Жеке жұмыстарЖОСПАР

Кіріспе—————————————————————————————-3

І. Оқушылармен жеке жұмыстар жүргізуді ұйымдастырудың мәні———5
1.1 Жеке жұмыс — дербестік таным әрекетінің ұйымдастыру формасы——————————————————————————————————5

ІІ. Мұғалімнің оқушылармен жеке жұмыс барысы—————————11

2.1 Ағылшын тілі сабағында оқушылармен жеке жұмыс жүргізудің маңызы—————————————————————————————11
2.2 Жеке жұмыстар жүргізу арқылы оқушыларда сөйлеуге үйрету
Маңызы———————————————————————————15

ІІІ. Оқушылармен жеке жұмыс жасау арқылы олардың қызығушылықтарын арттырудың жолдары————————————18

3.1 Мәтін беру арқылы жүргізілетін жеке жұмыстар————————18
3.2 Оқушылармен жеке жұмыс істеу барысында мәтін мазмұнын баяндап беру——————————————————————————————-21
3.3 Оқушылармен жеке жұмыс барысында ойындар қолдану————-26

Қорытынды———————————————————————————28
Қолданылған әдебиеттер—————————————————————30

Кіріспе

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев білім және ғылым қызметкерлерінің II съезінде: «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер — бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады . Сондықтан да ұстазға жүктелеген міндет өте ауыр », — деген болатын.
Осыдан келіп, қазіргі заманғы мектеп алдындағы өте күрделі мақсатты бәріміз де мойындаймыз . Ол — шығармашылыққа бейім жеке тұлғаны қалыптастыру , яғни мектеп ортасындағы мұғалім мен оқушының өзара үйлесімді шығармашылық іс — әрекеті.
Қазіргі кездегі қоғам талабына жауап беретін жеке тұлғаны қалыптастыру, өсіп келе жатқан ұрпақ бойында белсенді өмірлік ұстаным тәрбиелеу қажеттілігіне байланысты дидактиканың басты мәселесі — оқыту үрдісінде мұғалім мен окушының өзара әрекеттесуі болып отыр. Оқушыға танымдық әрекет субъектісінің ұстанымын қамтамасыз ету міндеті, мұғалімнің басшылығымен оқушы белсенді әрекеттен өзін-өзі басқару негізіндегі әрекетке көшу үшін жағдайлар жасау міндеті тұрады.
Бұл міндеттердің шешімі оқыту үрдісін жалпы қайта құру есебінен жүзеге асырылмақ. Егер әрбір оқушы сабақта белсенді ой әрекетіне қосылса, күші жететін қиыншылықтарды жеңу қажеттілігі алдында тұрса, қорытынды мен жалпылау жасауға, әртүрлі сұрақтарға жауаптарды өздігінен табуға ұмтылса, танымдық белсенділігін және дербестігін қалыптастыру мүмкін болады. Оқушылар белсенділігінің осындай сипатын көрсететін қажетті шарт — дербестік таным әрекеті. Ол ұзақ уақыт ішінде оқушылардың әртүрлі өзіндік жұмыстарын орындаумен көбірек байланысты болды. Бұл әрқилы өзіндік жұмыстарды өткізудің мазмұнын және әдістемесін оқу материалын меңгерудің әртүрлі кезеңінде, әртүрлі дидактикалық мақсатқа қол жеткізуге байланысты әзірлеуді талап етті.

Курстық зерттеу жұмысымның тақырыбы – «Сабақ кезінде оқушылармен жеке жұмыс жасау» болғандықтан жеке оқушыламен жұмыс істеу барысындағы мұғалімнің іс – тәжірибелері, жеке оқушылармен жұмыс істеу барысындағы тапқырлығы жайлы мәліметтер жинақталды.
Дербестік таным әрекетін талдауда П.И.Пидкасистый оның ішкі, мәнді жағана ерекше наза аударады. Ол шыныңда да дербестік деп оның құрылымының барлық қажетгі элементтерін немесе мұғалімнің тікелей басшылығымен істеуіне жатқызады.
Т.И.Шамова ‘өзіндік жұмыс’ пен дербестік әрекет’ «жеке жұмыс» деген ұғымдарды сараптау қажеттілігіне меңзейді. Бұл жөнінде ол былай деп жазады: Оқу тек дербестік таным әрекеті үрдісінде ғана өтеді, бірақ ол оқуды оқушылар тек өзіндік жұмыс үрдісінде ғана өткізеді деуге болмайды. Осыған байланысты мынадай сұрақ туындайды:
Оқушылармен жеке жұмыс жүргізу барысында «KAZAKH NATIONALITY TRADITIONS AND CUSTOMS» тақырыбына әр оқушыға қысқаша әңгімелер таратылып, оқушыладан жеке – жеке мазмұны сұралды.


Бөлім: Педагогика

Добавить комментарий