Жалпы тарих

 1. Қазақ этносы

  І- ТАРАУ. Қазақтардың этногенезін зерттеудің кезеңдері мен теориялық мәселелері

  Кіріспе……………………….3-9
  1.1 Қазақ этногенезін зерттеудің тарихи кезеңдері………….10-21
  1.2 Қазақ этногенезін зерттеудің теориялық және ……22-34
  методологиялық мәселелері
  1.3 Қазақ шежіресі және этногенез…………35-52

  II-тарау. Қазақ этносының қалыптасу тарихы және этникалық құрылымы

  2.1 Қазақ этносының қалыптасуы………………….53-61
  2.2. Қазақ этносының этникалық құрылымы………….62-67

  Қорытынды……………………68-70

  Пайдаланған әдебиет……………71-74 Толығырақ »

 2. Соғыс кезіндегі республика тарихы

  Мазмұны
  Кіріспе………………3-5

  І. Қазақстандықтар Ұлы Отан соғысының бастапқы кезеңінде
  1.1. Соғыстың басталуы және Қазақстандық құрамалардың жасақталуы ……………..7-11
  1.2.Қазақстандықтар соғыстың алғашқы кезеңіндегі ұрыстарда………….11-17
  ІІ. Қазақстандықтар Ұлы Отан соғысының барысындағы түбегейлі бетбұрыс кезеңінде
  2.1. Қазақстандықтар Сталинградты қорғауға және неміс-фашист әскерін талқандауға қатысуы……………..18-23
  2.2. Қазақстандық әскери құрамалардың 1943 жылғы ұрыс қимылдары…….23-27
  ІІІ. Қазақстандықтар Ұлы Отан соғысының соңғы кезеңінде

  З.1. Соғыс кезіндегі ескерілмеген ерліктер…….28-38
  Қорытынды………..39-40
  Пайдаланған әдебиеттер тізімі………..41 Толығырақ »

 3. Қазақстандағы шаруа бастықтары институты: қалыптасуы мен қызметі (XIX ғ.аяғы -XX ғ. басы)

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ…………..3

  1 ШАРУА БАСТЫҚТАРЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ АЛҒЫ ШАРТТАРЫ

  1.1 Қазақ даласындағы орталық және жергілікті биліктің аграрлық саясаты…………..15
  1.2 Орталық және аймақтық биліктің шаруа бастықтары институтын енгізуі………….28

  2 ШАРУАЛАР БАСТЫҚТАРЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ

  2.1 Дала генерал-губернаторлығында шаруа учаскелерінің ұйымдастырылуы…………..41
  2.2 Шаруа бастықтарының қызметі мен міндеттері……….49
  2.3 Шаруа бастықтарының: білім дәрежесі және әлеуметтік тегі…………68

  3 ҚАЗАҚСТАНДА ШАРУАЛАР БАСТЫҚТАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ (1902-1917 жж.)

  3.1 Шаруа бастықтарының уездік съезі және олардың жер тартыстарын шешуі ……………..77
  3.2 Шаруа бастықтарының аймақтың қоғамдық өміріндегі рөлі……………94
  3.3 Қазақ халқының шаруа бастықтарымен арақатынасы: ынтымақтасудан жанжалға дейін…………….104

  ҚОРЫТЫНДЫ …………..114
  ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕКТЕРДІҢ ТІЗІМІ…….117
  ҚОСЫМШАЛАР……………….128 Толығырақ »

 4. Орынбор губернаторларының қазақ даласындағы саясатының ерекшеліктері және оның негізгі бағыттары (ХҮІІІ ғасырдың екінші жартысы)

  Мазмұны

  Қысқартулар мен белгілеулер…………….3
  КІРІСПЕ………………….4

  1 Орынбор губернаторларының қазақ даласындағы әкімшілік саясаты.
  (XVIII ғ. II-жартысы)
  1.1 Орынбор губернаторларының іс-әрекеттерінің бағыттары мен функциясы 24
  1.2 XVIII ғасырдың II-жартысындағы алғашқы әкімшілік реформалар…………..36
  1.3 Губернаторлардың ұлттық саясаттағы ұстанымдары………………………………..57
  2 Орынбор губернаторларының қазақ даласындағыэкономикалық саясаты. (XVIII.ғ. II-жартысы)
  2.1 Орынбор губернатоларының саясатындағы жер және жерді пайдалану мәселелері ………..70
  2.2 Аймақтықтық әкімшіліктің сауда саясатының қалыптасуы ……………………..82
  2.3 Жәрмеңкелердің Орынбор губернаторларының саясатына әсері. ……………98
  3 Орынбор губернаторларының діни саясаты. (XVIII.ғ. II-жартысы)
  3.1 Орынбор губернаторлары саясатындағы исламдық фактор……………………105
  3.2 Орынбор губернаторларының саясатындағы татарлардың коммуникативтік рөлі ………….118

  ҚОРЫТЫНДЫ……………124

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……… 129

  Қосымша…………………..141 Толығырақ »

 5. Академик Ғ. Мүсіреповтің Қазақстан тарихы мен мәдениетін зерттеудегі үлесі

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе………….. 3

  1 Ғ. МҮСІРЕПОВТІҢ ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ МЕН МӘДЕНИЕТІНЕ ТАРИХИ КӨЗҚАРАСЫ ………………..16

  1.1  Қазақ халқының шығу тегі Ғ. Мүсірепов  зерттеулерінде………. 16

  1.2 Қазақ хандығындағы саяси үдерістер ….………… 25

  2 РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫ ОТАРЛАУЫ

  Ғ. МҮСІРЕПОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА …………………………… 39

  2.1 Отарлау саясаты мен салдарын зерттеуі ………………………… 39

  2.2 Ұлт — азаттық қозғалыстар: пайым мен тұжырым ….…………… 54

  3 Ғ. МҮСІРЕПОВ ЖӘНЕ КЕҢЕСТІК ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ..…………77

  3.1 Саяси — экономикалық модернизация………..  77

  3.2 Қазақстанның көркем мәдениеті және қазақ тілі Ғ. Мүсірепов мұрасында……………100

  3.2.1 Әдеби – сын…………………..  100

  3.2.2 Тіл туралы ой – пікірлері……………….  110

  3.2.3 Драматургия, театр, кино өнері…………….  116

  Қорытынды…………………122

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ………………127 Толығырақ »

 6. Түрік селжұқтар

  МАЗМҰНЫ:

  Кіріспе………………3-7б.

  І. – Тарау. Түрік селжұқтардың шығу тегі және Кіші Азияға қоныстануы…………………8-31б.

  ІІ. – Тарау. Крестілер жорығы және монғол шапқыншылығы кезіндегі Селжұқ сұлтанаты……….32-45б.

  ІІІ. – Тарау. Селжұқ сұлтанатының әлеуметтік — экономикалық және саяси ахуалы…………46-55б.

  ҚОРЫТЫНДЫ ……………..56-60б.

  ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР………….61-62б.

  Толығырақ »

 7. С.Садуақасов

  ЖОСПАР:

  Кіріспе …………………………..3-7

  І тарау. С.Садуақасовтың өмірі мен шығармашылығын дерек

  ретінде зерттеу

  1.1. Ғұмырнамалық шолу ……………8-23

  1.2. Шығармашылығы мен деректік құндылығы …………..24-34

  ІІ тарау. С.Садуақасов еңбектеріндегі Қазақстан тарихының мәселелері – тарихи дерек көзі

  2.1. 1920-30 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық — саяси өмірі С.Садуақасов еңбектерінде ………35-45

  2.2. Оқу-ағарту және мәдениет мәселелері …………46-52

  2.3. Жастар мәселелсі. « Жастарға жаңа жол » …………53-56

  Қорытынды ……………..57-60

  Пайдаланылған әдебиеттер …………….61 Толығырақ »

 8. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германияның ішкі және сыртқы саясаты мен әлеуметтік-экономикалық ахуалы

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе 2

  1 тарау. Бірінші дүниежүзілік соғыстың зардаптары 5

  1.1. Революциялар және фашистік қозғалыстың пайда болуы 5

  1.2. Веймар Республикасының құрылуы және оның Конституциясы 9

  1.3. 1920-1923 жылдардағы саяси дағдарыс және Рур оқиғасы 13

  1.4. Адольф Гитлер және фашизмнің пайда болуы 14

  2 тарау. Капитализмнің уақытша тұрақтану кезеңіндегі Германия 19

  2.1. Экономикалық өрлеу 19

  2.2. Германия үкіметінің сыртқы саясаты 21

  2.3. Экономикалық дағдарыс жылдарындағы Германия 22

  Қорытынды 25

  ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 26 Толығырақ »

 9. ХХ ғасырдың 1930 жылдарының бірінші жартысындағы халықаралық қатынастар: барысы мен дағдарысы

  Мазмұны

  Кіріспе2

  1-тарау. ХХ ғасырдың 1930 жылдарының бірінші жартысындағы халықаралық қатынастар: барысы мен дағдарысы4

  2-тарау. 1935 жылдардан кейінгі кезең: халықаралық қатынастардың ширығуы13

  3-тарау. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы халықаралық қатынастардың барысы. Мюнхен конференциясы19

  Қорытынды29

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі30 Толығырақ »

 10. Германия 1918-1932 жж

  МАЗМҰНЫ

  Кіріспе2

  1 тарау. Бірінші дүниежүзілік соғыстың зардаптары5

  1.1. Революциялар және фашистік қозғалыстың пайда болуы5

  1.2. Веймар Республикасының құрылуы және оның Конституциясы9

  1.3. 1920-1923 жылдардағы саяси дағдарыс және Рур оқиғасы13

  1.4. Адольф Гитлер және фашизмнің пайда болуы14

  2 тарау. Капитализмнің уақытша тұрақтану кезеңіндегі Германия19

  2.1. Экономикалық өрлеу19

  2.2. Германия үкіметінің сыртқы саясаты21

  2.3. Экономикалық дағдарыс жылдарындағы Германия22

  Қорытынды25

  ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ26 Толығырақ »