Іріңді -қабыну ауруларынан бөлінген грам оң кокты флораның антибиотикке сезімталдығыМАЗМҰНЫ

ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ БЕЛГІЛЕУЛЕР ………………………………4
КІРІСПЕ ………………………………………………………………………………………….5
1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ……………………………………………………………..8
1.1 Грам оң коктарға сипаттама …………………………………………………………8
1.2 Іріңді қабыну ауруларының грам оң кокты микрофлорасы …………………..13
1.3 Іріңді-қабыну ауруларынан бөлінген грам оң кокты флоралар-
дың антибиотикке сезімталдығы ………………………………………………………20
2. МАТЕРИАЛДАР МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ ……………………….28
2.1 Бактериологиялық зерттеу әдісі ……………………………………………………28
2.2 Микроорганизмдердің клиникалық материалдағы сандық құрамын
анықтау әдістемесі ……………………………………………………………………………..29
Дақылды идентификациялау әдістемесі ………………………………………………30
Патогендік факторларды анықтау әдістемесі ……………………………………….32
Антибиотикке сезімталдықты анықтау әдістемесі ……………………………….34
Зерттеу нәтижелерінің статистикалық өңдеуі ………………………………………35
ЗЕРТТЕУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ …………………………………………………..36
ІРІҢДІ-ҚАБЫНУ АУРУЛАРЫНАН БӨЛІНГЕН ГРАМ ОҢ КОКТЫ
ФЛОРАНЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ОНЫН АНТИБИОТИККЕ
СЕЗІМТАЛДЫҒЫ
Іріңді-қабыну ауруларының микробының пейзажы …………………………….36
3.1.1 Грам оң кокты флоралардың құрамы ………………………………………………….38
3.2 Іріңді-қабыну ауруларынан бөлінген грам оң кокты флоралардың
патогендік факторы …………………………………………………………………………….40
4 Іріңді-қабыну ауруларынан бөлінген грам оң кокты флораның
антибиотикке сезімталдығы ………………………………………………………………..41
ҚОРЫТЫНДЫ ……………………………………………………………………………..55
ТҰЖЫРЫМ ………………………………………………………………………..58
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ …………………………60


Бөлім: Медицина

Добавить комментарий