ӨНЕРКӘСІПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ, ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУМАЗМҰНЫ

Кіріспе………………………………………………………………………………………………..
1 Тапсырма…………………………………………………………………………………………
2 Жабдықты таңдау және есептеу………………………………………………………..
3 Өндірістік ырғақ……………………………………………………………………………….
4 Жабдықты орналастыру және басқа бөлімдердің сызбасы…………………
5 Көлік таңдау……………………………………………………….. ………………………….
6 Негізгі жұмысшылар саны және жалақының есебі…………………………….
7 Көмекші жұмысшылар саны мен жалақының есебі……………………………
8 Негізгі және қосымша шикізаттар қажеттілігін есептеу……………………..
9 Өндірісті дайындау…………………………………………………………………………..
10 Техникалық бақылау………………………………………………………………………
11 Автоматтау және автоматтық басқару мәселелер…………………………….
12 Цехтың құрылымы………………………………………………………………………….
13 Жобаға кететін күрделі қаржы…………………………………………………………
14 Бұйымның өз құны………………………………………………………………………….
15 Маркетинг және нәтиже………………………………………………………………….
16 Техника-экономикалық көрсеткіштер………………………………………………
Әдебиеттер тізімі…………………………………………………………………………………


Бөлім: Экономика

Добавить комментарий