғасырдың II жартысындағы Қазақстандағы орын алған саяси жағдайлар……………..7
  1.2 Қазақ баспасөзін дамытудағы орыс баспасөзінің әсері……….12
  1.3 Қазақстан баспасөзі бірінші орыс революциясы кезеңінде……..………….21
  1.4 Большевиктік баспасөз – революцияның жаңадан өрлеуі жылдарында……30
  2 XX ҒАСЫРДЫҢ I ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАСПАСӨЗ
  2.1 Қазақ баспасөзінің шығу тарихы…….43
  2.2 “Қазақ” газеті мен “Айқап” журналының жалынды жаршылары…….. 52
  2.3 XIX ғасырдың II жартысымен XX ғасырдың I жартысындағы қазақ баспасөзінің саяси – қоғамдық және әлеуметтік мәні (“Қазақ” газеті мен “Айқап” журналы негізінде)…….66
  ҚОРЫТЫНДЫ…….75
  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР………78

  Толығырақ »

 3. Қазақ теледидарындағы жастар бағдарламалары

  КІРІСПЕ
  Тақырыптың өзектілігі. Қазақ тележурналистикасының теориялық және тәжірибелік мәселелерінің көкейтестілігі курс жұмысының тақырыбын таңдауға негіз болды. Қазақ теледидарының Жастар редакциясы көрермен бойына адамгершілік, имандылық, инабаттылық, парасаттылық, еңбекқорлық қасиеттерін сіңіре отырып, ой-өрісін кеңейтіп, эстетикалық танымын өсіре түсу мақсатында қызмет етті. Жастарға қандай да болмасн тәрбие ұрығын сепкен нәрсенің маңызы зор, мәртебесі биік болар анық. Толығырақ »

 4. Отандық телеарналардағы тікелей эфир хабарлары (1995-2006 жылдар аралығы)

  Мазмұны
  Кіріспе
  1. Отандық телеарналардың қалыптасуы мен дамуы
  2. Тікелей эфир ерекшеліктері
  2.1. Телевизиядағы кері байланыс процесі
  2.2 .Тікелей эфирдегі жүргізуші қызметі
  2.3. Эфир этикасы
  3. Отандық телеарналардағы қазақ тілді тікелей эфир хабарлары
  Қорытынды
  Әдебиеттер тізімі
  Қосымшалар

  Толығырақ »

 5. Радио байланыс

  РАДИО — алыс қашықтыққа сымсыз таралатын жоғары жиілікті элек-тромагниттік тербелістерді пайдалануга негізделген техника саласы. Р. таратқыш жүйе (антенна) аркылы электромагниттік энергияны жан-жаққа тарату және оны қашықтан радио-қабылдағыштың антеннасымен қабылдау мәселелерін іске асырады. Біздің ел — Р-ның отаны. 1895 ж. 7 майда орыс гал. А. С. Попов өзі ойлап тапқан жай білдіргішті көшпілікке көрсетті. Бұл ең алғашқы радиоқабылдағыш еді. Толығырақ »

 6. Публицистика

  КІРІСПЕ

  Жұмыcтың жалпы сипаттамасы. Диссертацияда қазақ публицистикасының өткені мен бүгіні қазіргі көзқарас тұрғысынан қарастырылады. Ұлттық публицистиканың терең тамырлары айқындалады. Фольклорлық шығармалардағы ауызекі публицистиканың алғашқы үлгілері көрсетіліп, ежелгі жазба ескерткіштері публицистика бастаулары ретінде сараптан өтеді. Қазақтың алғашқы мерзімді баспасөзіндегі публицистика ғылыми жүйеленеді. Кеңес дәуіріндегі және тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ публицистикасының тақырыптық ауқымы, көркемдік деңгейі, бейнелеуіш құралдары жекелеген публицистер шығармашылығы негізінде ашылады. Толығырақ »