ҚОНАҚ ҮЙ СЕРВИСІМАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1. ҚОНАҚ ҮЙ СЕРВИСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ………………………6
Қонақ үй бизнесінің мәні мен қалыптасу тарихы …………………………….. 6
Сервистік қызметтті ұйымдастыру шетелдік тәжірибе негізінде ….10
. Қонақ үйлердің қазіргі замандағы классификациялық жүйесі…………..23

2.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ БИСНЕСІНІҢ СЕРВИСТІК ЖАҒДАЙЫ («ОКАН ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ» МЫСАЛЫНДА)…………………………………………………………………………………….. 29
2.1 Қазақстандағы қонақ үй шаруашылығының қазіргі жағдайы……………29
2.2 “Окан Интерконтиненталь” қонақ үйінің жалпы ұйымдастырушылық – экономикалық сипаттамасы………………………………………………………………….42
2.3“Окан Интерконтиненталь” қонақ үйінің қаржылық — экономикалық қызметіне анализ…………………………………………………………………………………..50

3. ҚОНАҚ ҮЙ САПАЛЫ СЕРВИСІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ………………………………………………………………………..57
3.1 Қазақстан Республикасындағы қонақ үй сервисін жетілдіру тенденциялары………………………………………………………………………………………57
3.2 Қонақ үй шарушылығына жаңа маркетингтік технологияларды енгізу……………………………………………………………………………………………………..60
3.3 Сервисті жетілдіру жолындағы іс-шаралар ……………………………………62

ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………………………….. .72
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………………………….76
ҚОСЫМША…………………………………………………………………………………………..78


Бөлім: Туризм

Добавить комментарий