Қазақстан Республикасындағы экономикалық ілімнің даму эволюциясыЖоспар

1. Қазақстан Республикасындағы экономикалық ілімнің даму эволюциясы. Көшпелі халықтардың шаруашылық-экономикалық ой-пікірлерінің қалыптасу ерекшеліктері.
2. Хандар заманындаәы қазақ халқының экономикалық ой-санасының тереңдеуі.
3. Қазақ аәартушы-демократтарының қоәамдық гылыми- экономикалық көзқарастары.
4. Қазақстанның кемелденген социализм тусындағы экономикалық көзқарастарының өрбуі.
5. Қазақстанның рынок қатынастарына өту кезіндегі
экономикалық ілімінің дамуы.


Бөлім: Экономика

Добавить комментарий