Қонақ үйлердегі қызмет көрсетуМазмұны

Кіріспе……………………………………………………………………………………..3-4

1. Қонақ үйлердегі қызмет көрсетудің теориялық

аспектілері ……………………………………………………………………………5

1.1. Қонақ үй шаруашылығындағы қызмет

түсінігі………………………………………………………………………….5-6

1.2. Қонақ шаруашылығындағы қызмет сапасының мәні…….6-8

2. Қонақ үйлердегі қызмет көрсету бөлімдерінің жұмысы………9

2.1. Негізгі қызмет бөлімдері…………………………………………………9-11

2.2. Нөмерлік қызмет көрсету бөлімдері……………………………..11-19

2.3. Қызмет бөлімдерінің жұмысын ұйымдастыру және

оның принциптері…………………………………………………….19-21

3. Қызмет көрсету бөлімдерінің жұмысының тиімділігін

арттыру……………………………………………………………………………….22

3.1. Қызмет көрсету бөлімдерінің жұмысының тиімділігін арттыру жолдары……………………………………………………………………………………………..22-24

3.2. Қызмет көрсету бөлімдеріндегі мәселелері және тиімділіктері….24-33

Қорытынды…………………………………………………………………………37-38

Қолданылған әдебиеттер тізімі………………………………………………..39

Қосымша ………………………………………………………………………………….40

Кіріспе

Нырықтық экономика орын алып, дами түскеннен бері әртүрлі саладағы кәсіпорындар саны ұлғайып, олар сәтті жұмыс істеуде. Қонақ үй шаруашылығы осы кәсіпорындар қатарына қызмет көрсету саласы кәсіпорыны ретінде кіреді. Кез келген кәсіпорын, оның ішінде қонақ үй де, мейлі ол ірі болсын немесе шағын, кішігірім болсын біртұтас құрылымға біріктірілген функционалды бөлімдердің жиынтығынан тұрады, әртүрлі мақсаттағы және әртүрлі қызметтер көрсететін осы бөлімдер өз алдына жұмыс істей отырып, біртұтас кәсіпорынның немесе қонақ үйдің жемісті жұмыс істеуіне өте зор ықпал етеді. Қонақ үйлер үшін әрбір қызмет көрсету бөлімінің орыны бөлек. Бөлімдер бір мезгілде бір-бірінен тәуелсіз, сонымен қатар өзара тығыз байланыста жұмыс істейді. Кез келген кәсіпорында ұйымдастыру жалпы міндеттерден әрбір нақты міндетті кім орындау керектігін және бұл үшін қандай құралдар қолданатындығын анықтауға мүмкіндік береді. Ұйымдастырылған қызмет арқылы, яғни тапсырмалардың бөлінуі және бірлесулері арқылы әрбір бөлімге қатысты басқару бір бағытта жүргізіледі. Қонақ үй кәсіпорынының ұйымдастырушылық құрылымы қонақ үйдің тағайындалуымен оның орналасқан жерімен, қонақтарының ерекшелігі және басқа да факторлармен анықталады. Қоғамның әлеуметтік негізгі тетігі болып саналатын іргелі ұйымның, яғни қонақ үй кәсіпорындарының орын тебуі мемлекет үшін де, болашақ үшін де өркениет белгісі болып қала бермек.

Осы курстық жұмыста қонақ үйдің қызмет көрсету бөлімдерінің жұмысы қарастырылған. Бірінші бөлімде қызмет түсінігі, оның сапасы және қонақ үй үшін маңыздылығы қаралды.

Екінші бөлімде негізгі бөлімдер және оларды ұйымдастыру жайында толық мәлімет алуға болады.

Ал үшінші бөлім қызмет көрсету бөлімдерінің жұмысының тиімділігін арттыру мәселесіне арналған.

Орындаған жұмыстың мақсаты – қонақ үйлер үйлер үшін қызмет сапасының мазмұндылығын айқындау, ондағы қызмет көрсету бөлімдерінің жұмысын сипаттап, оларды ұйымдастыру мен тиімділігін жоғарлату әрекеттерін зерттеу.

Курсттық жұмысты мен ресейлік және шет елдік авторлардың қонақжайлық индустриясы жайлы еңбектерін, осы салаға арналған оқулықтарды негізге ала отырып орындадым.


Бөлім: Туризм

Добавить комментарий