Қытайдың аймақтық саясатыМазмұны

АНЫҚТАМАЛАР, МАҒЫНАЛАР, ҚЫСҚАРТПАЛАР…………………………….3
КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………..4

I БӨЛІМ. ҚЫТАЙ хАЛЫҚ рЕСПУБЛИКАСЫ аймақтық саясатындағы Орталық Азия
1.1. ҚХР Орталық Азиядағы саяси-экономикалық қызығушылықтары………9
1.2. ҚХР және ШЫҰ……………………………………………………………………………….15

II БӨЛІМ. Қытай халық республикасының оңтүстік азиядағы саяси экономикалық мүддесі
2.1. Оңтүстік Азиядағы ядролық проблема және Қытайдың аймақтық держава ретінде проблеманы шешудегі рөлі……………………………………………22
2.2. Қытай-Пәкістан арасындағы әскери ынтымақтастық және оның даму бағыттары……………………………………………………………………………………………….29
2.3. Қытай-Үндістан арасындағы саяси-экономикалық қарым-қатынастар және оның перспективасы. Тибет проблемасы…………………………………………35

III БӨЛІМ. Қытай сыртқы саясатындағы Солтүстік-Шығыс Азия
3.1 ҚХР аймақтағы саяси-экономикалық проблемалары…………………………43
3.2 Тайвань проблемасы – басты аймақтық проблема…………………………….50
3.3. ҚХР сыртқы саясатындағы Тайвань проблемасын шешу жолдары……55

Қорытынды……………………………………………………………………………………….60

ҚОЛДАНЫЛҒАН әдебиеттер ТІЗІМІ………………………………………………..64


Бөлім: Халықаралық қатынас

Добавить комментарий