ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЭКОНОМИКАДА ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ АЛАТЫН ОРНЫМАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3
1 ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 5
1.1 Шағын кәсіпкерлік түсінігі, мазмұны 5
1.2 Шағын кәсіпкерліктің дүниежүзілік экономикада қалыптасуы 7
2 ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЭКОНОМИКАДА
ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ АЛАТЫН ОРНЫ 8
2.1 Дүниежүзілік экономикада кәсіпкерліктің
құқықтық реттелуі 8
2.2 Дүниежүзілік экономикада шағын
кәсіпкерліктің құқықтық ұйымдастырушылық
формалары 12
2. 3 Шағын кәсіпкерліктің халықаралық экономикада
атқаратын ролі 13
3 ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚҰРАМДАС
БӨЛІГІ РЕТІНДЕ ОТАНДЫҚ
КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 16
3.1 Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті
дамыту мәселелері 16
3.2 Шағын кәсіпкерлік қызметті жетілдіру және қолдау шаралары 29
ҚОРЫТЫНДЫ 33
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 35
ҚОСЫМША А Кәсіпорын формалары 36
ҚОСЫМША Ә Қазақстандағы кәсіпкерліктің даму
процессінде инфрақұрылым институттарының қатысу
матрицалар 37
ҚОСЫМША Б Кәсіпкерлікті қолдау саласындағы өкілетті
ұйымдар мен мемлкеттік органдарының құрылымы 38


Бөлім: Экономика

Добавить комментарий